(26. Januar, 2018) Uspešno održan niz naucno–strucnih radionica u Ekonomsko-trgovinskoj, Mašinsko-elektrotehničkoj i Tehničkoj školi u Boru

Prva radionica na temu: “Corporate social responsibility (CSR) -and Social Entrepreneurship (SE) “, organizovana je za učenike Ekonomske-trgovinske škole u Boru, krajem decembra 2017. godine.  Potom, početkom januara je istu radionicu pohađala i druga grupa učenika ove škole.

Na aktivnostima ove radionice, ukupno je bilo uključeno 39 učenika ove škole.

U sklopu radionice, učenicima su predstavljeni pojmovi Korporativne društvene odgovornosti i Društvenog preduzetništva, kao i sličnosti i razlike ova dva koncepta. Potom, predstavljeni su modeli uspešnih primera društvenog preduzetništva u svetu. Nakon toga, učenici su sami predlagali određene društvene probleme koji bi se mogli rešavati primenom koncepta društvenog preduzetništva. Potom, učenici su u manjim grupama, uz mentorstvo nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, razvijali poslovni model društvenih preduzeća, koristeći alat Business Model Canvas (https://www.youtube.com/watch?v=2FumwkBMhLo ).

Materijal i tema ove radionice su razvijeni kao rezultat prethodnog angažmana Tehničkog fakulteta u Boru u internacionalnoj RESITA akademskoj mreži za preduzetništvo i inovacije (http://resitanet.ro/index.php?id=2 ).

Nakon uspešnog pripremnog dela, učenici su javno predstavljali poslovne modele svojih predloga potencijalnih društvenih preduzeća. Naime, svaka grupa je prezentovala društveni problem koji su predložili da bi mogao da se rešava kroz primenu koncepta socijalnog preduzetništva, kao i čitav poslovni model takvog jednog preduzetničkog poduhvata.

Nakon prezentacija, učenici su dobili sertifikate.

U aktivnostima su kao mentori učestvovali predstavnici odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, podržani od strane Udruženja nastavnika inženjerskog menadžmenta – UNIM (http://mksm.sjm06.com/?page_id=642). Tim koji je realizovao ove radionice čine: prof. dr Isidora Milošević, doc. dr Danijela Voza, dr Sanela Arsić, MSc Anđelka Stojanović, Prof. dr Đorđe Nikolić i Prof. dr Ivan Mihajlović.

Ovim putem se zahvaljujemo na saradnji i predstavnicima Ekonomsko trgovinske škole u Boru, u prvom redu Pedagogu Vesni Petković.

Par detalja sa radionice u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru:

 

Pored radionice u Ekonomsko-trgovinskoj školi, radionica na temu Korporativne društvene odgovornosti i socijalnog preduzetništva je održana i u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Boru. Za radionice u ovoj školi prijavilo se ukupno 30 kandidata. I ovde su učenici generisali veliki broj originalnih ideja za rešavanje uočenih društvenih problema, primenom preduzetničke inicijative.

Par detalja sa radionice u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Boru:

 

Tim Odseka za menadžment i UNIM asocijacije se zahvaljuje na saradnji predstavnicima Mašinsko-elektrotehničke škole, u prvom redu prof. Ivanu Milutinoviću.

Paralelno sa ovom obukom, organizovana je i obuka na temu Primene informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u preduzetništvu. Poseban cilj ovog programa je ubrzanje omladinskog preduzetništva u formi MSP-a i razvoja mikropreduzetništva. Inicijalni razvoj ovog programa je pokrenuo Hewlett Packard i Enterprise Acceleration Institute – MEA I (Švajcarska).

Sam GET IT program je tokom 2012. godine prerastao u HP LIFE program (http://www.life-global.org/ ), gde je Tehnički fakultet u Boru nastavio svoju aktivnost kroz projekat “HP LIFE Srbija”, koji je 2012. godine podržan od strane Centra za promociju nauke (http://bussol4you.blogspot.rs/2012/12/edukacija-hp-life-serbia.html). Tada su predstavnici Odseka za menadžment održali trening za više od 100 učenika iz borskih srednjih škola. Takođe, održan je seminar za nastavnike borskih srednjih škola: http://bussol4you.blogspot.rs/2013/02/blog-post.html

Edukacija po ovom programu se sprovodi u 49 zemalja, širom sveta.

Tokom januara 2018. godine Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, tim Odseka za menadžment je održao treninge učenika u Tehničkoj školi u Boru, kao i u Mašinsko–elektrotehničkoj školi u Boru. Tim predavača sa odseka za menadžment, činili su: Prof. dr Đorđe Nikolić, Doc. dr Predrag Đorđević, MSc Milena Jevtić, MSc Branisalav Ivanov i Prof. dr Ivan Mihajlović.

Zahvaljujemo se na saradnji, tokom ove obuke, i predstavnicima Tehničke škole u Boru, u prvom redu prof. Suzani Ilić.

Par detalja sa edukacije u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Boru:

 

Tokom drugog polugodišta, školske 2018. godine, u borskim školama će biti organizovane i radionice na temu Ekološka svest mladih – korporativni i preduzetnički pristup.