Serbian Journal of Management – SJM

Časopis Serbian Journal of Management,  je počevši od 2009. godine klasifikovan u kategoriju M24, od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije, preko servisa CEONA Narodne Biblioteke Srbije.

Časopis se nalazi na trećem mestu rang liste časopisa koji se publikuju u Srbiji u grupi društveno-humanističkih nauka. Na ovoj listi je ukupno 104 rangiranih časopisa.

Kao jedan od vodećih časopisa u našoj zemlji, SJM je dobio mogućnost e-Ur servisa kod CEON-a. Ovaj servis predstavlja sistem za online publikovanje elektronskog izdanja časopisa. Celokupni proces prijave rada, recenzije i finalne obrade rada pre publikovanja (uključujući i registar DOI brojeva) odvija se u okviru elektronske platforme koja je za SJM dostupna na adresi:

http://scindeks-eur.ceon.rs/index.php/sjm/login 

Pored toga, SJM je dobio i ISSN za elektronsko izdanje: 2217-7159

Ovo je ogroman uspeh ovog časopisa ali i Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, koji je pokrenuo izdavanje ovog časopisa 2006. godine. Naime, iako časopis izlazi tek 6 godina, nalazi se daleko ispred časopisa koji se publikuju po 20 i više godina. 

Naš sledeći cilj je da se ovaj časopis u narednih par godina nađe na internacionalnoj ISIe listi.

Kompletnu listu rangiranih časopisa u Srbiji je moguće pogledati na sajtu:

http://scindeks-bic.nb.rs/influences.aspx?parentID=35&categoryID=&year=2009&type=influences&sort=9&order=0&class=mnt&referrerissn=1452-4864