(26. oktobar, 2022) Svečana podela SAP sertifikata studentima osnovnih i master studija

Studenti su imali prilike da se upoznaju i ovladaju veštinama u sledećim SAP modulima na osnovnim i master akademskim studijama: Quality Management u okviru vežbi na predmetu Upravljanje kvalitetom; Project System u okviru vežbi na predmetu Upravljanje projektima; Materials Management u okviru vežbi na predmetu Menadžment informacioni sistemi; Financial Accounting u okviru vežbi na predmetu Planiranje i kontrola troškova; Warehouse Management u okviru vežbi na predmetu Logistika i Sales and Distribution u okviru vežbi na predmetu Elektronsko poslovanje.

Studentima su sertifikate uručili predmetni nastavnici koji su realizovali nastavu u okviru SAP University Alliances programa:  prof. dr Đorđe Nikolić, prof. dr Predrag Đorđević, prof. dr Nenad Milijić, prof. dr Aleksandra Fedajev, prof. dr Sanela Arsić.

Imajući u vidu činjenicu da nastavnici sa Odseka za Inženjerski menadždment svoje znanje iz ove oblasti konstantno unapređuju kroz različite treninge i seminare, nove generacije studenata i naredne školske godine mogu da očekuju da će im stečeno znanje biti preneto.

Par detalja sa dodele sertifikata: