(18. Februar, 2018) I ove godine se nastavlja saradnja sa partnerskom institucijom RANEPA iz Moskve

U okviru svojih mnogobrojnih aktivnosti iz oblasti međunarodne saradnje, Odsek za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, nastavio je još intenzivniju saradnju sa partnerskom institucijom RANEPA iz Moskve, Ruska Federacija. Detalji o samoj RANEPA akademiji su dostupni ovde: http://www.sjm06.com/SJM%20ISSN1452-4864/11_1_2016_May_1_148/11_1_2016_129_140.pdf

Saradnja sa ovom institucijom započeta je tokom 2015. godine. U okviru navedene saradnje dvojica profesora sa našeg odseka su održala predavanja po pozivu na ovoj instituciji, tokom 2015. godine (detalji ove aktovnosti su dostupni ovde ). Nakon toga, profesori i studenti sa ove institucije su aktivno učestvovali na Internacionalnoj Majskoj Konferenciji o Strategijskom Menadžmentu 2016. i 2017. godine u Boru (http://mksm.sjm06.com/ ). Takođe, dvoje studenata sa Odseka za menadžment su učestvovali na  9. Internacionalnoj naučnoj studentskoj konferenciji  u Moskvi, tokom 2016. godine (Detalji o ovoj aktivnosti su dostupni ovde: http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/28-april-2016-boravak-studenata-odseka-za-menadzment-na-internacionalnoj-studentskoj-konferenciji-u-moskvi/ ) Potom, tokom 2017. godine, još dvoje studenata i jedan profesor sa Odseka su prisustvovali 10. Internacionalnoj konferenciji u Moskvi (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/16-januar-2017-nastavak-saradnje-sa-partnerskom-institucijom-ranepa-iz-moskve/ )

U nastavku saradnje sa ovom institucijom, omogućeno je da i ove godine dvoje studenata i jedan nastavnik sa Odseka za menadžment borave na 11. Internacionalnoj naučnoj studentskoj konferenciji, koja će biti održana 19. do 20. aprila 2018. godine u Moskvi. Tema ovogodišnje konferencije je: “Teams and Leaders: The Way to Success”.

Uslovi koje smo za prisustvo studenata Odseka za menadžment obezbedili,  partnerskom saradnjom sa RANEPA akademijom su sledeći:

  • Studentima Odseka za menadžment će biti obezbeđen smeštaj u Moskvi za 3 dana (odnosno 2 noćenja),
  • Studentima Odseka za menadžment će biti pokriven deo putnih troškova u iznosu od 10 000 rublji.

Molimo zainteresovane studente da se jave Prof. dr Ivanu Mihajloviću na imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs ili imihajlovic@emd.edu.rs kako bi dobili dodatne instrukcije vezano za prijavu učešća na ovom skupu.

Ukoliko se prijavi veći broj studenata od broja raspoloživih mesta, izvršiće se rangiranje kandidata prema prosečnoj oceni. Pored toga, osim mogućnosti da se boravi u Moskvi tokom konferencije, postoji mogućnost i da se samo prijavi rad za publikaciju u zborniku radova na 11. Internacionalnoj naučnoj studentskoj konferenciji.