(22. Februar, 2017) Delegacija Odseka za menadžment na seminaru u Beogradu

Studenti doktorskih studija  Odseka za inženjerski menadžment Anđelka Stojanović, Ivica Nikolić i Nenad Nikolić prisustvovali su seminaru “Standardi i principi Evropske Unije u vezi sa razvojem karijere istraživača i  njihova implementacija”  koji  je bio održan 10.02.2017. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Predavanje: “Strategija ljudskih resursa za istraživače (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) – osnovne grupe načela  Evropske Povelje i Kodeksa (EU C&C)”,  su održali prof. dr Nada Kovačević, prorektor za studije i upravljanje kvalitetom i prof. dr Živoslav Tešić prorektor za nauku, inovacije i transfer tehnologije.

2005. godine Evropska komisija je usvojila Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Ova dva dokumenta, koja se odnose na istraživače, naučno istraživačke isntitucije i finansiranje su ključni elementi za unapređivanje karijere istraživača.

Povelja i procedure se sastoje od 40 principa koji su podeljeni u 4 kategorije: etički i profesionalni principi (sloboda istraživanja, etički principi, profesionalna odgovornost, ugovorne i zakonske obaveze, dobra praksa u istraživanjima, objavljivanje i korišćenje podataka,…);  zapošljavanje istraživača (zapošljavanje, selekcija, transparentnost, procena sposobnosti, priznavanje mobilnosti, priznavanje kvalifikacija,…); uslovi rada i socijalna sigurnost (zapošljavanja post-dokotoranada,  priznavanje profesije,  radni uslovi, stabilnost i trajnost zaposlenja, finansiranje, ravnopravna polna zastupljenost, napredovanje u karijeri, prava intelektualnog vlasništva, koautorstvo…) i  usavršavanje istraživača (odnos sa mentorima, mentorske i upravljačke dužnosti, mentorstvo, kontinuirani profesionalni razvoj…)

Univerzitet u Beogradu je u postupku usklađivanja pravilnika i standarda sa ovim dokumentima te je cilj bio predstavljanje povelje i kodeksa i njihovih načela. Važnost primene ovih načela je veća vidljivost Univerziteta u Beogradu, prilika za bolju integraciju univerziteta,  bolje pozicioniranje kod apliciranja za  programe Horizon 2020 i bolja priprema za sledeći program za istraživanje i razvoj EU FP9.

 Predstavnici PhD studenata sa Odseka za menadžment su aktivno učestvovali na ovom seminaru i time se upoznali sa novim pravilima i propisima koji se odnose na proces studija na nivou doktorsih studija Univerziteta u Beogradu.

 

Par detalja sa seminara: