(7. April, 2019) Profesori Odseka za inženjerski menadžment gostovali su na Obuda univerzitetu u Budimpešti

U periodu od 1. do 5. aprila 2019. godine docent dr Sanela Arsić i nastavnik engleskog jezika Sandra Vasković sa Odseka za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru,  boravile su u Mađarskoj, kao gostujući profesori na Obuda Univerzitetu u Budimpešti u sklopu projekta Erasmus+ projekta: „Key Action 1 – Mobility for learners and staff“. Tokom svog boravka, doc. dr Sanela Arsić, održala je predavanje na temu “ E-business in modern companies“, dok je nastavnik engleskog jezika Sandra Vasković održala predavanje na temu „Globalization – case study“.

Pored učešća na Internacionalnoj nedelji učestvovale su i na 17. konferenciji „Management, Enterprise and Benchmarking“ koja je ove godine održana pod nazivom „Organisations in the age of the Society 5.0” koju je organizovao Keleti Fakultet za Biznis i Menadžment, Obuda Univerziteta u periodu od 29-30. marta.

Takođe, ovo je bila odlična prilika da se profesorima i studentima doktorskih studija sa Keleti Fakulteta za Biznis i Menadžment predstave aktivnosti i rezultati Odseka za inženjerski menadžment, kako bi se ostvarena saradnja produbila i nastavila u budućnosti.

 

Par detalja sa gostovanja: