(5. Septembar, 2018) Novi međunarodni istraživački projekat je odobren za finansiranje od strane Internacionalnog Višegrad Fonda

Projekt pod nazivom: “How to prevent SMEs failure (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia”, odobren je za finansiranje od strane Internacionalnog Višegrad Fonda (https://www.visegradfund.org/ ). Ovo je treći projekat ovog tipa koji je u prethodne 6 godine finansiran od strane ovog fonda, u cilju realizacije projektnih ideja istraživačkih timova Odseka za menadžment. Više detalja o ovom je dostupno na http://mksm.sjm06.com/how-to-prevent-smes-failure-actions-based-on-comparative-analysis-in-visegrad-countries-and-serbia/