(10. jun, 2022) Završetak vežbi za rad u SAP/ERP u okviru Quality Management modula na osnovnim akademskim studijama

Studenti treće godine u okviru predmeta Upravljanje Kvalitetom su i ove godine uspešno savladali modul Quality Management in Procurement (QM) u poslovnom softveru SAP/ERP, u okviru nove SAP4HANA platforme. Tokom vežbi studenti su imali prilike da se upoznaju sa novim SAP4HANA okruženjem, kao i procesima upravljanja kvalitetom koji su integrisani u aktivnosti vezane za prodaju i distribucije tokom procesa nabavke i na taj način savladali osnovne funkcionalnosti QM modula u okviru SAP-a.

Par detalja sa vežbi: