(12. Decembar, 2017) Edukacija učenika srednjih škola u skladu sa programom HP GET – IT (HP LIFE)

Jedan od osnovnih ciljeva Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, je razvoj preduzetničkih potencijala mladih (učenika srednjih škola i studenata) našeg regiona. Osnovni razlog za to je što je monostrukturalnost provrede regiona dovela do nižeg nivoa razvoja preduzetničkih potencijala, posebno kod mlađe populacije. U okviru ovog cilja, tokom 2008. godine, Tehnički fakultet u Boru je postao partner HP „Graduate Entrepreneuship Training trough IT – GET IT“  programa.

Sam program je zasnovan na najsavremenijem pristupu integracije informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) u preduzetništvu. Poseban cilj ovog programa je ubrzanje omladinskog preduzetništva u formi MSP-a i razvoja mikropreduzetništva. Inicijalni razvoj ovog programa je pokrenuo Hewlett Packard i Enterprise Acceleration Institute – MEA I (Švajcarska).

Sam GET IT program je tokom 2012. godine prerastao u HP LIFE program (http://www.life-global.org/ ), gde je Tehnički fakultet u Boru nastavio svoju aktivnost kroz projekat “HP LIFE Srbija”, koji je 2012. godine podržan od strane Centra za promociju nauke (http://bussol4you.blogspot.rs/2012/12/edukacija-hp-life-serbia.html). Tada su predstavnici Odseka za menadžment održali trening za više od 100 učenika iz borskih srednjih škola. Takođe, održan je seminar za nastavnike borskih srednjih škola: http://bussol4you.blogspot.rs/2013/02/blog-post.html

Edukacija po ovom programu se sprovodi u 49 zemalja, širom sveta.

U Periodu novembar 2017– januar 2018. Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, pokrenuo je novi ciklus treninga učenika u srednjim školama u Zaječaru i Boru.

U okviru ovog društveno odgovornog programa edukacije, tim Odseka za menadžment je u periodu 5-8. decembra održao treninge učenika u Tehničkoj školi u Zaječaru. Trenutno se vrši paralelna edukacija u Ekonomskoj školi u Zaječaru i Gimnaziji Zaječar. Krajem decembra 2017 – početkom januara 2018., biće organizovana edukacija i u borskim srednjim školama.

 

Par detalja sa radionice u Tehničkoj školi u Zaječaru:

 

Par detalja sa radionice u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Zaječaru:

 

Par detalja sa radionice u Gimnaziji u Zaječaru: