(2. Decembar, 2016) Profesor odseka za inženjerski menadžment gostovao na Obuda univerzitetu u Budimpešti

Docent dr. Predrag Đorđević sa Odseka za inženjerski menadžment boravio je u periodu od 21. do 25. novembra na Obuda Univerzitetu u Budimpešti u sklopu aktivnosti Erasmus+ projekta: „Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility“.  

Ovom prilikom je učestvovao na V Internacionalnoj Nedelji „New Challenges of the 21st Century“ i FIKUSZ 2016 Symposium for Young Researchers u organizaciji Keleti Fakulteta za Biznis i Menadžment, Obuda Univerziteta.

U toku svog boravka doc. dr. Predrag Đorđević je u sklopu V Internacionalne nedelje „New Challenges of the 21st Century“ kao gostujući profesor održao predavanja na Banki Fakultetu za Mašinski i Bezbednosni inženjering, kao i na Keleti Fakultetu za Biznis i Menadžment.

Više detalja sa V Internacionalne Nedelje „New Challenges of the 21st Century“ možete pogledati na sledećem linku: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/5th_IW_brochure_2016_11_12.pdf.

 

 

Par detalja sa gostovanja:

 

 

1 2
3 4
5 6
7 8