Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Технички факултет у Бору
Инжењерски менаџмент

Докторске дисертације одбрањене на Одсеку за менаџмент

Иако је Одсек за менаџмент Техничког факултета у Бору најмлађи одсек на овом факултету, успешно је акредитован на сва три нивоа. Студијски програм Инжењерски менаџмент на ИИИ нивоу студија – докторске студије у оквиру поља Техничко-технолошких наука и области индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент обезбеђује стицање дипломе доктор наука- инжењерски менаџмент после савлађивања наставног плана и програма докторских студија и одбране урађене докторске дисертације. Овај студијски програм докторских студија обезбеђује стицање највиших знања из области науке о управљању и намењене су пре свега напредним студентима са посебним способностима и амбицијама. Успешна акредитација докторских студија је постигнута вансеријским резултатима наставника на овом одсеку, у смислу интернационалних публикација резултата њиховог истраживачког рада. Као резултат тога, на докторске студије овог студијског програма, уписан је велики број кандидата.

Дана 29.04.2010., у 12h, одбрањена је прва Докторска дисертација на овом одсеку, под називом: Развој и имплементација модела вишекритеријумске оптимизације састава шарже за пирометалуршки процес добијања бакра.
Кандидат који је успешно докторирао, одбранивши своју дисертацију, зове се Иван Јовановић. Иван Јовановић је асистент на Одсеку за менаџмент техничког факултета у Бору.

Комисију за одбрану чинили су:
1. Проф . др Живан Живковић, редовни професор са Техниичког факултета у Бору, ментор
2. Проф. др Предраг Станимировић, редовни професор са Природно математичког факултета у Нишу, члан
3. Доц. др Иван Михајловић, доцент са Техниичког факултета у Бору, члан

Као резултат истраживања, у току обраде проблематике описане у овој дисертацији, кандидат је објавио два рада у водећим интернационалним часописима са ISI листе:

1. Dj. Nikolic, I. Jovanovic, I. Mihajlovic, Z. Zivkovic, Multi criteria ranking of copper concentrate by its quality- an element of environmental management in the vicinity of copper-smelting complex in Bor, Serbia; Journal of Environmental Management, 91(2009)509-515. ISSN 0301-4797 [SCI: JCR - IF = 1,794]

2. P. Stanimirović, N. Stojković, I. Jovanović, Symbolic implementation of interior point method for linear programming problem, International Journal of Computer Mathematics, [ISSN: 0020-7160; JCR-IF=0.308] DOI 10.1080/00207160902721789.

Публикације радова из ове дисертације, у овако истакнутим интернационалним часописима, најбоља су потврда квалитета наведеног истраживачког рада.
Сви чланови Одсека за менаџмент честитају колеги Ивану Јовановићу, који је на добром путу да се својим даљим радом нађе у врху српске научне јавности из области Инжењерског менаџмента.

2010-04-29 002

Дана 31.10.2010., у 13h, одбрањена је друга Докторска дисертација на овом одсеку, под називом: Мултикритеријумска анализа дистрибуције загађујућих материја у урбаној околини топионице бакра.
Кандидат који је успешно докторирао, одбранивши своју дисертацију, зове се Ђорђе Николић. Ђорђе Николић је асистент на Одсеку за менаџмент техничког факултета у Бору.

Комисију за одбрану чинили су:

1. Проф . др Живан Живковић, редовни професор са Техниичког факултета у Бору, Ментор
2. Доц. др Весна Бркић Спасојевић, доцент са Машинског факултета у Београду, члан
3. Доц. др Иван Михајловић, доцент са Техниичког факултета у Бору, члан

Као резултат истраживања, у току обраде проблематике описане у овој дисертацији, кандидат је објавио више радова у водећим интернационалним часописима са ISI листе:

1.Đ. Nikolić, N. Milošević, I. Mihajlović, Ž. Živković, V. Tasić, R. Kovačević, N. Petrović, Multi-criteria Analysis of Air Polution with SO2 and PM10 in Urban Area Aound the Copper Smelter in Bor, Serbia, Water, Air & Soil Pollution, (2010) 206:369-383 ( ISSN: 0049-6979; SCI – IF = 1,676; Ранг часописа M-21; 16/66 за 2009).

2. Đ.Nikolić, I.Jovanović, I.Mihajlović, Ž.Živković, Multi-criteria ranking of copper concentrate by its quality – an element of environmental management in the vicinity of copper-smelter complex in Bor, Serbia, Journal of Environmental Management, (2009) 91:509-515. ISSN:0301-4797; SCI – IF = 2,367; Ранг часописа M-21 ;52/180 за 2009.)

3. I.Mihajlović, Đ.Nikolić N.Štrbac, Ž.Živković, Statistial modeling in ecological management using the Artificial Neural Networks(ANNs), Serbian Journal of Management, (2010) 5(1): 39-50. ISSN: 1452-4863; Ранг часописа ЦЕОН класификација M-24 ; 3/103 за 2009).

Рад који је послат на публиковање и налази се у фази рецензије:

1. Đ.Nikolić, N.Milošević,I.Mihajlović, Ž.Živković,R.KOvačević,N.Petrovič, Multi-criteria analysis of sol pollution with heavy metals in vicinity of copper smelting plant in Bor(Serbia), Journal of the Serbian Chemical Society (Rad poslat na publikovanje) ISSN: 0352 -5139; JCR – IF = 0,820 Rang časopisa M-23, 86/138 za 2009).

Такође, два рада из проблематике дисертације су саопштена на националним научним конференцијама са међународним учешћем. Публикације радова из ове дисертације, у овако истакнутим интернационалним часописима, најбоља су потврда квалитета наведеног истраживачког рада.

Сви чланови Одсека за менаџмент честитају колеги Ђорђу Николићу, који је на добром путу да се својим даљим радом нађе у врху српске научне јавности из области Инжењерског менаџмента.

2010-10-30 004

Исидора Милошевић еx Ђурић, дана 23.01.2012. године је одбранила докторску дисертацију под називом: „Моделовање процеса лужења боксита у циљу предвиђања степена излужења Al2O3”.

Комисија за одбрану докторске дисертације: проф.др Живан Живковић (ментор), доц.др Весна Спасојевић-Бркић (члан комисије) и доц.др Иван Михајловић (члан комисије).

Публиковани радови у оквиру докторске дисертације:

1. Isidora Đurić,Ivan Mihajlović, Živan Živković, Radislav Filipović, Modeling the Compensation Effect for Different Bauxite Types Leaching in NaOH Solution, Chemical Engineering Communications, (2010) 197(12): 1485-1499. (ISSN: 0098-6445; SCI-IF=0.913, ранг часописа 69/134-M23 за 2010.)
2. Isidora Đurić, Ivan Mihajlović, Živan Živković, Kinetic Modeling of Different Bauxite Types in the Bayer Leaching Process, Canadian Metallurgical Quarterly, (2010) 49: 209-218. (ISSN: 0008-4433; SCI-IF=0.390, Ранг часописа 45/73-M23 за 2010.)
3. Isidora Đurić, Predrag Đorđević, Ivan Mihajlović, Đorđe Nikolić, Živan Živković, Prediction of Al2O3 leaching recovery in the Bayer process using statistical multilinear regresion analysis, Journal of Mining and Metallurgy section B, (2010) 46: 161-169. (ISSN: 1450-5339; JCR-IF=1.294, ранг часописа 12/73-M21 за 2011.)
4. Isidora Đurić, Ivan Mihajlović, Živan Živković, Dragana Kešelj, Artificial neural network prediction of the aluminum extraction from bauxite in the Bayer process, Rad prihvaćen za publikovanje u časopisu: Journal of the Serbian Chemical Society. (ISSN: 0352-5139; JCR-IF=0.725, ранг часописа 97/144-M23 за 2010.)

Колектив Одсека за менаџмент, Техничког факултета у Бору, честита Исидори и жели јој пуно успеха у даљем раду и развоју професионалне каријере !

Odbrana

Ивана Младеновић Ранисављевић, дана 28.11.2012. године је одбранила докторску дисертацију под називом: „Вишекритеријумска анализа квалитета воде Дунава у Србији”.

Комисија за одбрану докторске дисертације: проф.др Милован Вуковић (ментор), проф. др Нада Штрбац (члан комисије) и доц.др Љиљана Такић (члан комисије).

Радови из часописа проистекли из докторске дисертације:

Публиковани радови у медјународним часописима са СЦИ листе у оквиру категорије M20:

1. Lj. Takić, L. I. Mladenović-Ranisavljević, M. Vuković, I. Mladenović – Evaluation of the Ecochemical Status of the Danube in Serbia in Terms of Water Quality Parameters, The Scientific World Journal: Environment, (2012): 1-6. ISSN 1537-744X. doi: 10.1100/2012/930737. IF (2010) 1,524 Multidisciplinary Science M21

2.I. Mladenović-Ranisavljević, Lj. Takić, Z. Damjanović, M. Vuković, N. Živković – Correlation of Water Quality Criteria of the Danube in Serbia, TTEM – Technics, Technologies, Education Management, 8(1)(2013). ISSN 1840-1503. Engineering Multidisciplinary. IF (2010) 0,256 M-23

Публиковани радови у међународним часописима изван SCI листе:

1.I. Mladenović-Ranisavljević, Lj. Takić, M. Vuković, Đ. Nikolić, N. Živković, Peđa Milosavljević – Multi-Criteria Ranking of the Danube Water Quality on its Course Through Serbia, Serbian Journal of Management ISSN 1452-4864, 7(2)(2012): 299-307. M-24

Публиковани радови у националним часописима у оквиру категорије M50:

1. Lj.M. Takić, I.I. Mladenović-Ranisavljević, V.D. Nikolić, Lj.B. Nikolić, M. Vuković, N.V. Živković – The Assessment of the Danube Water Quality in Serbia, Advanced Technologies, 1(1)(2012): 58-66. ISSN 2217-9712. COBISS.SR-ID 192462860. M52

PIC00712.JPG
 
PIC00714.JPG

Др Милица Арсић, дана 19.03.2013. године је одбранила докторску дисертацију под називом: „Моделовање процеса стварања приземног озона и његове дистрибуције у урбаним срединама”.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:
1. проф.др Живан Живковић (ментор),
2. проф. др Иван МИхајловић (члан комисије)
3. проф.др Милорад Цакић (члан комисије).

Радови из часописа проистекли из докторске дисертације:

Публиковани радови у међународним часописима са SCI листе у оквиру категорије M20:

1. Arsić, M., Nikolić, Đ., Đorđević, P., Mihajlovic, I., Živković, Ž. (2011) Episodes of extremely high concentrations of tropospheric ozone in the urban environment in Bor – Serbia. Atmospheric Environment, 45 (32); pp.5716-5724. ISSN: 1352-2310, IF = 3.465; M21

2. Arsić, M., Nikolić, Đ., Mihajlovic, I., Živković, Ž., Đorđević, P., (2012). Monitoring of ozone concentrations in the Belgrade urban area. Journal of Environmental Protection and Ecology 13 (4); 2057-2068. ISSN: 1311-5065, IF (2011) = 0.102, M23

Публиковани радови у националним часописима у оквиру категорије M50:

Arsić, M., Nikolić., Đ., Mihajlović, I, .Živković, Ž., (2011). Uticaj zagađujućih materija i meteoroloških parametara na procenu troposferskog ozona u urbanoj sredini. Ecologica 61, 35-61. M52

Поред тога, још два рада везана за проблематику стварања и дистрибуције приземног озона у урбаним срединама саопштена су на међународним конференцијама и један на националном скупу.

IMG_0870 (1)
 
IMG_0887 (3)

Дана 22.03.2013., у 12h, кандидат Предраг Ђорђевић је одбранио докторску дисертацију под називом: Моделовање дистрибуције бакра и пратећих елемената у процесу топљења сулфидних концентрата бакра.

Комисију за одбрану су чинили:
1. Проф. др Живан Живковић, редовни професор са Техничког факултета у Бору, Ментор
2. Проф. др Иван Михајловић, ванредни професор са Техничког факултета у Бору, члан
3. Др Ана Костов, научни саветник Института за рударство и металургију у Бору, члан

Радови који су проистекли као резултат истраживања у оквиру проблематике описане у овој докторској дисертацији:

Радови објављени у међународним часописима у оквиру категорије M20:

1. Djordjevic, P., Mitevska, N., Mihajlovic, I., Nikolić, D., Manasijevic, D., Zivkovic, Z. (2012). The effect of copper content in the matte on the distribution coefficients between the slag and the matte for certain elements in the sulphide copper concentrate smelting process. Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy, 48(1): 143-151. ISSN = 1450-5339. IF = 1.317
2. Djordjevic, P., Mitevska, N., Mihajlovic, I., Nikolic, D., Zivkovic, Z. (2013). Effect of the slag basicity on the coefficient of distribution between copper matte and the slag for certain metals. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, (In press). ISSN = 0882-7508; IF = 0.667; DOI: 10.1080/08827508.2012.738731.
3. Djordjevic, P., Zivkovic, Z., Mihajlovic, I., Strbac, N. (2011). Statistical modeling of the copper losses in the reverberatory furnace slag. Metalurgia International, 16(10): 120-125. ISSN = 1582-2214. IF = 0.084
4. Mihajlović, I., Štrbac, N., Đorđević, P., Ivanović, A., Živković, Ž. (2011). Technological process modeling aiming to improve its operations management. Serbian Journal of Management, 6(2): 135-144. ISSN = 1452-4864.

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63)

1. Đorđević, P., Živković, Ž., Mihajlović, I., Nikolić, Đ. (2010). Application of artificial neural networks for quality management in the copper smelting process. 37. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, zbornik radova, 19 - 21.05.2010.

 
1
 
2

Дана 6.09.2013., у 12h кандидат Ивана Берић је одбранила докторску дисертацију под називом: Анализа примене квантитативних и квалитативних метода за селекцију и оптимизацију портфолиа пројеката.

Комисију за одбрану су чинили:

 1. Проф. др Иван Михајловић, ванредни професор са Техничког факултета у Бору, Ментор
 2. Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор са Факултета организационих наука у Београду, члан
 3. Доц. Др Аца Јовановић, доцент са Техничког факултета у Бору, члан

Радови који су проистекли као резултат истраживања у оквиру проблематике описане у овој докторској дисертацији:

Монографија националног значаја М42:

Петар Јовановић, Милан Томић, Ивана Берић, Филип Јовановић Савремени менаџер, ВШПМ, Београд, 2011., монографија, ИСБН 978-86-86897-16-9  

Радови објављени у међународним часописима у оквиру категорије М20:

Ivana Berić, Filip Jovanović, Petar Jovanović, Implementation of Quantitative Methods in Project Selection, Metalurgia International 17 (5) (2012), 127-132, ISSN 1582-2214. IF = 0.084

Тематски зборник ранга М44:

Петар Јовановић, Ивана Берић , Значај селекције пројектног портфолиа за унапређење конкурентности организације, Тематски зборник радова М44 - Истраживање и анализа повезаности примене специјализованих менаџмент дисциплина и конкурентности српске привреде, Редактор проф. Др Дејан Петровић, ФОН, Београд, ИСБН 978-86-7680-269-2, 43-59 .

Дана 29. 10. 2013. године, у 13 h, кандидаткиња Драгана Видаковић је одбранила докторску дисертацију под називом: Вишекритеријумска анализа квалитета ваздуха у урбаним срединама у зависности од временских фактора.

Комисију за одбрану су чинили:

 1. Проф. др Милован Вуковић, ванредни професор на Техничком факултету у Бору (ментор),
 2. Проф. др Нада Штрбац, редовни професор на Техничком факултету у Бору (члан) и
 3. Проф. др Војкан Јовановић, редовни професор на Саобраћајном факултету у Београду (члан).

Из ове докторске дисертације проистекао је и један рад објављен у часопису међународног значаја (на SCI листи):

Dragana Vidaković, Dragan Jovanović, Milovan Vuković, Danijela Voza, Miroslav Piljušić, Measurements SO2, NOx and smoke in large cities of transitional countries in south-east Europe, Technics, Technologies, Education Management, Vol.8 No.4.,11/12 2013, ISSN 1840-1503.

doktorat_d_vidakovic_1
 
doktorat_d_vidakovic_2

Дана 30. 9. 2014. године, у 13 h, кандидаткиња Ивана Илић је одбранила докторску дисертацију под називом: Примена ГИС-а у контролној стратегији мониторинга укупне емисије загађујућих материја у друмском саобраћају.

Комисију за одбрану су чинили:

 1. Проф. др Милован Вуковић, ванредни професор на Техничком факултету у Бору (ментор),
 2. Др Ђорђе Николић, доцент на Техничком факултету у Бору (члан) и
 3. Проф. др Војкан Јовановић, редовни професор на Саобраћајном факултету у Београду (члан).

Из ове докторске дисертације проистекао је и један рад објављен у часопису међународног значаја (на SCI листи):

Ivana Ilić, Milovan Vuković, Nada Štrbac, Snežana Urošević, The application of GIS in controlling air pollutants originated from transportation: A case study of Belgrade – Niš highway, Polish Journal of Environmental Studies (2014), ISSN – 1230-1485. (in press) (SCI – IF = 0.462 (2012) 195/210; M-23).

doktorat_Ivana_Ilic
 
doktorat_d_vidakovic_2

Дана 09.12.2014., у 12 часова, кандидат Александра Ивановић  jе одбранила своју докторску дисертацију под називом: „Моделовање процеса производње паладијумских катализатора у циљу дефинисања оптималних механичких карактеристика“.

Комисију за одбрану су чинили:

 1. Др Бисерка Трумић, виши научни сарадник из Института за рударство и металургију у Бору (ментор)
 2. Др Иван Михајловић, ванредни професор са Техничкичког факултета у Бору (члан)
 3. Др Ђорђе Николић, доцент са Техничкичког факултета у Бору (члан)

Радови који су проистекли као резултат истраживања у оквиру проблематике описане у овој докторској дисертацији:

Категорија M23:

 1. Aleksandra Ivanović, Biserka Trumić, Svetlana Ivanov, Saša Marjanović, Modelovanje uticaja temperature i vremena homogenizacionog žarenja na tvrdoću PdNi5 legure , Hem. ind. 68 (5)(2014),597–603, [ISSN: 0367-598X, IF(2013)=0,562]
 2. Aleksandra T. Ivanovic, Biserka T. Trumic, Nikola S. Vukovic, Sasa R. Marjanovic, Bata R. Marjanovic, The influence of melting atmosphere and casting on the mechanical and structural characteristics of palladium-nickel alloy, Journal of optoelectronics and advanced materials, 16(7-8)(2014), p. 925 – 932. [ISSN 1454-4164 IF(2013)=0,563]

Категорија M51:

 1. Aleksandra T. Ivanovic, Biserka T .Trumic, Svetlana Lj. Ivanov, Sasa R. Marjanovic, Prediction of hardness after homogenization annealing of PdNi5 alloy by using statistical analysis, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 17(1)(2013) pp. 61-64.

Категорија M33:

 1. Aleksandra Ivanovic, Biserka Trumic, Sasa Marjanovic, Bata Marjanovic, Nikola Vukovic, Structural and mechanical properties of Pd-Ni5 alloy, 44th International October Conference on mining and metallurgy, IOC2012, Proceedings,477-480, Bor, Serbia
 2. Aleksandra T. Ivanovic, Biserka T .Trumic, Svetlana Lj. Ivanov, Sasa R. Marjanovic, Prediction of hardness after homogenization annealing of PdNi5 alloy by using statistical analysis, 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, Proceedings, 125-128.
 3.  Biserka T. Trumić, Aleksandra T.Ivanović, Vesna Krstić, Lidija Gomidželović, Silvana B. Dimitrijević, Examining the surfaces in used platinum catalysts, 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, Proceedings, 161-164
 4. Aleksandra Ivanović, Biserka Trumić, Milorad Zrilić, Saša Marjanović, Vesna Marjanović, Jelena Petrović, Optimization of mechanical properties of PdNi5 alloy, 45th INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE on Mining and Metallurgy, IOC2013 Serbia, Bor Lake Bor, 16-19 October 2013, Proceedings, 487-490
 5. Biserka Trumić, Aleksandra Ivanović, Saša Marjanović, Lidija Gomidželović, Vesna Krstić, Silvana Dimitrijević, Vesna Marjanović, Pt-Pd system: Investigation of mechanical properties, 45th INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE on Mining and Metallurgy, IOC2013 Serbia, Bor Lake Bor, 16-19 October 2013, Proceedings, 491-494
 6. Aleksandra T. Ivanovic, Biserka T. Trumic, Svetlana Lj. Ivanov, Sasa R. Marjanovic, Prediction of mechanical characteristics after recristalization annealing of PdNi5 alloy by using statistical analysis, 18th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary, 10-12 September 2014, Proceedings, 105-108
 7.  Aleksandra Ivanovic, Biserka Trumic, Sladjana Vusovic, Sasa Marjanovic , Drasko Stankovic, Mechanical properties of cold drawn PdNi5 wires after electrical resistance annealing, 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, Serbia, 01-04 October 2014, Proceedings, 232-235

Категорија M80:

 1. B.Trumić, S.Marjanović, S. Dimitrijević, L. Gomidželović, A. Ivanović, Osvajanje tehnologije proizvodnje Pd katalizatora-hvatača, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, 2011., TR34029
 2. A. Ivanović, B.Trumić, V. Krstić, S. Ivanov, S. Marjanović, S. Dimitrijević, V. Marjanović, Poboljšanje mehaničkih svojstava legure sastava PdNi5 optimizacijom termomehaničkog režima prerade, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, 2014., TR34029
1
2
3
4

Дана 14.1.2015. године, у 12 часова, кандидат Милош Папић је одбранио докторску дисертацију под називом: Вишекритеријумска анализа квалитета земљишта чачанске котлине.

Комисију за одбрану су чинили:

 1. Проф. др Милован Вуковић, редовни професор на Техничком факултету у Бору (ментор),
 2. Др Ђорђе Николић, доцент на Техничком факултету у Бору (члан) и
 3. Др Љиљана Такић, ванредни професор на Технолошком факултету у Лесковцу (члан).

Радови који су проистекли као резултат истраживања у оквиру проблематике описане у овој докторској дисертацији:

Радови у међународним часописима (M23):

 1. Papić, M., Vuković, M., Bikit, I., Mrđa, D., Forkapić, S., Bikit, K., Nikolić, Đ. Multi-criteria analysis of soil radioactivity in Čačak basin, Serbia, Romanian Journal of Physics, Vol 59, No 7-8, 2014,  pp. 846-861, ISSN: 1221-146X, IF (2013): 0.745
 2. Papić, M., Vuković, M. Multivariate analysis of contamination of alluvial soils with heavy metals in Čačak, Serbia, Romanian Journal of Physics, Vol 60, No 5-6, 2015,  pp. xxx-xxx. ISSN: 1221-146X, IF (2013): 0.745

Рад у националном часопису (M52):

 1. Papić, M., Vuković, M., Dugalić, G., Radojičić, M., Mitrović, O.: Multi-criteria analysis of soil fertility on the territory of municipality of Čačak, Zemljište i Biljka, Vol 62, No 3, 2013.,  pp. 113-125. ISSN: 0514-6658, Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije

Рад на међународном скупу (M33):

 1. Papić, M., Vuković, M. Analysis of Fertility as an Aspect of Sustainable Development of Soil in Čačak Basin, Environmental Management and Material Flow Management – EMFM 2014, Proceedings, pp. 176-189, ISBN: 978-86-6305-029-7, 31.10. – 2.11. 2014., Bor, Srbija
Odbrana-4
Odbrana-2

Дана 23.01.2015., у 12h, кандидат проф. др. Иван Михајловић је одбранио своју другу докторску дисертацију под називом: Развој алгоритма за селекцију адекватног модела процеса на основу структуре улазних података.

Комисију за одбрану су чинили:

1. Проф. др Живан Живковић, редовни професор са Техничког факултета у Бору (ментор)

2. Проф. др Душан Теодоровић, редовни професор, дописни члан САНУ, са Саобраћајног факултета у Београду (члан)

3. Проф. др Весна Спасојевић Бркић, ванредни професор са Машинског факултета у Београду (члан)

Радови који су проистекли као резултат истраживања у оквиру проблематике описане у овој докторској дисертацији:

Категорија M21- M23:

 1. Mihajlović, I., Đurić, I., Živković, Ž. ANFIS based prediction of the aluminium extraction from boehmite bauxite in the Bayer process. Polish Journal of Chemical Technology, 16(1)(2014)103-109. [ JCR-IF 2013: 0.474] (ISSN: 1509-8117)
 1. Mihajlovic, I., Štrbac, N., Đorđević, P., Mitovski, A., Nikolić, Đ. & Živković, Ž. Optimum conditions for copper extraction from the flotation waste using factorial experimental design. Environment protection engineering, 38 (2012) 171 – 184. [ JCR- IF 2013: 0.439] (ISSN: 0324-8828)
 1. Đorđević, P., Nikolić, Đ., Jovanović, I., Mihajlović, I., Savić, M., Živković, Ž. Episodes of extremely high concentrations of SO2 and particulate matter in the urban environment of Bor, Serbia, Environmental Research, 126(2013) 204–207. [ SCI - IF 2013: 3.951]  (ISSN: 0013-9351).

Категорија M51:

 1. Savić, M., Mihajlović, I., Živković, Ž. An ANFIS – based air quality model for prediction of SO2 concentration in urban area. Serbian Journal of Management, 8 (1) (2013) 25 – 38. (ISSN: 1452-4864).

Категорија M33:

Mihajlović, I., Živković, Ž., Milošević, i., Đorđević, P. Development of the algorithm for selection of appropriate numerical modeling approach, International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014 , 23-25 May 2014, Bor, Serbia.

Mihajlović, I., Živković, Ž., Đurić, I., Đorđević., P., Technological process optimization based on numerical modelling approach, 27. – 29. June 2013: 3. Symposium, Environmental Management and Material Flow Management (EMFM 2013).

Ivan-Mihajlovic_odbrana-disertacije-1
Ivan-Mihajlovic_odbrana-disertacije-2
Ivan-Mihajlovic_odbrana-disertacije-3
Ivan-Mihajlovic_odbrana-disertacije-4

Дана 03.04.2015., у 10h, кандидат Ненад Милијић је одбранио своју докторску дисертацију под називом: „Моделовање утицајних фактора радног места на безбедност рада у производним компанијама”.

Комисију за одбрану су чинили:

1. Проф. др Иван Михајловић, ванредни професор са Техничког факултета у Бору (ментор)

2. Проф. др Живан Живковић, редовни професор са Техничког факултета у Бору (члан)

3. Проф. др Весна Спасојевић Бркић, ванредни професор са Машинског факултета у Београду (члан)

Радови који су проистекли као резултат истраживања у оквиру проблематике описане у овој докторској дисертацији:

Категорија M21- M23:

1. Milijić, N., Mihajlović, I., Štrbac, N., Živković, Ž. (2013). Developing a Questionnaire for Measuring Safety Climate in the Workplace in Serbia. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19 (4): 631-645. [IF 2012: 0.494]

2. Milijić, N., Mihajlović, I., Nikolić, D., Živković, Ž. (2014). Multicriteria analysis of safety climate measurements at workplaces in production industries in Serbia. International Journal of Industrial Ergonomics, 44 (4): 510-519. [IF 2013: 1.214]

Категорија M24:

1. Milijić, N., Mihajlović, I. (2011). Međuzavisnost demografskih faktora i njihov uticaj na klimu bezbednosti u proizvodnim kompanijama. Industrija, 39 (2), 223-235.

Kategorija M33:

1. Milijić, N., Mihajlović, I. (2013). Managers vs. employees occupational safety perceptions on construction projects, IX International May Conference on Strategic Management – Books of Proceedings, 1024-1035.

2. Milijić, N., Mihajlović, I., Milošević, I. (2014). Safety climate modeling in the metallurgical sector, X International May Conference on Strategic Management – Books of Proceedings, 887-899.

3. Milijić, N., Jovanović, A., Mihajlović, I. (2014). Bezbednost radnika pri izvođenju investicionih projekata u Srbiji, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2014 – zbornik radova, 297-301.

P1170549
P1170551
P1170554
P1170561

Дана 14.05.2015. године у 12 h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, асистент Мсц Марија Савић је одбранила своју докторску дисертацију под називом „Вишекритеријумска оптимизација састава шарже за хидрометалуршки процес добијања цинка“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. Др Живан Живковић, редовни професор Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. Проф. Др Весна Спасојевић-Бркић, ванредни професор Машинског факултета у Београду
 3. Др Ђорђе Николић, доцент на Техничком факултету у Бору

Публикација која је проистекла као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

Savić M., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., Boyanov B., Đorđević P. (2015) Multi-Criteria Decision Support System for Optimal Blending Process in Zinc Production, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 36:4, 267-280, doi: 10.1080/08827508.2014.962135, ISSN: 0882-7508 [IF 2013: 0.690] M22

Саопштења на скуповима:

Savić M., Nikolić Đ., Živković Ž. Multi-criteria optimization of batch composition for the hydrometallurgical process of zinc production. 4th International Symposium on Environmental and Material Flow Management – EMFM2014, 31.10. – 2.11.2014., Bor, Serbia.

Дана 24.03.2016. године у 14:30 h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, асистент М.Сц Данијела Воза је одбранила своју докторску дисертацију под називом „Моделовање просторних и временских промена квалитета површинских вода“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. Др Милован Вуковић, редовни професор Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. Проф. Др Љиљана Такић, ванредни професор Технолошког факултета у Лесковцу
 3. Др Предраг Ђорђевић, доцент на Техничком факултету у Бору

Публикација која је проистекла као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

Voza, D., Vuković, M., Takić, Lj., Arsić, M. 2015. Spatial and seasonal variations in the water quality of the Morava River System, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 24(3): 1119 – 1130. IF (2014) 0,378

Саопштења на скуповима:

Voza, D., Vuković, M., Arsić, M. Modelling of spatial variations in surface water quality. XI International May Conference on Strategic Management - IMKSM2015, 29 - 31 May 2015, Bor, Serbia, Proceedings, 257 – 263

Odbrana-1
Odbrana-3

Дана 30.08.2016. године у 11 h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Филип Јовановић је одбранио своју докторску дисертацију под називом „Развој методологије управљања ризиком стратегијских инвестиционих пројеката “.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Иван Михајловић, ванредни професор Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. Проф. др Дејан Петровић, редовни професор ФОН Београд
 3. Др Ненад Милијић, доцент на Техничком факултету у Бору
filip-jovanovic_2
filip-jovanovic_1

Дана 30.09.2016. године у 14 h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Горан Стојановић је одбранио своју докторску дисертацију под називом „Развој хибридног вишекритеријумског модела у фази окружењу за приритизацију поузданости добављача у рударским системима“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Дејан Богдановић, ванредни професор Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. Проф. др Ђорђе Николић ванредни професор Техничког факултета у Бору
 3. Проф. др Драган Милчић, редовни професор Машинског факултета у Нишу

Из ове дисертације проистекао је рад категорије M23:

Stojanović G., Bogdanović D., Nikolić DJ., Janjić N. (2016). Application of Multi-criteria Decision Making of Supplier Ranking in Production Systems. Journal of the Balkan Tribological Associacion, ISSN 1310-4772, [JCR - IF 2015: 0.737], vol. 22 (4) / 2016, in press

goran-2
goran-1

Дана 06.10.2017. године у 12h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Санела Арсић одбранила је своју докторску дисертацију под називом „Integralni SWOT-ANP-FANP модел за приоритизацију стратегија одрживог развоја екотуризма у Националном парку Ђердап“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Ђорђе Николић, ванредни професор Техничког факултета у Бору (ментор),
 2. Проф. др Живан Живковић, редовни професор Техничког факултета у Бору,
 3. Проф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду,
 4. Др Александра Федајев, доцент Техничког факултета у Бору,
 5. Др Исидора Милошевић, доцент Техничког факултета у Бору.

Публикације које су проистекле као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

 1. Arsić, S., Nikolić, Đ., Mihajlović, I., Fedajev, A., Živković, Ž. (2018). A New Approach Within ANP-SWOT Framework for Prioritization of Ecosystem Management and Case Study of National Park Djerdap, Serbia. Ecological Economics, 146, 85-95. (https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.10.006; ISSN: 0921-8009; SCI, SSCI, IF (2016)=2.965, rang časopisa M21a-28/347 za 2016. god.)
 2. Arsić, S., Nikolić, Đ., Živković, Ž. (2017). Hybrid SWOT-ANP-FANP model for prioritization strategies of sustainable development of ecotourism in National Park Djerdap, Serbia. Forest Policy and Economics, 80, 11-26. (http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2017.02.003; ISSN: 1389-9341; SCI-e, IF (2016)=2.253, rang časopisa M21-10/64 za 2016. god.)

Саопштења на скуповима:

 1. Arsić, S., Nikolić, Đ., Mihajlović, I., Fedajev, A., Živković, Ž. (2017). Application of the SWOT-MCDM model to prioritize the scenarios for management development in National Park DJerdap, Serbia. 13th International May Conference on Strategic Management - IMKSM 2017, Book of abstracts of the IMKSM 2017 conference, 39.
 2. Arsić, S., Nikolić, Đ., Živković, Ž. (2016). Development SWOT-AHP hybrid model for prioritization strategy of National Park Djerdap. 6th International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM 2016, Book of proceedings, 133-146.
 3. Arsić, S., Nikolić, Đ., Živković, Ž. (2016). Ecotourism as a strategic commitment to sustainable development of the National Park Djerdap. 12th International May Conference on Strategic Management - IMKSM 2016, Book of abstracts of the IMKSM 2016 conference, 799.

 

Дана 09.04.2019. године у 13 h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Ненад Николић је одбранио своју докторску дисертацију под називом: „Нумеричко моделовање фактора који утичу на пропадање малих и средњих предузећа производне делатности“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Иван Михајловић, редовни професор Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. др Сања Маринковић, ванредни професор Факултета организационих наука у Београду (члан)
 3. др Иван Јовановић, ванредни професор Техничког факултета у Бору (члан)

Публикација која је проистекла као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

 1. N. Nikolić, I. Jovanović, Đ. Nikolić, I. Mihajlović, P. Schulte. (2019). Investigation of the Factors Influencing SME Failure as a Function of Its Prevention and Fast Recovery after Failure. Entrepreneurship Research Journal 9(3). DOI: 10.1515/erj-2017-0030; ISSN - 2194-6175; IF(2017)=1.250

Саопштења на скуповима:

 1. N. Nikolić, Zh. Dhamo, I. Mihajlović, P. Schulte, V. Kume, “An analysis of factors affecting failure of SMEs”, International May Conference on Strategic Management – IMKSM2015, Proceedings, 29 – 31 May 2015, Bor, p. 162-180. ISBN: 978-86-6305-030-3
 2. Mihajlović, N. Nikolić, Zh. Dhamo, P. Schulte, V. Kume, “The Reasons for SME’s Failure, Comparative Analysis and Research”, FIKUSZ 2015, Proceedings, 13th November 2015, Budapest, p. 7–22, ISBN: 978-615-5460-58-6.
 3. N. Nikolić, and I. Nikolić, “Impact of Cross-Cultural Marketing on the Failure of SMEs”, Ninth International Student Scientific and Practical Conference – Marketing in Industries: Multinational Business Experience, Proceedings, 22nd April 2016. Moscow p. 123-127, ISBN: 978-5-9908695-8-5.
 4. N. Nikolić, Zh. Dhamo, V. Kume, “Comparative analysis of the factors influencing SME failure in Serbia and Albania”, International May Conference on Strategic Management – IMKSM2017, Proceedings, 19 – 21 May 2017, Bor, p. 499-506, ISBN: 978-86-6305-059-4.

Дана 10. 04. 2019. године у 13h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Ивица Николић одбранио је своју докторску дисертацију под називом: „Моделовање утицајних параметара за рангирање технолошких процеса пирометалуршке екстракције бакра применом метода вишекритеријумске анализе“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Исидора Милошевић, ванредни професор Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. Проф. др Весна Спасојевић Бркић, редовни професор Машинског факултета (члан)
 3. Проф. др Иван Михајловић, редовни професор Техничког факултета у Бору (члан)

Публикација која је проистекла као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

 1. Ivica Nikolić, Isidora Milošević, Nenad Milijić, Ivan N. Mihajlović, 2019. Cleaner production and technical effectiveness: Multi-criteria Analysis of Copper Smelting Facilities. Journal of Cleaner Production, 215, 423-432. (Impact factor (IF) 6.352/2017, kategorija časopisa M21a)
 2. Ivica Nikolić, Isidora Milošević, Nenad Milijić, Aca Jovanović, Ivan Mihajlović, 2019. New Approach to Multi-Criteria Ranking of the Copper Concentrate Smelting Processes based on the PROMETHEE/GAIA Methodology. Acta Polytechnica Hungarica, 16 (1), 143-164. (Impact factor (IF) 0.909/2017, kategorija časopisa M23)
 3. Ivica Nikolić, Ivana Jovanović, Ivan Mihajlović, Igor Miljanović, 2015. Analiza proizvodnje koncentrata bakra sistemskim pristupom, Bakar, 40 (2), 33-50. (kategorija časopisa M52)
 4. Ivica Nikolić, Isidora Milošević, Nenad Milijić, Ivan Mihajlović, 2016. Impact on the environment on selection of adequate technology for the copper smelting, Environmental awareness as a universal European Value, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Bor, Serbia, pp.165 – 174. (ISBN: 978-86-6305-044-0)

Саопштења на скуповима:

 1. Ivica Nikolić, Ivana Jovanović, Ivan Mihajlović, Igor Miljanović, System approach to the analysis of copper concentrate production, Book of proceedings, International May Conference on Strategic Management - IMKSM2015, 29-31. May 2015, Bor, Serbia, pp.726-741.
 2. Ivica Nikolić, Isidora Milošević, Nenad Milijić, Ivan Mihajlović, Ecological impact on selection of adequate technology, Book of abstracts, International May Conference on Strategic Management - IMKSM2016, 28 – 30. May 2016, Bor, Serbia, p. 139.
 3. Ivica Nikolić, Isidora Milošević, Ivan Mihajlović, Predrag Đorđević, Multi-criteria ranking of technology process in heavy industry, Book of proceedings, International Symposium on Environmental and Material Flow Management – EMFM 2016, October 2-6, 2016, Bor, Serbia, pp. 193-201
 4. Ivica Nikolić, Isidora Milošević, Nenad Milijić, Ivan Mihajlović. The application of the multi-criteria ranking in choosing the copper smelting facilities based on the ecological parameters. Book of proceedings, 7th International Symposium on Environmental and Material Flow Management –EMFM 2017 November 3-5, 2017 Hotel “ALBO”, Bor, Serbia p.174.

Дана 10.10.2019. године у 12h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду, кандидат Горан Бабић одбранио је своју докторску дисертацију под називом: "Развој модела у фази окружењу за праћење квалитета површинских вода". 

Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Милован Вуковић, редовни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору (ментор)
 2. Доц. др Данијела Воза, доцент Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору (члан)
 3. Проф. др Љиљана Такић, редовни професор Универзитета у Нишу, Технолошког факултета у Лесковцу

Публикације које су проистекле као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

Рад из часописа међународног значаја (M23):

Babić, G., Vuković, M., Voza, D., Takić, Lj., Mladenović-Ranisavljević, I. 2019. Assessment of Surface Water Quality in the Serbian Part of the Tisa River Basin. Polish Journal of Environmental Studies, 28(6): 4073-4085, DOI:10.15244/pjoes/95184. IF (2018) 1,186

Радови саопштени на скупу међународног значаја штампани у целини (M33):

Babić,G. 2018. Praćenje kvaliteta površinskih voda primenom SWQI metode. 47. Međunarodna konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda – VODA 2018, 12 - 14. Jun 2018, Sokobanja,Srbija, Zbornik radova, 185-188. 

Babić,G., Vuković, M., Voza, D., Mladenović-Ranisavljević I.2019. Trendovi promena parametara kvaliteta vode reke Tise u periodu od 2011 do 2016. godine. 48. Međunarodna konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda – VODA 2019, 04 - 06. Jun 2019, Zlatibor, Srbija, Zbornik radova, 173-180.

 

Дана 22. 10. 2019. године у 13h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат мр Виолета Стефановић одбранила је своју докторску дисертацију под називом: „Моделовање фактора ризика на радним местима у производним процесима са претежно женском радном снагом“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Иван Михајловић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору;
 2. Проф. др Драгиша Станујкић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан);
 3. Pроф. др Ивана Младеновић Ранисављевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу (члан);
 4. Доц. др Жељко Стевић, доцент, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет у Добоју, Република Српска, БиХ (члан);
 5. Доц. др Ненад Милијић, доцент, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан).

Ментор докторске дисертације је проф. др Снежана Урошевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору

Публикације произашле као резултат истраживања приказаних у дисертацији

Рад у међународном часопису M21

 1. Stefanović, V., Urošević, S., Mladenović-Ranisavljević, I., Stojilković, P. (2019). Multi- criteria ranking of workplaces from the aspect of risk assessment in the production processes in which women are employed, Safety Science, ISSN 1080-3548, 116, July 2019, 116-126. Čаsopis je na SCIe listi sa IF (2018) = 3.619, rang časopisa М21 zа 2018. gоdinu https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.03.006

Рад у међународном часопису M23

 1. Stefanović, V., Urošević, S., Stević, Ž., Mladenović-Ranisavljević, I. (2019). Multicriteria ranking of the influential factors of safety as criteria for development of the occupational safety and health climate, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), ISSN 0925-7535, Septembar 2019, 1-11. Čаsopis je na SCIe listi sa IF (2018) = 1.377, rang časopisa М23 zа 2018. godinu. https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1646474

Рад у часопису националног значаја M52

 1. Stefanović, V., Urošević, S. (2019). Uticaj štetnosti u procesu rada na bezbednost i zdravlje zaposlenih žena, sa osvrtom na tekstilnu industriju, Tekstilna industrija. Prihvaćen za publikovanje 67(3), 3-10.
 2. Stefanović, V. (2018). Uticaj uslova radne sredine na zadovoljstvo zaposlenih u tekstilnoj industriji. Tekstilna industrija, 66(1), 55-63.

 Саопштења на скуповима:

 Саопштења са међународног скупа штампано у целини M33

 1. Stefanović, V., Urošević, S., Mladenović-Ranisavljević, I. (2019). The employees’ satisfaction as a factor of the organizational progress, II International scientific conference contemporary trends i innovations in the textile industry, 16-17. maj 2019., Beograd, Proceedings, ISBN 978-86-900426-1-6, str. 199-210.
 2. Stefanović V., Urošević S., Mladenović-Ranisavljević I. (2018). Analysis of working environment i conditions of work in production organizations with aspect of the influence of harmful in the working process, XIV International May Conference on Strategic Management, May 25-27, 2018, Bor, Book of Proceedings, Volume XIV, Issue (2), str. 39-48.
 3. Stefanović, V., Urošević, S., Milijić, N., Mladenović-Ranisavljević, I. (2019). The commitment of management, the factors of the work environment i attitude of employees as indicators of the impact of occupational safety, XV International May Conference on Strategic Management, May 24-26, 2019, Bor, Book of Proceedings, Volume XV, Issue (1), str. 76-86.

Дана 08.06.2020. године у 12h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду, кандидат Бојан Стојчетовић одбранио је своју докторску дисертацију под називом: “Развој интегралног СWОТ-МЦДА модела за стратегијско планирање и управљање ОИЕ у циљу унапређења регионалне енергетске безбедности“. 

Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Ђорђе Николић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (ментор);
 2. др Дејан Богдановић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан);
 3. др Мирољуб Јевтић, редовни професор, Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука у Косовској Митровици (члан).

Публикације које су проистекле као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

M22 Рад у истакнутом међународном часопису

 1. Stojčetović, B., Nikolić, Đ., Jevtić, M., Jakšić, U., Development and prioritization of renewable energy scenarios using strengths, weaknesses, opportunities, threat analysis and fuzzy analytical network process methodology, Thermal science. Prihvaćen rad. DOI: https://doi.org/10.2298/TSCI191018145S
 2. Stojčetović, B., Nikolić Đ., Živković, Ž., Bogdanović, D. (2018). SWOT-AHP method application to determine current energy situation and define strategies for energy security improvement, Thermal science. 23 (2b), 861-872. DOI: https://doi.org/10.2298/TSCI180319248S

M23 Рад у међународном ĉасопису

 1. Stojčetović, B., Nikolić, Đ., Velinov, V., Bogdanović, D. (2016). Application of integrated strengths, weaknesses, opportunities, and threats and analytic hierarchy process methodology to renewable energy project selection in Serbia, Journal of renewable and sustainable energy, 8, 035906. DOI: http://doi.org/10.1063/1.4950950.

M33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини

 1. Stojčetović, B., Nikolić, Đ., Živković, Ž. (2017). SWOT analysis of energy system of municipality of Štrpce, 7th International Symposium on Environmental and Material Flow Management – EMFM 2017, 158-164.
 2. Stojčetović B., Šarkoćević, Ž. (2017). Small hydro power plants impacts on quality of life in Štrpce – survey, 7th International Symposium on Environmental and Material Flow Management –EMFM 2017, 165-171.
 3. Stojčetović, B., Šarkoćević, Ž., Lazarević, D., Đorđević, A., Prlinčević, B.(2018). Renewable energy sources for improvement of electricity quality supply in Štrpce municipality, 3. International conference on quality of life, 201-204.
 4. Stojčetović, B., Nikolić, Đ., Šarkoćević, Ž., Đorđević, A., Stojanović, G.(2018). Measures for improving the quality of electricity supply in Štrpce, 3. International conference on quality of life, 205-208.
 5. Stojčetović, B., Đorđević P. (2017). Renewable energy sources assesment according sustainability indicators: case Kosovo and Metohija, 13th International May Conference on Strategic Management, 598-605.
 6. Stojčetović, B., Nikolić, Đ., Marković, S., Marjanović, D. (2018). Analytical hierarchy process applications for renewable energy project ranking and selection: a short review, 9th DQM International Conference on life cycle engineering and management ICDQM-2018 Prijevor, Srbija, 2018, Section 7 – Energy Efficiency, paper 7.01.

M51 Рад у врхунском часопису националног значаја

 1. Stojčetović, B., Bogdanović, D, Nikolić, Đ., Šarkoćević, Ž., Mišić, M., Marković R.(2016). Multicriteria decision making methods in renewable sector. Energija, ekonomija, ekologija, (3-4), 33-38.

M52 Рад у истакнутом националном часопису

 1. Stojčetović, B., Mišić, M., Šarkoćević, Ž., Marković, R. (2017). Energetska bezbednost opštine Štrpce – istraživanje stava lokalnog stanovništva. Energija, ekonomija, ekologija, (3-4), 190-195.
 2. Stojčetović, B., Mišić, M., Šarkoćević, Ž., Marković, R. (2017). Potencijali obnovljivih izvora energije opštine Štrpce – poseban osvrt na hidro potencijale. Energija, ekonomija, ekologija, (3-4), 184-189.

Дана 9. јуна 2020. године у 12h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат мр Драган Игић одбранио је своју докторску дисертацију под називом: Моделовање фактора имплементације стратегије безбедности без акцидената у предузећима наменске индустрије.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Снежана Урошевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору;
 2. Доц. др Данијела Воза, доцент, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан);
 3. Проф. др Ивана Младеновић Ранисављевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу (члан).

Ментор докторске дисертације је проф. др Милован Вуковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Република Србија.

Публикације које су проистекле као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

Рад у истакнутом међународном часопису M22

 • Igić, D., Vuković, M., Urošević, S., Mladenović-Ranisavljević, I. & Voza, D. (2019). The relationship between ethical leadership, organizational commitment and Zero Accident Vision (ZAV) implementation in the defense industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)DOI:https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1698183. IF (2018) 1,377.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини M33

 • Igić, D. i Vuković, M. (2019), Implementation of the zero risk safety vision in the defence industry companies, XV International May Conference on Strategic Management – Proceedings, Book of proceedings, Issue (2) ISSN 2620-0597,  pp. 104-121, Bor.
 • Igić, D. i Vuković, M. (2018), Human resources and the role of ethics in the framework of industrial security, XIV International May Conference on Strategic Management – Proceedings, Book of proceedings, Issue (2) ISSN 2620-0597,  pp. 8-21, Bor.

Рад у часопису националног значаја M52

 • Igić, D., Vuković, M., Urošević, S. i Voza, D. (2018), Unapredjenje industrijske bezbednosti usvajanjem vizije bezbednosti bez akcidenata, Tekstilna industrija, ISSN 0040-2389, 66 (3) 52-61.

Дана 13.10.2020. године у 13h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кадидаткиња Андреа Добросављевић одбранила је своју докторску дисертацију под називом: Развој модела за процену утицаја димензија ефикасног управљања пословним процесима на основу специфичности одевне индустрије.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Ђорђе Николић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан)
 2. др Милован Вуковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан)
 3. др Ивана Младеновић Ранисављевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Технолошки факултету у Лесковцу (члан).

Ментор докторске дисертације је проф. др Снежана Урошевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору.

Списак публикација проистеклих из резултата истраживања приказаних у дисертацији:

Рад у истакнутом међународном часопису (M22)

 1. Dobrosavljević A., Urošević S., Vuković M., Talijan M., & Marinković D. (2020). Evaluation of process orientation Dimensions in the Apparel Industry. Sustainability, Vol. 12, No. 10, 4145. DOI: https://doi.org/10.3390/su12104145, IF(2018) = 2,592

Рад у међународном часопису (M23)

 1. Dobrosavljević A., Urošević S., Vuković M., & Štrbac N. (2021). Modeling factors of influence on business process management in the organizations of the clothing industry. Industria Textila, accepted for publication in issue 5/2021, date of acceptance: 29.04.2020. IF(2018) = 0,508

Издата потврда од стране The National Research & Development Institute for Textiles and Leather, издавача часописа Индустриа Теxтила, за прихватање рада заведеног под бројем 1816/26.03.2020. за публиковање у броју 5/2021, дана 29.04.2020.

 1. Dobrosavljević A., Urošević, S. (2020). Prioritization of Key Activities on Establishment of BPM Practice in Apparel Organizations. Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 30, No 3, pp. 190-199. DOI: https://doi.org/10.32710/tekstilvekonfeksiyon.672312 IF(2018)=0,173 accepted for publication, date of acceptance: 12.06.2020. Publikovan do datuma odbrane disertacije

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33)

 1. Dobrosavljević A., & Urošević S. (2019). Examination of human resource management impact on establishment of process orientation and achievement of higher process maturity level in organizations, at XV International May Conference on Strategic Management – IMCSM19, May 24-26, 2019, Bor, Serbia, Proceedings Volume XV, Issue 1, pp. 96-106.
 2. Dobrosavljević A., Urošević S., & Kokeza G. (2019). Consideration of process orientation elements adoption in the clothing and footwear industry organizations, in Proceedings of II International Conference „Contemporary Trends and Innovations in Textile Industry“, 16-17th May 2019, Belgrade, Serbia, pp. 163-172.

Рад у истакнутом националном часопису (M52)

 1. Dobrosavljević A. (2019). Managing the creative and labor-intensive business processes of the apparel industry, Tekstilna industrija, Vol. 67, No. 4, pp. 58-66. DOI: 10.5937/tekstind1904058D
 2. Dobrosavljević A., & Urošević S. (2019). Faktori usvojenosti prakse upravljanja poslovnim procesima u radno intenzivnim delatnostima. Tehnika, Vol. 69, No. 6, pp. 861-867. DOI: 10.5937/tehnika1906861D
 3. Dobrosavljević A., & Urošević, S. (2019). Evaluacija usmerenosti na performanse i poboljšanja procesa u proizvodnim organizacijama. Tehnika, Vol. 74, No. 2, pp. 287-294. DOI: 10.5937/tehnika1902287D

Рад у националном некатегорисаном часопису

 1. Dobrosavljević A., & Urošević S. (2019). Analysis of business process management defining and structuring activities in micro, small and medium-sized enterprises. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, Vol. 2, No. 3, pp. 40-54. DOI: https://doi.org/10.31181/oresta1903040d

Дана 23.04.2021. године у 12 h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кадидаткиња Владислава Епифанић, мастер инжењер менаџмента, одбранила је своју докторску дисертацију под називом: „Утицај организационих фактора на квалитет исхода учења у основном образовању“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Снежана Урошевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (ментор)
 2. др Милован Вуковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору (члан)
 3. др Гордана Кокеза, редовни професор, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет (члан).

Из ове докторске дисертације проистекао је рад који је објављен у часопису међународног значаја:

Рад у истакнутом међународном часопису (M22)

Epifanić, V., Urošević S., Dobrosavljević, A., Kokeza, G., Radivojević, N. (2021). Multi-criteria ranking of organizational factors affecting the learning quality outcomes in elementary education in Serbia, Journal of Business Economics & Management, Litvania, 2021, 22(1), pp. 1–20,  IF (2019) = 1,64. DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13675

Дана 24.9.2021. године у 13h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Анђелка Стојановић одбранила је своју докторску дисертацију под називом „Моделовање фактора корпоративне друштвене одговорности у условима динамичког пословног окружења“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. Проф. др Иван Михајловић, редовни професор Техничког факултета у Бору (ментор),
 2. Проф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду,
 3. Др Санела Арсић, доцент Техничког факултета у Бору.

Публикације које су проистекле као резултат истраживања спроведеног у докторској дисертацији:

 1. Stojanovic, A., Milosevic, I., Arsic, S., Urosevic, S., & Mihaljovic, I. (2020). Corporate Social Responsibility as a Determinant of Employee Loyalty and Business Performance. Journal of Competitiveness, 12(2), 149–166. https://doi.org/10.7441/joc.2020.02.09 IF 2020: 4.725 (kategorija M21)
 1. Stojanović, A., Mihajlović, I., Safronova, N., Kunev, S., & Schulte, P. (2021). The multi-criteria analysis of corporate social responsibility: A comparative study of Russia, Bulgaria and Serbia. Journal of Management & Organization, 1-21. doi:10.1017/jmo.2020.40  IF 2020: 4.139 (kategorija M22)
 1. Stojanović, A., Safronova, N., Arsić, S., Milošević, I., & Mihajlović, I. (2021). The effects of CSR activities on business according to employee perception. European Review, in press DOI: 10.1017/S1062798721000156. IF 2020: 0.487 (kategorija M23)

 Саопштења на скуповима:

 1. Stojanović, A., Mihajlović, I., Milošević, I., Arsić, S., & Đorđević, P. (2019). The influence of corporate social responsibility on consumers behavior in Serbia, XV International May Conference on Strategic Management, Bor, Serbia, Vol 15, Iss1,443-453, ISSN 2620-0597
 1. Stojanović, A., Arsić, S., Milošević, I., Urošević, S., & Mihajlović, I. (2018). Investigation on the influence of corporate social responsibility dimensions on business performances of the company, XIV International May Conference on Strategic Management, Bor, Serbia, ISBN: 978-86-6305-078-5, pp. 305 - 318
 1. Stojanović, A., Milošević, I., Arsić, S., Mihajlović, I. & Đorđević, P. (2018). Importance of environmental sustainability for business sustainability, 8th International Scientific Conference on Environmental and Material Flow Management, EMFM 2018, Zenica, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-9958-617-46-1, pp. 175 - 181

Пар детаља са одбране:

Дана 30.09.2021. године у 11h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидаткиња MSc. Радмила Јанковић одбранила је своју докторску дисертацију под називом „Развој и имплементација нумеричког модела за предикцију вредности еколошког отиска, засновано на методама машинског учења“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Ђорђе Николић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, председник комисије,
 2. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, члан комисије,
 3. др Лазар Велимировић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, члан комисије.

Ментор докторске дисертације је проф. др Иван Михајловић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору.

Списак публикација проистеклих из резултата истраживања приказаних у дисертацији:

а) Категорија М21 (Рад у врхунском међународном часопису):

 1. Janković, R., Mihajlović, I., Štrbac, N., & Amelio, A. (2020). Machine learning models for ecological footprint prediction based on energy parameters. Neural Computing & Applications. 33, (pp. 7073-7087). https://doi.org/10.1007/s00521-020-05476-4; časopis je na SCI-e listi sa IF(2020)=5.606, rang časopisa M21 - 31/139 za 2020. godinu.

б) Категорија М33 (Саопштење са међународног скупа штампано у целини):

 1. Janković, R., Mihajlović, I., Amelio, A., & Draganov, I. (2021). Predicting the Ecological Footprint: A Case Study for Italy, Pakistan and China (Invited paper). In 56th International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST, June 16-18, 2021, Sozopol, Bulgaria.
 2. Janković, R., Mihajlović, I., & Amelio, A. (2019). Time Series Vector Autoregression Prediction of the Ecological Footprint based on Energy Parameters. In Proceedings of the 5th Jubilee Virtual International Conference on Science Tecnology and Management in Energy, Niš, October 28-29, 2019 (pp. 55-62).
 3. Janković, R., & Mihajlović, I. (2018). Development and implementation of the numerical model for predicting the values of ecological footprint, based on the Monte Carlo methodology. In Proceedings of FIKUSZ Symposium for Young Researchers (pp. 189-200). Óbuda University Keleti Károly Faculty of Economics.

Пар детаља са одбране:

Дана 30.09.2021. године у 13h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидаткиња MSc. Индира Попадић одбранила је своју докторску дисертацију под називом „Развој и примена интегралног вишекритеријумског модела за приоритизацију иновативног учинка добављача у МСП“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Ђорђе Николић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, ментор,
 2. др Иван Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, члан комисије,
 3. др Дејан Богдановић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, председник комисије,
 4. др Сања Маринковић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, чланица комисије,
 5. др Санела Арсић, доцент, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, чланица комисије.

Списак публикација проистеклих из резултата истраживања приказаних у дисертацији:

а) Категорија М23 (Рад у међународном часопису):

 1. Indira Popadić, Jelena Borocki, Mladen Radišić, Ivan Štefanić, Lena Duspara (2018). The challenges while measuring enterprise innovative activities - The case from a developing country. Tehnicki Vjesnik, Vol 25, pp. 452-459. (DOI:10.17559/TV-20180507100421, ISSN 1330-3651, IF(2018)=0.678 rang časopisa 73/88).

б) Категорија М33 (Саопштење са међународног скупа штампано у целини):

 1. Indira Popadić (2016). Innovative supplier prioritization fuzzy model development - a case study of the Serbian animal feed production company. The International Symposium on Environmental and Material Flow Management – EMFM 2016. pp. 202-217.       
 2. Indira Popadic, Radovan Vladisavljevic (2018). Bringing innovation with suppliers during new product development: does enterprise size matter? 8th International Conference on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2018“ Zenica, B&H, 14-16th November 2018.

Пар детаља са одбране:

Дана 28.02.2023. године у 11h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат Небојша Вучићевић, дипл. инж, одбранио је своју докторску дисертацију под називом „Развој модела за оптимизацију емисије полутаната насталих у процесу сагоревања и детонације убојних средстава“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Милован Вуковић, редовни професор, Универзитет у Београду; Технички факултет у Бору, ментор,
 2. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор, Универзитет у Београду; Технички факултет у Бору, председник комисије,
 3. др Милош Папић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу; Факултет техничких наука у Чачку, члан комисије.

Списак публикација проистеклих из резултата истраживања приказаних у дисертацији:

а) Категорија М20 (Рад у међународном часопису):

 1. Nebojša Vučićević, Milovan Vuković, Miloš Papić (2022). Prediction of pollutant emissions, Environmental Protection Engineering, 48(1): 23-34, 2022. (DOI: 10.37190/epe220102 ISSN: 0324/8828. IF(2020)=0,977 M23 Engineering, Environmental 52/54). 

б) Категорија М30 (Радови саопштени и објављени у зборницима са међународних научних конференција):

 1. Nebojša Vučićević, Gorana Vučićević (2018). Menadžment inovacijama kroz primenu teorije pouzdanosti u donošenju odluke, 21. Međunarodna konferencija „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću” i 9. Međunarodna konferencija „Life cycle Engineering and Management”, 28-29. jun, „Istraživački centar”, Čačak, ICDQM (2018).
 2. Predrag Stojisavljević, Vera Stojisavljević, Nebojša Vučićević, Danijel Stojanović (2018). „Ispitivanje detekcije i identifikacije visokotoksičnih i industrijskih toksičnih materija u laboratorijskim uslovima”, 2. Simpozijum o posledivama bombardovanja osiromašenim uranijumom, maj, „Istraživački centar”, Čačak, ICDQM (2018).

Пар детаља са одбране:

Дана 27.06.2023. године у 13h у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, кандидат MSc. Дамир Илић одбранио је своју докторску дисертацију под називом „Интегрисани модел за приоритизацију стратегија имплементације система беспилотних ваздухоплова у сврху технолошког развоја у Републици Србији“.

Комисију за одбрану докторске дисертације чинили су:

 1. др Иван Михајловић, редовни професор, Универзитет у Београду, Машински факултет, председник комисије,
 2. др Весна Спасојевић-Бркић, редовни професор, Универзитет у Београду, Машински факултет, члан комисије,
 3. др Оља Чокорило, редовни професор, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, члан комисије,
 4. др Ненад Милијић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, члан комисије,
 5. др Марија Панић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, члан комисије.

Ментор докторске дисертације је проф. др Исидора Милошевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору.

Списак публикација проистеклих из резултата истраживања приказаних у дисертацији:

а) Категорија М21а (Рад у истакнутом међународном часопису):

 1. Ilić, D., Milošević, I., & Ilić-Kosanović, T. (2022). Application of Unmanned Aircraft Systems for smart city transformation: Case study Belgrade. Technological Forecasting & Social Change, 176, 121487. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121487 IF(2021)=10.884

б) Категорија М23 (Рад у међународном часопису):

 1. Ilic, D., Milošević, I., & Ilić-Kosanović, T. (2021). Application of Unmanned Aircraft Systems for Disaster Management in the Republic of Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 30(7A), 9580–9595. https://www.prt-parlar.de/download_feb_2021/. IF(2021)=0.618
 2. Kranjac, M., Tomic, S., Ilic-Kosanovic, T., Ilic, D., Bulajic, S., & Salom, J. (2021). New Methodology of Teaching a Smart City Concept: A Case Study. International Journal of Engineering Education, 37(1), 204-214. IF(2021)=0.971

ц) Категорија М53 (Рад у националном часопису):

 1. Ilić, D., & Tomašević, V. P. (2021). The impact of the Nagorno-Karabakh conflict in 2020 on the perception of combat drones. Serbian Journal of Engineering Management. 2021, 6 (1), 9-21, ISSN 2466-4693. DOI: 5937/SJEM2101009I.

д) Категорија М33 (Саопштење са међународног скупа штампано у целини):

 1. Ilić, D., Milošević, I., & Ilić-Kosanović, T. (2022). Application of UAS in COVID-19 pandemic – a review. Proceedings. International May Conference on Strategic Management – IMCSM22 May, 2022, Bor, Serbia. Volume XVIII, Issue (2), 101-109, ISSN 2620-0597, https://drive.google.com/file/d/1lgj1VZfsv_PZujpraKRla-MjoPLO9uQO/view.
 2. Ilić, D., Milošević, I., & Ilić-Kosanović, T. (2022). Smart cities in the fight against the COVID-19 pandemic – lessons for the city of Belgrade. 8th International Conference of Industrial Engineering – SIE 2022, 232 - 235, ISBN 978-86-6060-131-7. http://ie.mas.bg.ac.rs/sie2022/#registration.
 3. Ilić, D., Ilić-Kosanović, T., & Najdić, M. (2022). Application of drones in landfill management. Proceedings CIBEK 2022, 48-55, ISSN 2955-9006. ISBN 978-86-89691-25-2.
 4. Ilić, D., & Kosanović, T. (2022). Challenges related to the use of loitering munition. 15th Annual International Scientific Conference "Security Forum 2022", Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovak Republic, February 9th, 2022, 53-59,  ISBN 978-80-973394-7-0.
 5. Ilić-Kosanović, T., Ilić, D., & Štrbac, K. (2022). Perceptions of the Role of the Media in the Understanding of UAS for Civil Use – The Case of the Republic Of Serbia. 7th International Scientific-Business Conference on Leadership, Innovation, Management and Economics - LIMEN 2021, Graz, Austria/Online-virtual, December 16th, 2021. Belgrade: Association of economists and managers of the Balkans, 2021. International scientific business conference LIMEN Leadership, innovation, manag. economics: Integrated politics of research, 287-296, ISSN 2683-6149.
 6. Ilić, D., Tomašević, V. P., & Ilić-Kosanović, T. (2021). Application of UAS in the promotion of the circular economy. Proceedings CIBEK 2021, 325-336, ISBN 978-86-89691-21-4.

Пар детаља са одбране:

Дана, 28. јуна 2023. године у 12 часова у Свечаној сали Техничког факултета у Бору, заказана је одбрана докторске дисертације под називом “Идентификација и анализа фактора који утичу на усвајање и реализацију пројеката у области коришћења обновљивих извора енергије”.

Кандидат Његош М. Драговић, мастер професор информатике је успешно одбранио докторску тезу пред следећим члановима комисије:

 1. др Снежана Урошевић, редовни професор Универзитета у Београду, Технички факултет у Бору, председник комисије,
 2. др Ђорђе Николић, редовни професор Универзитета у Београду, Технички факултет у Бору, члан комисије,
 3. др Данијела Воза, ванредни професор Универзитета у Београду, Технички факултет у Бору, члан комисије,
 4. др Драган Стојиљковић, редовни професор Универзитета у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, члан комисије,
 5. др Ивана Младеновић-Ранисављевић, ванредни професор Универзитета у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, члан комисије.

Ментор кандидата је проф. др Милован Вуковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору.

Списак публикованих радова проистеклих из резултата истраживања приказаних у дисертацији:

а) Категорија М22 (Рад у часопису међународног значаја)

 1. Dragović, M. Njegoš,Vuković D.M., Riznić, T.D. (2019). Potentials and prospects for implementation of renewable energy soruces in Serbia, Thermal Science 23 (5 Part B), 2895-2907, IF (2019) 1,574

б) Категорија М33 (Рад саопштен на скупу међународног значаја штампани у целини)

 1. Dragović, Nj., Vuković, M., Štrbac, N. The need for Analysis of Environmental Consequences during the Adoption and Implementation of RES project, International Conference ICDQM, 2021, Prijevor, Serbia
 2. Dragović, Nj. An integration of IoT (Internet of Things) and Renewable Energy Soruce, IX International Conference of Renewable Electrical Power Supply, SMEITS, 15.October, 2021, Belgrade, Serbia
 3. Dragović, Nj., Urošević, S., Vuković, M. Analiza mineralnih voda za piće u Sijarinskoj banji, 42. Međunarodna konferencija “Vodovod i kanalizacija ‘21” 12-15.oktobra, 2021, Vrnjačka banja
 4. Dragović, Nj., Urošević, S., Vuković, M. Uticaj obnovljivih izvora energije na tekstilnu industriju, IV Međunarodna konferencija “Savremeni trendovi i inovacije u tekstilnoj industriji”, 16-17. septembar 2021. Beograd, Srbija
 5. Dragović, Nj., Vuković, M., Urošević, I. Primena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu, Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, 2020, SMEITS, Beograd
 6. Dragović, Nj., Urošević, S., Vuković, M. Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroeletrana u Srbiji, Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, 2019, SITS-SMEITS, Beograd
 7. Dragović, Nj .Opravdanost upotrebe geotermalnih resursa u proizvodnim procesima i za zagrevanje objekata, Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH (klimatizacija, grejanje i hlađenje), 46 (1): 263-269. 2017, Beograd, Srbija
 8. Dragović, Nj., Vuković, M., Štrbac, N., Ilić-Krstić, I., Security and Ecological aspects of using a geothermal energy resources, International May Conference on Strategic Management-IMKSM, 2014, 23-25. May 2014, Bor, Serbia

ц) Категорија М33 (Рад саопштен на скупу међународног значаја штампани у целини)

 1. Dragović, Nj., Urošević, I. Nove tehnologije za energetske uštede u transportu, u Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije-MKOIEE, SMEITS, 9.novembar 2022, Godina 10-broj 1
 2. Dragović, Nj., Urošević, S., Vuković, M. Mineralne vode za piće u Bujanovačkoj banji, Zbornik radova 43. Međunarodna konferencija “Vodovod i kanalizacija ‘22” 11-14.oktobra, 2022, Zrenjanin; SITS Beograd, COBISS.SR-ID 76214537
 3. Dragović, Nj., Urošević, S., Vuković, M. Increasing Energy Efficiency of Textile Industry, in Proceedings on V International Scientific Conference Contemporary Trends and Innovations in the Textile Industry (Ed.S.Urošević), SITS, Belgrade 15-16th 2022, pg.251-261

д) Категорија М51 (Рад у врхунском националном часопису)

 1. Vuković, M., Dragović, Nj., Štrbac, N., Voza, D., Urošević,S. (2022) Spremnost građana za implementaciju mera za povećanje energetske efikasnosti, Ecologica, Vol.29, No 106, str.257-265, UDC:502.17 502.12
 2. Vuković, M., Dragović, Nj., Štrbac, N., Vuković, A. (2021) Značaj socijalne prihvaćenosti obnovljivih izvora energije za realizaciju ciljeva održivog razvoja u periodu pandemije, Ecologica, Vol.28, No 103, str.395-402, UDC:316.422.42:502.174.3
 3. Dragović, Nj., Vuković, M., Štrbac, N. (2015) Značaj primene geotermalne energije kao adaptibilnog resursa za klimatske promene, Ecologica, 78: 309-314. ISSN 0354-3285, UDC:502.7

Већина публикованих радова у међународним часописима, зборницима радова и презентованих на међународним конференцијама имала су велику пажњу стручне и научне јавности, што је најбоља потврда квалитета истраживачког и научног рада.

Сви чланови комисије су сагласни да др Његош Драговић има одличну основу за будући научно-истраживачки рад, те му честитају у даљем професионалном и приватном животу.

Пар детаља са одбране: