(1. jun, 2022) Internacionalna nedelja u organizaciji Odseka za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru

Kao i ranijih godina, Odsek za inženjerski menadžment je pre održavanja Internacionalne majske konferencije o strategijskom menadžmentu (International May conference on Strategic Management – IMCSM22) organizovao Internacionalnu nedelju. Ona je ove godine održana u periodu od 23. do 26. maja i u okviru nje su eminentni profesori iz inostranstva održali predavanja studentima sa Odseka Inženjerski menadžment. Internacionalna nedelja se sprovodi u okviru projekta Erasmus+ „Key Action 1 – Mobility for teaching and staff“ (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/erasmus/). Ove godine su predavanja održali profesori Noémi Piricz i András Keszthelyi iz Mađarske.

26.06.2022. godine, profesorka Noémi Piricz sa Keleti fakulteta za biznis i menadžment, Obuda Univerziteta, Mađarska, tokom cijih predavanja su studenti II i IV godine bili angažovani na zajednickom rešavanju studija slučaja vezanih za eticke dileme u poslovnom svetu.

26.05.2022. godine, profesor András Keszthelyi sa Keleti fakulteta za biznis i menadžment, Obuda Univerziteta, Mađarska, održao je studentima četvrte godine sa modula Informacione tehnologije predavanje iz oblasti zaštite podataka „Paradigm shift of ICT revolution “. Predavanje je realizovano u okviru predmeta Poslovna informatika.