(15. Jun, 2018) Značajan napredak za časopis Serbian Journal of Management na SJR SCIMAGO listi

Časopis Serbian Journal of Management (www.sjm06.com) je prihvaćen u SCOPUS SJR SCIMAGO citatnu bazu 2014. godine. Prvi impakt faktor je dobio 2015. godine. Od tada se beleži konstantni porast impakt faktora i kategorije ovog časopisa. Obzirom da su upravo objavljeni impakt faktori časopisa za 2017. godinu, evidentno je značajno poboljšanje pozicije časopisa SJM u ovoj citatnoj bazi. Naime, za samo godinu dana, SJM je napredovao sa 37. na 15. mesto svih časopisa u Srbiji, pri čemu sada zauzima prvo mesto u Srbiji u kategoriji časopisa iz oblasti Business, Management and Accounting. Impakt faktor časopisa je za samo godinu dana porastao sa 0.182 na 0.294. Međutim, ono što je najznačajnije je da je časopis unapređen iz kategorije Q3 u kategoriju Q2. Celokupni prikaz ranga časopisa je dostupan na: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=RS . Redakciji časopisa je posebno značajna činjenica da smo navedene podatke o kategorizaciji dobili upravo danas, 15. juna 2018. godine, na godišnjicu Tehničkog fakulteta u Boru.