(20. Jun, 2018) Časopis Serbian Journal of Management prihvaćen u SCI citatnu bazu

Iako je časopis Serbian Journal of Management, počeo da se publikuje na našem fakultetu ne tako davne 2006. godine, konstantno je beležio uspeh po brzini ulaska u citatne baze i dobijanja impakt faktora. Na taj način, časopis je već 2010 bio prihvaćen u bazu EBSCO i DOAJ. Potom, od 2014. prihvaćen je u SCOPUS bazu i prvi JCR impact faktor dobija 2015. godine. Potom, 2018. godina prelazi iz kategorije Q3 u kategoriju Q2 u SCOPUS bazi (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/15-jun-2018-znacajan-napredak-za-casopis-serbian-journal-of-management-na-sjr-scimago-listi/ ).

Najnovija vest je da je časopis prihvaćen i  na CLARIVATE Emerging Sources Citation Index – JOURNAL LIST (to je nekadašnja Thomson Reuters-a lista). Podaci o načem časopisu su dostupni na: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&mode=print&Page=14 . Časopis SJM se nalazi na 6646. mestu.

Za početak, časopis se na ovoj listi nalazi bez impakt faktora ali će sigurno prvi SCIe impact factor ostvariti tokom sledeće godine.

Prema tome, može se reći da je na osnovu svog kvaliteta, časopis Serbian Journal of Management, dospeo na mesto koje mu i pripada, među vodeće svedske časopise iz oblasti menadžmenta.