(3. Mart, 2020) KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U KOMPANIJI KROMBERG & SCHUBERT SRBIJA

Predstavnici kompanije Kromberg & Šubert Srbija uspešno su održali prezentaciju na Tehničkom fakultetu u Boru. Kompanija je raspisala konkurs za stipendije i stručnu praksu namenjene studentima Tehničkog fakulteta u Boru. Pravo na konkurisanje imaju studenti završnih godina osnovnih studija, apsolventi i studenti master studija. Takođe, pravo na konkurisanje imaju studenti čija prosečna ocena nije niža od 7.5, kao i da su studenti sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Studenti koji konkursom budu izabrani za stipendiste kompanije Kromberg & Schubert Srbija dobiće:

  1. Šestomesečnu novčanu stipendiju u ukupnom iznosu do 100.000,00 dinara.
  2. Potpisivanje Ugovora o stipendiranju.
  3. Stručnu praksu u trajanju do 6 meseci.
  4. Mogućnost sticanja praktičnih znanja iz oblasti autoindustrije unutar sledećih odeljenja: Industrijskog inženjeringa, Informacionih tehnologija i Kvaliteta.
  5. Rad sa iskusnim mentorom iz kompanije.
  6. Trajanje stručne prakse u toku nedelje od 3 radna dana, po 4-8 časova dnevno.
  7. Refundiranje putnih troškova i obezbeđen ručak u kantini kompanije tokom trajanja stručne prakse.
  8. Mogućnost zapošljavanja po okončanju stipendiranog perioda i završene stručne prakse.
  9. Evaluaciju od mentora na kraju stručne prakse i potvrdu o uspešno obavljenoj stručnoj praksi.

 

KONKURS ZA PRIJAVLJIVANJE STUDENATA BIĆE OTVOREN DO 15. MARTA 2020. GODINE.

Dokumenta:

Par detalja sa prezentacije: