(13. Jun, 2019) Profesori sa Tehničkog fakulteta u Boru tokom maja meseca su prisustvovali na nastavi za rad u poslovno informacionom sistemu SAP na Mašinskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

SAP University Alliance predstavlja globalni program koji omogućava da više od 3700 obrazovnih institucija u preko 116 zemalja integriše najnovije SAP tehnologije u okviru njihovih nastavnih procesa. Univerzitet u Beogradu je postao član SAP University Alliances programa 2016. godine. Pored studenata Mašinskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i Ekonomskog fakulteta, i studenti Tehničkog fakulteta u Boru od sada će imati priliku da nauče iz prve ruke osnovna znanja i veštine rada u SAP/ERP modulima najnovije generacije.

U sklopu pripremne faze za uvođenje SAP University Alliances programa u nastavni proces na Tehničkom fakultetu u Boru, petoro profesora sa našeg fakulteta su imali priliku da prođu praktičnu obuku za rad u SAP/ERP sistemu u okviru četiri različita poslovna modula, koji su realizovani tokom maja meseca na Mašinskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U okviru predmeta Industrijska logistika i Upravljanje sistemom održavanja, koje na Mašinskom fakultetu u Beogradu predaje profesor Uglješa Bugarić, nastavnici prof. Ivan Mihajlović, prof. Đorđe Nikolić  i doc. Nenad Milijić stekli su uvid u način realizacije nastavnog procesa primenom studije slučaja za rad u SAP/ERP modulima Warehouse Management (WM) i Enterprise Asset Management (EAM).  

Takođe, nastavnici prof. Đorđe Nikolić, doc. Aleksandra Fedajev i doc. Sanela Arsić  uzeli su učešće u nastavi na predmetu Marketing logistika, koji sprovodi profesor Slobodan Aćimović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na ovom predmetu razmatrani su osnovni principi rada u SAP/ERP modulima Sales and Distribution (SD) i Materials Management (MM). U toku nastave, pored rada na SAP GUI platformi, učesnici su imali priliku da od predstavnika kompanija Delta Holding i ATOS iz prve ruke saznaju više informacija o značaju i ulozi SAP-a za rešavanje različitih poslovnih problema, kao i o samoj potrebi za sve većim brojem kadrova, koji su osposobljeni za rad u ovom vodećem svetskom ERP sistemu.

Realizaciju svih pomenutih nastavnih aktivnosti na ova dva fakulteta podržala je kompanija SAP West Balkans na čelu sa direktorom Vojislavom Genićem, u saradnji sa SAP partnerima Milomirom Stankovićem iz firme Solving IT Solutions and Services i Aleksandrom Radojičić iz kompanije ATOS Srbija.

 

Par detalja sa realizovane nastave SAP UA programa: