(5. Oktobar, 2018) Nastava na Master akademskim studijama Odseka za menadžment