(15. Oktobar, 2018) NAJBOLjI STUDENT U ISTORIJI TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU

Dušan Bogdanović, dipl.ing. inženjerskog menadžmenta – student generacije 2018. godine

Od osnivanja Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu (1961) najbolji student bila je Tanja Ranđelović sa Odseka za inženjerski menadžment, sa prosečnom ocenom 10,00 i završetkom studija pre roka. Takođe te 2007. godine kada je diplomirala proglašena je za studenta generacije na TF u Boru kao i za najboljeg studenta u Srbiji od strane Udruženja profesora i naučnih radnika Srbije i s razlogom ponela priznanje najboljeg studenta u istoriji TF u Boru.

Naravno, dolaze nove generacije sa novim rezultatima. Tako je ove 2018. godine na Odseku za Inženjerski menadžment diplomirao je Dušan Bogdanović, sa prosečnom ocenom 9.95, pre roka i proglašen je za studenta generacije na TF u Boru. Ovim rezultatom se približio Tanji Ranđelović (prosečna ocena i vreme studiranja).

Međutim, ukoliko se uzmu u obzir i ostale aktivnosti Dušana Bogdanovića, pre svega:

– aktivnosti u studentskoj organizaciji i organima upravljanja na TF u Boru,

– objavljena saopštenja na međunarodnim studentskim skupovima u zemlji i inostranastvu,

– objavljeni radovi u domaćim i međunarodnim studentskim časopisima,

– uređivačke i organizacione aktivnosti u organizovanju naučnih skupova,

– volonterski rad u okviru katedre,

– osvojena nagrada za najbolji studentski rad u polju tehničkih nauka na Univerzitetu u Beogradu 2016. godine,

– učestvovanje u realizaciji mnogobrojnih međunarodnih projekata,

– negovanje timskog rada i ostvarenje saradnje sa kolegama,

– volonterski rad u široj društvenoj zajednici, i mnogo toga još….

 

Prema navedenim aktivnostima, s pravom se može zaključiti da ovakvog studenta TF u Boru od osnivanja pa do sada nije imao, i da s pravom može preuzeti počast od Tanje Ranđelović, kao najbolji student u dosadašnjoj istoriji Tehničkog fakulteta u Boru.

Željno očekujemo nekog novog, ambicioznijeg studenta koji će uspeti da pomeri visoku granicu u rezultatima u toku studiranja koju je postavio Dušan Bogdanović i preuzeti njegovu sadašnju počast.

 

Više detalja o Dušanu Bogdanoviću možete videti OVDE.

 

U Boru, oktobra 2018. godine                                                                               Prof. dr Živan Živković

                                                                                                                         Osnivač Katedre za menadžment