(13. April, 2017) Profesori Odseka za menadžment održali predavanja po pozivu na Univerzitetu u istočnoj Finskoj

U okviru internacionalnih aktivnosti, još tokom 2015. godine, potpisan je ugovor u okviru ERASMUS + mobilnosti, između Univerziteta u istočnoj Finskoj i Univerziteta u Beogradu, Tehničkog fakulteta u Boru, na inicijativu našeg Odseka. Detalji vezano za ovu saradnju su dostupni na:  http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/konkurs-za-erasmus-stipendije-za-studente-odseka-za-menadzment-tehnickog-fakulteta-u-boru/

U okviru ove saradnje, u toku zimskog semestra 2016/2017, na ovom univerzitetu boravilo je dvoje naših studenata (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/9-septembar-2016-prvi-utisci-nasih-studenata-koji-su-na-razmeni-u-finskoj/ ).

Trenutno su na ovom fakultetu troje studenata sa Odseka za menadžment, koji će tamo biti do kraja prolećnog semestra školske 2016/2017: http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/23-januar2017-sta-kaze-nova-grupa-studenata-koja-je-na-razmeni-u-finskoj/

Obzirom da ERASMUS + programi podrazumevaju i mobilnost nastavnog kadra, u okviru ovog projekta, profesori Đorđe Nikolić i Ivan Mihajlović boravili su na Univerzitetu istočne Finske i tamo imali niz nastavnih aktivnosti.

4. aprila 2017. profesori Nikolić i Mihajlović su održali istraživačke seminare posvećene profesorima, asistentima i PhD studentima sa ove partnerske institucije. Tema istraživačkog seminara profesora Nikolića je bila „Applying fuzzy logic theory to multi-criteria decision problems“. Dok je tema seminara prof. Mihajlovića bila: „Operations optimization in large industrial facilities using linear and nonlinear statistical analysis“.

5. aprila je prof. Nikolić održao predavanje studentima na temu: „Application of SWOT-ANP hybrid model for prioritization of strategies for sustainable development of ecoturism concept in national parks“. Predavanje je održano u okviru predmeta: „Co-management of Natural Resources“.

Tokom 6. aprila organizovan je niz poslovnih sastanaka sa predstavnicima svih studijskih programa ovog univerziteta, kao i sastanak sa Profesorom Jyrki Kangasom i njegovim PhD studentima, u vidu konsultacija.

7. aprila je predavanje na predmetu „Co-management of Natural Resources“, održao prof. Mihajlović. Tema njegovog predavanja je bila: „Corporate social responsibility (CSR) and social entrepreneurship (SE) as potential form of co-management in solving environmental problems“.

Dalja saradnja sa ovom partnerskom institucijom će se nastaviti tokom maja. Naime, u periodu 15 – 21. maja, profesori Jyrki Kangas i Teppo Hujala, održaće predavanja na Tehničkom fakultetu u Boru i biće plenarni predavači na IMKSM 2017 konferenciji . Osim toga, planira se panel diskusija u okviru okruglog stola: „Practical approaches to Natural Resource Management for sustainable regional development.“ Više detalja o ovoj aktivnosti  je dostupno na sledećem linku:  http://mksm.sjm06.com/