(28. April, 2017) Delegacija Odseka za menadžment učestvovala na X međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u Moskvi

U okviru dosadašnje uspešne saradnje sa prestižnom RANEPA akademijom (http://www.ranepa.ru/eng) ove godine su u periodu od 19. do 21. Aprila u Moskvi boravili docent Predrag Đorđević, asistent Anđelka Stojanović i student treće godine odseka za menadžment Dušan Bogdanović. Tom prilikom su učestvovali u jubilarnoj X međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji koju je organizovala RANEPA na temu: ‚‚Savremeni menadžment i korporativna društvena odgovornost”. Na konferenciji su učestvovali profesori i studenti iz Rusije, Španije, Holandije, Bugarske, Italije i Srbije.  (http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-prezidentskoj-akademii-prohodit-x-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya)

Prvog dana konferencije organizovano je takmičenje studenata u kome su studenti podeljeni u internacionalne grupe i dobili zadatak da osmisle projektnu ideju kojom će ponuditi praktične akcije za podizanje svesti među mladima u Rusiji kada je u pitanju delovanje humanitarnog fonda “The International Women’s Club of Moscow and Charity Fund“. Timovi su se sastojali od 7-8 učesnika i svakom je dodeljen mentor iz redova gostujući profesora. Izazov je trajao tri sata, prva dva sata je razrađivano idejno rešenje a nakon toga su ideje prezentovane i izabrana je najbolja. Predstavnici našeg odseka su dali zapažen doprinos svojim timovima u toku rada i prezentovanja rezultata, tako da je na kraju i jedan od timova naših predstavnika osvojio prvo mesto.

Drugog dana konferencije, na ceremoniji zvaničnog otvaranja, učesnicima se obratila Elena Kosareva, zamenik direktora Instituta za inženjerski menadžment (IIM) RANEPA, zatim šef Moskovske Kancelarije UN za Hranu i Poljoprivredu profesor Evgenija Serova, kao i šef Odeljenja za obrazovanje italijanskog konzulata u Ruskoj federaciji profesor Đuzepe Lo Porto. Odmah nakon toga su održana plenarna predavanja u sekciji koju je otvorila predstavnica kompanije Unilever, potpredsednik za održivi razvoj i korporativne poslove Irina Bahtina. Nakon toga predstavljeni su istraživački radovi profesora i studenata iz Rusije i ostalih gostujući zemalja (Španije, Bugarske, Holandije, Kipra i Srbija).

Na ovoj sesiji asistent Anđelka Stojanović je predstavila rad „Perception of employees in Serbia about corporate social responsibility“ (autora Anđelke Stojanović, Sanele Arsić, prof. Ivana Mihajlovića) u kome su predstavljeni pojedini rezultati opsežnog istraživanja koje autori sprovode u nekoliko zemalja uključujući i Rusiju. Plenarna predavanja su se pokazala kao veoma interesantna, i pokazala da je tema korporativne socijalne odgovornosti vrlo rasprostranjena i aktuelna, te je izazvala niz zanimljivih diskusija i veliki broj pitanja već u toku prezentovanje radova.

 

Popodnevni rad bio je podeljen u nekoliko sekcija na kojima su studenti takođe prezentovali svoje radove. U okviru sekcije Upravljanje Klasterima prezentovan je i rad našeg studenta Dušana Bogdanovića pod nazivom “Multi-criteria analysis of companies from Bor and Zaječar district according to indicators of the CSR companies”.

 

Trećeg dana boravka održana su predavanja gostujućih profesora iz Srbije, Holandije i Španije. Docent Predrag Đorđević je u okviru sekcije za strateški  trening održao predavanje na temu primene tehnika i alata strategijskog menadžmenta i upravljanja kvalitetom za generisanje i prioritizaciju strategija u organizaciji. Studenti su pokazali veliko interesovanje i aktivno su učestvovali u praktičnom delu predavanja i rešavanju studije slučaja.

Poslednjeg dana boravka na RANEPA akademiji bio je održan Open Day. Organizovan je niz predavanja i prezentacija od strane čelnika univerziteta i profesora, dok su studenti-volonteri ponovo imali ključnu ulogu u organizaciji ovog događaja, kao i informisanju srednjoškolaca i njihovih roditelja o mogućnostima studiranja na njihovoj Akademiji.

Zahvaljujući veoma ljubaznim domaćinima, pre svega studentima volonterima, naši predstavnici su imali prilike da obiđu nekoliko najznačajnijih turističkih atrakcija u Moskvi, što je ostavilo posebno lep utisak na naše predstavnike.

Uspešna saradnja sa RANEPA akademijom biće nastavljena i u narednom periodu kroz niz zajedničkih aktivnosti, akcija i učestvovanja na naučnim skupovima. Trenutno na smeru za inženjerski menadžment borave dve studentkinje iz ove visokoškolske ustanove na studentskoj razmeni u okviru koje rade na istraživanju u okviru svojih master studija. Profesori i studenti sa RANEPA Akademije učestvovaće na ovogodišnjoj Majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu – IMKSM17 gde će prezentovani svoje radove i učestvovati u radu okruglog stola.

S obzirom da će razmena studenata i profesora biti nastavljena i u narednim godinama, naši studenti i profesori će biti u prilici da ponovo posete RANEPA akademiju u sklopu saradnje ove visokoškolske institucije i našeg odseka.