(16. Septembar, 2019) Poseta delegacije IPMA SERBIA Tehničkom fakultetu u Boru

Predstavnici IPMA SERBIA (International Project Management Association) posetili su Tehnički fakultet u Boru. U delegaciji su bili: prof. dr Vladimir Obradović, predsednik IPMA SERBIA, dr Ivana Berić, potpredsednik IPMA SERBIA i dr Marija Todorović, član upravnog odbora ove asocijacije (http://ipma.rs). Na sastanku sa dekanom Tehničkog fakulteta u Boru i predstavnicima Odseka za menadžment, koji su angažovani na predmetima iz oblasti upravljanja projektima, razgovaralo se o budućoj saradnji.

Saradnja Tehničkog fakulteta u Boru i IPMA SERBIA asocijacije traje već više od 15 godina. Na sastanku u Boru su dogovorene aktivnosti buduće saradnje koje će uključivati zajedničke projektne aplikacije, zajedničko organizovanje tematskih skupova i okruglih stolova posvećenih projektnom menadžmentu, organizovanje obuka i učešće studenata Tehničkog fakulteta u Boru na takmičenjima koje organizuje ili podržava IPMA. Kao najznačajnija mogućnost, razmatrano je otvaranje regionalnog predstavništa IPMA asocijacije za Istočnu Srbiju u Boru.