(28. Decembar, 2017) Uspešno održana radionica u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru

U okviru svojih aktivnosti na promociji omladinskog preduzetništva i razvoja preduzetničkog duha kod mladih, grupa nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu, organizovala je radionicu koja za cilj ima edukaciju mladih iz oblasti veoma aktuelnog trenda “Društvenog preduzetništva”.  Radionica je organizovana sa grupom učenika Ekonomsko-trgovinske škole u Boru.

U sklopu ove radionice, učenicima su predstavljeni pojmovi Korporativne društvene odgovornosti i Društvenog preduzetništa, kao i sličnosti i razlike ova dva koncepta. Potom, predstavljeni su modeli uspešnih primera društvenog preduzetništva u svetu. Nakon toga, učenici su sami predlagali određene društvene probleme koji bi se mogli rešavati primenom koncepta društvenog preduzetništva. Potom, učenici su u manjim grupama, uz mentorstvo nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, razvijali poslovni model društvenih preduzeća, koristeći alat Business Model Canvas (https://www.youtube.com/watch?v=2FumwkBMhLo ).

Materijal i tema ove radionice su razvijeni kao rezultat prethodnog angažmana Tehničkog fakulteta u Boru u internacionalnoj RESITA akademskoj mreži za preduzetništvo i inovacije (http://resitanet.ro/index.php?id=2 ).

Tokom januara 2018. godine, ova obuka će biti nastavljena sa drugom grupom učenika Ekonomsko-trgovinske škole u Boru. Nakon što obe grupe formiraju konačne poslovne modele, biće organizovana prezentacija rezultata i podela sertifikata polaznicima.

 

Par detalja sa ove radionice: