(18. Februar, 2016) Boravak studenata Odseka za menadžment na Obuda univerzitetu u Budimpešti

Intenzivnom internacionalnom saradnjom Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, veliki broj projekata je predložen i prihvaćen za finansiranje od strane Međunarodnih fondova. Jedan od projekata je i u okviru ERASMUS + programa, Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility. Putem ovog projekta ostvarena je saradnja sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska. Više detalja o ovom prestižnom evropskom univerzitetu se nalazi na: https://www.uni-obuda.hu/en . U okviru ovog projekta, tokom školske 2015/2016 predviđena je razmena nastavnika i studenata sa Fakulteta Keleti Faculty of Business and Management of Óbuda University (http://kgk.uni-obuda.hu/english) i Odseka za menadžment, Tehničkog fakuleteta u Boru (www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs ).

Obzirom da je program ERASMUS+ tek od 2015. godine krenuo da se realizuje, uključujući Srbiju kao partnersku zemlju, značajno je da se i Tehnički fakultet u Boru nalazi u grupi domaćih fakulteta koji sprovode ovaj program. Obaveštenje za medije, o angažmanu našeg odseka u ovom programu je dostupno na: http://rtvbor.rs/vesti/2442-tf-u-boru-me%C4%91u-prvima-u-srbiji-realizuje-program-%E2%80%9Eerasmus-plus%E2%80%9C-%E2%80%93-razmenu-nastavnog,-nenastavnog-kadra-i-studenata

U okviru aktivnosto ovog projekta, tokom školske godine 2015/2016, predviđeno je da troje profesora sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, održi predavnja na Keleti Faculty of Business and Management of Óbuda University. Takođe, troje profesora sa ovog fakulteta će tokom maja 2016. godine boraviti na Fakultetu u Boru.

Pored toga, u prolećnom semestru 2016. godine, Ivana Veličkovska – student IV godine osnovnih akademskih studija i Jelena Jovkić – student master studija, Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, nalaze se na Keleti Faculty of Business and Management of Óbuda University. Koleginice Ivana i Jelena su u Budimpeštu otputovale još 4. februara, obzirom da je semestar na ovom fakultetu počeo 8. februara. One će na ovom fakultetu provesti celi semestar. U toku boravka na ovom fakultetu, svi položeni ispiti i predispitne obaveze na Obuda univerzitetu, biće im priznati na Fakultetu u Boru, obtirom da ERASMUS + program podrazumeva i mobilnost ECTS kredita. Detalji o studijskom programu na ovom fakultetu su dati na: http://erasmus.uni-obuda.hu/

Svi troškovi boravka koleginica Ivane i Jelene su finansirani od strane Evropske komisije, kroz grant – stipendiju, koju studenti dobijaju na mesečnom nivou.

Obzirom na izuzetno korektnu saradnju našeg Odseka, sa kolegama sa Keleti Faculty of Business and Management of Óbuda University, tokom februara 2016. godine, predložili smo Evropskoj Komisiji dodatno proširenje projektnih aktivnosti za period do 2018. godine. Navedeno proširenje aktivnosti podrazumeva znatno veći broj mobilnosti studenata i nastavnika sa naših institucija.

 

Par fotografija koleginica Ivane i Jelene iz Budimpešte:

IMG_20160209_110002 IMG_20160209_105853 IMG_20160209_105943
IMG_20160209_110044 IMAG3648 IMG_20160206_143746