(21. Decembar, 2018) Poziv studentima doktorskih studija da se uključe u Internacionalni projekat: „HOW TO PREVENT SMEs FROM FAILURE”

Projekat pod nazivom „HOW TO PREVENT SMEs FROM FAILURE (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia)“ finansiran je od strane internacionalnog Visegrad fonda. U okviru projektnih aktivnosti predviđeno je publikovanje monografske studije.

Monografsku studiju je potrebno pripremiti u skladu sa kriterijumima za određivanje kategorije naučnih publikacija. Da bi bio vrednovan u ovoj kategoriji, autorski doprinos monografskoj studiji ne sme biti manji od jednog tabka teksta (16 strana), (jedna strana = 1.800 slovnih znakova). Vrsta rezultata je M14 i K- vrednost rezultata je 4.

Template sa detaljnim instrukcijama za pripremu radova je dostupan na sledećem linku http://media.sjm06.com/2018/12/V4-Monography-How-to-prevent-SMEs-failure.doc . Svi radovi koji ne budu u skladu sa datim instrukcijama, biće vraćeni autorima na tehničko dorađivanje.

Ovim putim obaveštavamo studente doktorskih studija da se uključe i da daju svoj doprinos u vidu naučnog rada. Planirani krajnji rok za slanje radova je 01.02.2019. godine. Radove treba slati tehničkim editorima u elektronskoj formi putem maila na: imilosevic@tfbor.bg.ac.rs ili anstojanovic@tfbor.bg.ac.rs