(18. Decembar, 2018) Poziv studentima osnovnih i master studija da se uključe u Internacionalni projekat: „ HOW TO PREVENT SMEs FROM FAILURE (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia)“

Tema projekta „HOW TO PREVENT SMEs FROM FAILURE (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia)“ se odnosi na sagledavanje razloga propadanja MSP i faktora koji su u funkciji prevencije njhovog lakšeg i bržeg oporavka nakon propadanja.

Sam projekat je namenjen preduzetnicima koji su u predhodnom periodu imali probleme u poslovanju i koji su blagovremeno reagovali i izbegli propadanje ili imali određeni oporavak nakon propadanja. Naravno, u analizi će se razmatrati i preduzetnici čija su poslovanja propala, usled određenih nepovoljnih okolnosti. Takođe, projekat je namenjen i potencijalnim preduzetnicima i studentima koji će nakon završenih studija da započnu sopstveni biznis. Identifikovanje faktora koji su od najvećeg uticaja na propadanje MSP kao i na ostvareni nivo oporavka MSP, pomoći će postojećim i budućim preduzetnici da bolje sagledaju svoje poslovanje i procene svoje odluke, kako ne bi došli u situaciju propadanja njihovog poslovanja.

S tim u vezi, molimo studente osnovnih i master akademskih studija da se aktivno uključe u istraživanje, da kroz izradu svojih diplomskih i završnih radova pronađu što veći broj ispitanika potrebnih za ovo istraživanje.

Zainteresovani studenti trebaju da se jave Prof. dr Ivanu Mihajloviću na imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs ili Prof. dr Isidori Milošević na imilosevic@tfbor.bg.ac.rs .

Zainetersovanim studentima će biti dostavljen upitnik na srpskom jeziku, koji se može koristiti za anketiranje preduzetnika. Upitnik na engleskom jeziku je dostupan na: 

http://media.sjm06.com/2018/12/4-1-Final-Questionnaire-2018.docx

Nakon faze sakupljanja odgovora preduzetnika, biće organizovan okrugli sto za nastavnike i studente iz Višegrad zemalja i Srbije. Okrugli sto će biti organizovan u okviru Internacionalne majske konferencije o strategijskom menadžmentu (25 – 27 maj 2019. godine). Više detalja o samoj konferenciji je dostupno na: http://mksm.sjm06.com/  Više detalja o samom projektu je dostupno na: http://mksm.sjm06.com/visegrad-project-2018/

Studenti koji se uključe u istraživanje, biće pozvani i da učestvuju na IMKSM konferenciji i na samom okruglom stolu.