Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Технички факултет у Бору
Инжењерски менаџмент

О нама

Почетак рада

Одсек за менаџмент, у оквиру кога постоји Катедра за менаџмент почео је са радом (уписом прве генерације студената на I и III години студија) школске 2002/2003. године. Свој рад овај одсек заснива на дугогодишњој традицији рада Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду, који је почео са радом 1961. године и ишколовао бројне генерације студената који данас раде на свим континентима и у скоро свим предузећима Србије и Црне Горе као и у свим републикама бивше Југославије. Активности на подручју образовања кадрова из области Менаџмента на Факултету у Бору практично почињу 1991. године у оквиру ТЕМПУС пројекта, када је у овом делу Европе организована прва бизнис школа из области Стратегијског управљања предузећем, на нивоу специјалистичких студија са преко 100 студената.

Мисија

Мисија рада Одсека за менаџмент је давање адекватног одговора на исказану потребу за образовањем кадрова према захтевима генарација које долазе.

Образовање студената и научни рад негујемо и развијамо на принципима континуираних побољшања ослањајући се пре свега на своје снаге које се огледају у квалитетном наставном кадру од којих већина има иза себе резултате који се уважавају у свету и креативних студената којих је све више на овом одсеку. Шансе препознајемо захваљујући проактивном, креативном, иновативном, флексибилном и брзом одлучивању при чему смо увек фокусирани на квалитет. Прилагођавамо се променама али се и трудимо да креирамо промене у свом окружењу. Своје резултате меримо и упоређујемо са најбољима у свету како би смо једног дана и ми то постали.

Наше слабости критички оцењујемо и најбрже могуће отклањамо. Претње из окружења на време идентификујемо и адекватно реагујемо.

Мерењем задовољства наших студената, корективним мерама у нашим активностима тежимо да се то задовољство стално повећава уз стално растући квалитет знања који студенти стичу на овом одеску. Квалитет стеченог знања упоређујемо са најбољим школама у свету што треба да допринесе да наши диломирани студенти буду препознатљиви по квалиету знања у односу на друге, што ће им донети конкурентску предност.

Визија

Визија одсека за менаџмент је да се развија у оквиру Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду негујучи најперспективније, најатрактивније, најсавременије и најквалитетније студије у региону југоисточне Европе. Истовремено, нови одсек треба да пружа у будућности најквалитетније консалтинг и пројектантске услуге у региону југоисточне Европе. Желимио да будемо препознатљиви, пре свега по квалитету који је недостижан за наше конкуренте. Достизање лидерске позиције у региону југоисточне Европе у образовању кадрова и научном раду у области менаџмента је наш сан.

За наредни петогодишњи период (2004-2009.) реализујући своју мисију стварамо нову организациону културу на путу ка остварењу наше визије која би требало да се у овом периоду реализује. У периоду прве године реализације стратегијског плана настојимо да реализујемо следеће циљеве:
 1. Попуњавање непокривених предмета наставницима у сталном радном односу.
 2.  Осавремењивање наставе савременим мултимедијалним средствима.
 3. Активно укључивање студената на делегатском принципу у раду катедре.
 4. Укључивање студената одсека у матичну студентску асоцијацију АИЕСЕК и остварења права за медјународну размену студената.
 5. Укључивање студената Одсека у матичну студентску асоцијацију студената менаџмента Србије и Црне горе (у то време) и почетак учешћа студената овог одсека на студентским сусретима МЕНАЏЕРИЈАДА.
 6. У другој години остваривања стратегијског плана Одсека предвиђа се организовање научног скупа:
ПРВИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ О СТРАТЕГИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ (период мај 2005).
 • у првом реду циљ је да се окупе наши први дипломци и да се преко овога скупа настави њихово дружење и пословна сарадња.
 • у оквиру овог скупа била би и студентска секција где би били позвани да узму учешћа и студенти менаџмента са других факултета.
У трећој години остварења стратегијског плана Одсека за менаџмент, планира се даље јачање одсека у кадровском и свим другим ресурсима и покретање научног часописа оквирног назива: СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЊЕ у коме би постојала студентска рубрика. Такодје, у том периоду требало би да започне и активна медјународна сарадња овог Одсека са сличним школама у свету. Завршни део стратегијског периода планирања до 2009. године зависиће од реализације предходног периода.
Сви стратегијски циљеви који су били предвиђени да се реализују у петогодишњем периоду 2003-2008. године су у потпуности реализовани а остварени резултати у многим сегментима су вишеструко надмашили план. У наредном средњорочном планском периоду раста и развоја студијског програма инжењерски менаџмент постављени су следећи основни циљеви:
 • Акредитовати студијске програме на сва три нивоа студија,
 • Реализовати завршетак првих докторских дисертација на студијском програму инжењерског менаџмента и увећати компетенције наставног кадра,
 • Унапредити часопис Serbian Journal of Management и покушати да исти доспе на SCI листу,
 • Конференцију о стратегијском менаџменту (MKSM) унапређивати да до краја планског периода прерасте у међународни научни скуп,
 • Развијати семинаре за иновацију знања и ширења добре праксе у едукацији људи из области управљачких дисциплина,
 • Ширити међународну научну сарадњу и кооперацију у оквиру пројеката EU,
 • Zапочети и ширити размену студената у оквиру пројеката EU ради увећања њихових компетенција.
Ниво реализације постављених циљева зависи од нас самих и јачине наших жеља да кроз систем сталних унапређења будемо бољи од оних који се налазе у нашем окружењу. Учимо од најбољих и настојимо да једног дана будемо у друштву најбољих. Коначно, стићићемо тачно тамо где смо наумили.
Највећи број стратегијских циљева из предходног петогодишњег периода су испуњени у потпуности, осим циља да часопис Serbian Journal of Managementдоспе на SCI листу. У наредном средњорочном петогодишњем плану контионуираниог раста и развоја као и континуираног побољшања квалитета наставе и научног рада постављени су следећи циљеви:
 • Извршити поновну акредитацију студијског програма на сва три нивоа студија.
 • Проширити курикулум на основним академским студијама са новим модулом информатички менаџмент у циљу ширења могућности избора нашим студентима.
 • Са серијом континуираних унапредјења учинити све да се часопис Serbian Journal of Management нађе на SCIeлисти и добије IF.
 • Унапредити ниво Медјународне мајске конференције о стратегијском менаџменту и студентског симпозијума у оквиру конференције
 • Даље унапредјивати садржину сајта катедре у циљу што ефикаснијег информисања студената.
 • Ширити обим и ниво медјународне сарадње као и трансфер знања стеченог на катедри за менаџмент
 • Унапредити медјународну сарадњу и сарадњу у будућим апликацијама на пројекте које финансира EU.
Остварени резултати у претходном десетогодишњем периоду оправдали су мисију овог студијског програма. Ови резултати нас обавезују да будемо још бољи, а будући резултати зависиће од нас самих и наше посвећености настави и истраживачком раду, а посебно посвећености нашим студентима. Резултати које наши дипломирани остварују у својим организацијама нас обавезују да будемо још бољи и оправдано тражимо своје место у јединственом образовном простору EU.
Одсек за менаџмент, Техничког факултета у Бору, најмлађи је одсек овог факултета. Одсек је формиран школске 2002/2003. године. Ипак, на овом Одсеку, је до сада дипломирало: 246 студената на основним академским студијама, 20 студената на магистарским студијама, 19 на мастер студијама, и у процедури је већи број доктората. Сви наши бивши студенти су успешни пословни људи и обављају веома важне пословне активности, на кључним радним местима, у домаћим и страним компанијама. Овде можете прочитати шта они кажу о свом Одсеку - Одсеку за менаџмент - Download PDF.