(12. Decembar, 2018) Novi konkurs za prijavu studenata i nastavnika za ERASMUS+ mobilnost Odseka za menadžment

Detalji u vezi prijave studenata za projekat razmene koji realizuje Odsek za menadžment TF Bor sa partnerskom institucijom Obuda Univerzitetom Budimpešta, Mađarska, tokom 2018 – 2019. godine:

Partnerska institucija: Obuda University Budapest, Keleti Faculty of Business and Management, https://uni-obuda.hu/en

Oblast razmene –  Subject area code * [ISCED 2013]:  0411    Engineering Management

Broj studenata koji mogu učestvovati u projektu mobilnosti sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, tokom prolećnog semestra školske 2018/2019:  4 studenata osnovnog, master i doktorskog nivoa studija.

Pri tome, nije određeno koje su kvote za koji nivo studija. Prema tome, broj studenata prema nivou studija biće određen na osnovu broja prijavljenih kandidata.

Trajanje razmene: 1 semestar – max 4 meseci,

Iznos stipendije: 750 EUR/mesečno (odnosno 3000 EUR za 4 meseca) + 180 EUR za putne troškove. Stipendija pokriva troškove boravka studenta u Budimpešti, kao i troškove osiguranja.

Jezik sprovođenja nastave: Engleski

Način prijavljivanja: Zainteresovani studenti mogu da se direktno prijave preko MOBION platforme Univerziteta u Beogradu (https://mobion.bg.ac.rs/ ) ili da se jave ECTS koordinatoru Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Prof. dr Ivanu Mihajloviću, koji će im pomoći oko pripreme zvanične aplikacije za stipendiju. Kontakt podaci ECTS koordinatora: +381(64)227 36 21   imihajlovic@emd.edu.rs i imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs

Rok za prijavu: ECTS koordinatoru TF Bor Ivanu Mihajloviću, studenti mogu da se jave u periodu od 12. decembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine, ali je poželjno prijaviti se što pre. Studenti koji se prijave, zajedno sa koordinatorom pripremiće aplikaciju za MOBION platformu i sve neophodne dokumente. Završetak prijave na MOBION platformi je planiran do 10. januara 2019. godine.

Početak mobilnosti: Početak prolećnog semestra 2019. godine, odnosno 15.02.2019. godine. Detalji su dostupni na http://erasmus.uni-obuda.hu/en/semester-info#12   (Treba gledati detalje za Spring Semester 2018/2019).

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Univerziteta u Beogradu (institucije koja šalje studente), opisani su u priručniku za mobilnost našeg Univerziteta: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/prirucnik.php?submenuheader=2

Potrebna dokumenta su dostupna na sledećem linku: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Pravila su definisana u pravilniku: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikOMobilnostiIPrenosenjuESPB.pdf

Kako bi mobilnost studenata bila odobrena od strane našeg Univerziteta, kao i Univerziteta koji prima studente potrebno je popuniti obrazac za prijavu studenata (dostupan na srpskom i engleskom jeziku), na linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

 

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Obuda Univerziteta u Budimpešti (institucije koja prima studente),dostupni su na sledećoj adresi: http://erasmus.uni-obuda.hu/

Način prijave za razmenu: Detaljno opisan na stranici http://erasmus.uni-obuda.hu/en/credit-mobility/how-to-apply-for-students . 

Zainteresovani studenti mogu i sami da popunjavaju prijavu, ali je mnogo lakše ukoliko to učinite zajedno sa ECTS koordinatorom Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Ivanom Mihajlovićem.

Uz prijavu su potrebna sledeća dokumenta: Spisak neophodne dokumentacije je dostupan na linku: http://erasmus.uni-obuda.hu/en/credit-mobility/how-to-apply-for-students

Prepis ocena (Transcript of records of the home university (in English)), je dokument koji predstavlja prethodno položene ispite kandidata na matičnoj instituciji. Ovaj dokument, studenti će dobiti na zahtev od Univerziteta u Beogradu (Tehničkog fakulteta u Boru), uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma ovog dokumenta, na srpskom i engleskom jeziku, dostupna je na sajtu Univerziteta u Beogradu –  http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Pismo o potvrdi sa univerziteta koji šalje (Univerziteta u Beogradu, odnosno TF Bor), biće popunjen uz pomoć ECTS koordinatora. Format ovog pisma je dostupan na: http://erasmus.uni-obuda.hu/sites/default/files/files/confirm_homeinst.rtf

Potom, studenti kojima je odobrena razmena od strane Univerziteta u Beogradu, kao i od strane univerziteta koji prima studenta, u ovom slučaju Obuda univerzitet iz Budimpešte, potpisuje Ugovor o učenju. Ovaj ugovor se priprema uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma Ugovora o učenju je dostupna na: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Ovo je ključni dokument koji omogućava punu zaštitu svih učesnika mobilnosti. Kako bi se popunio ugovor o učenju, studenti biraju predmete sa liste dostupnih predmeta na linku:  http://erasmus.uni-obuda.hu/en/semester-info#12  sa ove liste, studenti se opredeljuju za predmete na fakultetu: Keleti i Bánki . Potrebno je da se student opredeli za predmete koji su srodni predmetima, koje bi slušao u istom semestru na matičnoj instituciji (na Odseku za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru), jer će mu polaganje tih predmeta na Univerzitetu Obuda, biti priznato i na matičnom fakultetu, prema usaglašenosti sa sadržajem nastavnog programa. Naravno, i ovaj dokument će studenti popuniti uz pomoć ECTS koordinatora Ivana Mihajlovića.

Rok za prijavu nastavnika preko Mobion platforme je takođe 10. januar 2019. godine. Zainteresovani nastavnici se mogu prijaviti direktno preko Mobion platforme https://mobion.bg.ac.rs/ ili se javiti ECTS koordinatoru Ivanu Mihajloviću, radi pomoći oko pripreme dokumentacije i aplikacije.

Mobilnost za nastavnike traje 5 dana + 2 dana za putovanje. Mobilnost mora biti planirana u periodu do 31/07/2019.