Saradnja u okviru internacionalnih projekata

  • RAZMENA NASTAVNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • RAZMENA STUDENATA

 

  • (januar- maj, 2019) Studenti Momir Popović, Maja Stanujkić i Milica Zlatković  proveli su jedan semestar razmene na Univerzitetu Istočne Finske (University of Eastern Finland) u okviru projekta ERASMUS+. 

 

  • (februar- maj, 2019) Studenti Danijel Bogosavljević, Maja Veljković i Maja Putojić proveli su jedan semestar razmene na Keleti Faculty of Business and Management of Óbuda University u okviru projekta ERASMUS+.

 

  • (februar- maj, 2018) Studenti Maja Stanujkić, Maja Veljković i Nikola Spasić proveli su jedan semestar razmene na Keleti Faculty of Business and Management of Óbuda University u okviru projekta ERASMUS+.

 

 

 

 

Odsek za menadžment (EMD), Tehničkog fakulteta u Boru, je spremno dočekao inicijativu za apliciranje po projektnim pozivima EU u okviru ERASMUS +, HORIZON 2020 i drugih internacionalnih programa. Sve značajne podatke, neophodne za partnerstvo sa EMD, po navedenim projektnim pozivima, moguće je pronaći na sledećem linku.

Tokom 2014. godine, u skladu sa novom strategijom Odseka za menadžment, formirani su timovi za pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti na Odseku. Detalje o projektnim timovima možete pogledati ovde.

O uspehu ovih timova svedoče sledeći podaci:

  • Tokom septembra 2018. godine, odobren je projekt pod nazivom: “How to prevent SMEs failure (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia”, finansiran od strane Internacionalnog Višegrad Fonda (https://www.visegradfund.org/ ). Ovo je treći projekat ovog tipa koji je u prethodne 6 godine finansiran od strane ovog fonda, u cilju realizacije projektnih ideja istraživačkih timova Odseka za menadžment. Detalji o ovom projektu, kao i rezultati, dostupni su na linku: http://mksm.sjm06.com/visegrad-project-2018/

 

  • Tokom aprila 2016. godine, odobren je za realizaciju projekat: “ Environmental awareness as a universal European Value”, finansiran od strane Internacionalnog Visegrad fonda. U toku je realizacija ovog projekta. Detalji o ovom projektu, kao i rezultati, dostupni su na linku: http://mksm.sjm06.com/round-table-2016-visegrad-fund-project/

 

  • Tokom 2015. godine, Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, aplicirao je i za projekat razmene studenata sa University of Eastern Finland (Finska). Ugovor razmene je potpisan od strane Rektora Univerziteta u Beogradu i Rektora Univerzitetom iz Finske, početkom 2016. godine. U okviru ovog projekta, odobren je boravak za petoro studenata Odseka za menadžment, na ovom Univerzitetu, u trajanju od po jednog semestra. Trenutno se tamo nalaze dvoje naših studenata, jedan student sa osnovnih i jedan sa master studija. U toku narednog semestra, u Finsku će otputovati još troje studenata. Takođe, dvoje naših profesora će imati prilike da predaju na ovom univerzitetu, dok se u toku maja 2017. očekuje da troje profesora sa University of Eastern Finland, održe predavanja na Odseku za menadžment.  Prvi utisci koleginica Ivane veličkovski i Maje Stanujkić, koje su na razmeni u Finskoj, dostupni su ovde.

 

  • U Junu 2015. godine, prihvaćen je projekat u okviru ERASMUS +, KA1 inicijative, koji je Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru,  aplicirao zajedno sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska. U okviru ovog projekta mobilnosti, počevši od jesenjeg semestra 2015/2016, studentima, nastavnicima i saradnicima sa Odseka za menadžment, TF Bor, omogućena je mogućnost mobilosti i nastavne aktivnosti na Obuda Univerzitetu u Budimpešti. Naime, projektom je omogućeno da 2 naših studenata sa osnovnog i master nivoa, borave na ovom univerzitetu do 4 meseca (do jednog semestra), u okviru ERASMUS +, Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility/ Mobility projects in the field of education, training and youth – projekta. Takođe, odobreno je ukupno 15 dana za boravak 3 nastavnika sa našeg odseka na ovom univerzitetu. Svi troškovi boravka, smeštaja i puta, naših studenata i profesora, biće pokriveni fondom projekta. Uskoro će na ovom sajtu biti postavljen poziv zainteresovanim studentima za ovaj vid aktivnosti. Takođe, odobrena su i sredstva za boravak studenata i profesora sa Univerziteta Obuda, na našem Fakultetu. U okviru ovog projekta, dvoje naših studenata je boravilo na ovoj instituciji tokom prolećnog semestra školske 2015/2016 (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/18-februar-2016-boravak-studenata-odseka-za-menadzment-na-obuda-univerzitetu-u-budimpesti/). Takođe, dva predavača sa Odseka za menadžment su održala predavanja po pozivu na ovom univerzitetu (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/8-maj-2016-profesori-odseka-za-inzenjerski-menadzment-gostovali-na-obuda-univerzitetu-u-madarskoj/ ). U okviru istog projekta, profesor Andras Keszthelyi je u peridu 23-27. maja 2016., održao predavanja u okviru predmeta Menadžment informacioni sistemi. Više detalja o samom predavanju možete videti OVDE. Takođe, mogu se očekivati predavanja po pozivu drugih kolega sa Obuda Univerziteta (Keleti Faculty of Business and Management ) na našem Odseku.

 

  • Tokom Maja 2014. godine, odobren je i realizovan projekat: “Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia”, finansiran od strane Internacionalnog Visegrad fonda. Detalji o ovom projektu, kao i rezultati, dostupni su na linku: http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/

 

Prema gore navedenim rezultatima, za dve godine rada timova  projektnih aktivnosti Odseka za menadžment, mogu se istaći sledeći rezultati: Odobrena su dva VISEGRAD projekta; Odobrena su finansiranje dva ERASMUS + KA1 projekta mobilnosti studenata i profesora; u pripremi su još nekoliko HORIZON 2020 i ERASMUS + projekata mobilnosti. Samim tim, smatramo da je inicijativa formiranja Radnih timova Odseka za menadžment bila ispravna, te se očekuju značajniji rezultati u budućem periodu.