(23. Mart, 2018) Novi konkurs za prijavu studenata za ERASMUS + mobilnost

Detalji u vezi prijave studenata za projekat razmene koji se realizuje sa partnerskom institucijom Transilvania University of Brasov, Rumunija, tokom 2018 – 2019. godine:

 

Partnerska institucija: Transilvania University of Brasov, Rumunija http://old.unitbv.ro/en/Home.aspx

 

Oblast razmene –  Subject area code * [ISCED 2013]:   0710  Engineering and engineering trades

 

Broj studenata koji mogu učestvovati u projektu mobilnosti sa University of Brasov iz Brašova, tokom školske 2018/2019:  2 studenta osnovnih, master i doktorskih studija.

Pri tome, nije određeno koje su kvote za koji nivo studija. Prema tome, broj studenata prema nivou studija biće određen na osnovu broja prijavljenih kandidata.

Trajanje razmene: 1 semestar – max 5 meseci,

Iznos stipendije: 750 EUR/mesečno (odnosno 3750 EUR za 5 meseca). Stipendija pokriva troškove prevoza, boravka studenta u Rumuniji, kao i troškove osiguranja.

Način i dinamika isplate novčanih sredstava je dostupan u dokumentu na sledećem LINKU.

Jezik sprovođenja nastave: Engleski i/ili Rumunski

Način prijavljivanja: Zainteresovani studenti prvo trebaju da se jave ECTS koordinatoru Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Prof. dr Ivanu Mihajloviću, koji će im pomoći oko pripreme zvanične aplikacije za stipendiju. Kontakt podaci ECTS koordinatora: +381(64)227 36 21  imihajlovic@emd.edu.rs i imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs

Rok za prijavu: ECTS koordinatoru TF Bor Ivanu Mihajloviću, studenti mogu da se jave u periodu od 26. marta 2017. do 16. aprila 2018. godine, ali je poželjno prijaviti se što pre. Nakon toga, zajedno sa koordinatorom pripremiće aplikaciju za MOBION platformu i sve neophodne dokumente. Završetak prijave na MOBION platformi (https://mobion.bg.ac.rs// ) je planiran do 7. maja 2018. godine.

Početak mobilnosti: Početak jesenjeg semestra 2018. godine, odnosno 02.10.2018. Trajanje mobilnosti do 19.02.2019. Ili početak prolećnog semestra 2019. godine, odnosno 19.02.2019. Trajanje mobilnosti do 24.06.2019.  Detalji su dostupni na: http://old.unitbv.ro/orien/InternationalStudents/ErasmusStudents.aspx  

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Univerziteta u Beogradu (institucije koja šalje studente), opisani su u priručniku za mobilnost našeg Univerziteta: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/prirucnik.php?submenuheader=2

Potrebna dokumenta su dostupna na sledećem linku: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Pravila su definisana u pravilniku: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikOMobilnostiIPrenosenjuESPB.pdf

Kako bi mobilnost studenata bila odobrena od strane našeg Univerziteta, kao i Univerziteta koji prima studente potrebno je popuniti obrazac za prijavu studenata (dostupan na srpskom i engleskom jeziku), na linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

 

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Transilvania University of Brasov (institucije koja prima studente),dostupni su na sledećoj adresi: http://old.unitbv.ro/orien/InternationalStudents/ErasmusStudents/Incoming.aspx

Zainteresovani studenti ne trebaju sami da popunjavaju prijavu, već će to učiniti uz pomoć ECTS koordinatora Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Ivanom Mihajlovićem.

Uz prijavu su potrebna sledeća dokumenta: Spisak neophodne dokumentacije je dostupan na linku: http://old.unitbv.ro/orien/InternationalStudents/ErasmusStudents/Incoming.aspx

Prepis ocena (Transcript of records of the home university (in English)), je dokument koji predstavlja prethodno položene ispite kandidata na matičnoj instituciji. Ovaj dokument, studenti će dobiti na zahtev od Univerziteta u Beogradu (Tehničkog fakulteta u Boru), uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma ovog dokumenta, na srpskom i engleskom jeziku, dostupna je na sajtu Univerziteta u Beogradu –  http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Pismo o potvrdi sa univerziteta koji šalje (Univerziteta u Beogradu, odnosno TF Bor), biće popunjen uz pomoć ECTS koordinatora.

Potom, studenti kojima je odobrena razmena od strane Univerziteta u Beogradu, kao i od strane univerziteta koji prima studenta, u ovom slučaju Transilvania University of Brasov, potpisuje Ugovor o učenju. Ovaj ugovor se priprema uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma Ugovora o učenju je dostupna na: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Ovo je ključni dokument koji omogućava punu zaštitu svih učesnika mobilnosti. Kako bi se popunio ugovor o učenju, studenti biraju predmete sa liste dostupnih predmeta na linku:  http://old.unitbv.ro/orien/EducationalOffer/StudyinForeignLanguages.aspx .  Potrebno je da se student opredeli za predmete koji su srodni predmetima, koje bi slušao u istom semestru na matičnoj instituciji (na Odseku za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru), jer će mu polaganje tih predmeta na Transilvania University of Brasov, biti priznato i na matičnom fakultetu, prema usaglašenosti sa sadržajem nastavnog programa. Naravno, i ovaj dokument će studenti popuniti uz pomoć ECTS koordinatora Ivana Mihajlovića.