(26. novembar, 2019) POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE ZA RAD U POSLOVNOM SOFTVERU SAP

Dana 25. 11. 2019. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, na Odseku za inženjerski menadžment, počela je implementacija SAP University Alliances programa u okviru nastavnog procesa na predmetu osnovih akademskih studija Menadžment informacioni sistemi, kao i na dva predmeta master akademskih studija:Logistika i Elektronsko poslovanje. U narednoj fazi SAP University Alliances program biće sproveden na predmetu osnovnih akademskih studija Upravljanje i kontrola troškova. Profesori uključeni u realizaciju ovog programa su: prof. dr Ivan Mihajlović, prof. dr Đorđe Nikolić,  doc. dr Nenad Milijić, doc. dr Aleksandra Fedajev i doc. dr Sanela Arsić.

Studenti osnovnih i master akademskih studija koji učestvuju u nastavi za rad u SAP/ERP programu, imali su prilike da na samom početku nastave prisustvuju predavanju gospodina Mlađena Jovića, direktora za Operacije snabdevanja za Centralnu i Istočnu Evropu (Head of Supply Operations CEE/RU) u Henkel-u. Studenti su takođe imali prilike da  postave veliki broj pitanja u otvorenoj diskusiji koja se odvijala tokom samog predavanja.

Nakon uvodnih predavanja studenti osnovnih akademskih studija započeli su nastavu u SAP/ERP programu i to u modulu Мaterials Management, dok su studenti master akademskih studija imali prilike da započnu rad u modulima Sales and Distribution i Warehouse Managemet.

Realizacija nastave podržana je i od strane MPNTR kroz projekat SET-SAP, više o tome možete pronaći na: https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/14-oktobar-2019-u-okviru-programske-aktivosti-razvoj-visokog-obrazovanja-mpntr-tehnickom-fakultetu-u-boru-odobreno-finasiranje-projekta-set-sap-students-entrepreneurship-trai/

Par detalja sa obuke: