Izbor je na vama

 

MENADŽMENT BOR

 

Serbian Journal of Management

 

INTERNATIONAL MAY CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT - IMKSM

 

Business Solutions

BLOG ODSEKA ZA MENADŽMENT

Najnovije vesti


DVANAEST PRINCIPA PAMETNOG STUDIRANJA


UPIS NA OSNOVNE STUDIJE ODSEKA ZA MENADZMENT


(26. novembar, 2019) POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE ZA RAD U POSLOVNOM SOFTVERU SAP

Dana 25. 11. 2019. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, na Odseku za inženjerski menadžment, počela je implementacija SAP University Alliances programa u okviru nastavnog procesa na predmetu osnovih akademskih studija Menadžment informacioni sistemi, kao i na dva predmeta master akademskih studija: Logistika i Elektronsko poslovanje. Više o ovome možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(17. Oktobar, 2019) Profesori Odseka za inženjerski menadžment učestvovali na ICES19 međunarodnoj radionici organizovanoj na Fakultetu Organizacionih nauka u Beogradu

Predstavnici Odseka za inženjerski menadžment su 10. oktobra 2019. godine učestvovali na međunarodnoj ICES radionici koja je ove godine održana u Srbiji na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Glavni cilj ovih aktivnosti je proširivanje saradnje sa domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti standardizacije, kao i promocija dijaloga između univerziteta i institucija koje definišu međunarodne standarde. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(14. Oktobar, 2019) U okviru programske aktivosti „Razvoj visokog obrazovanja“ MPNTR, Tehničkom fakultetu u Boru odobreno finasiranje projekta SET-SAP “Students’ Entrepreneurship Training through SAP“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) će u školskoj 2019/20. godini u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ finansirati ukupno 44 projekta. U cilju ostvarenja svojih programskih ciljeva Ministarstvo će na taj način podržati visokoškolske ustanove u Srbiji u razvoju novih i inoviranju postojećih nastavnih predmeta u okviru akreditovanih studijskih programa. Među odabranim projektima Ministarstva nalazi se i projekat sa Tehničkog fakulteta u Boru, pod nazivom SET-SAP “Students’ Entrepreneurship Training through SAP“.
Realizacijom planiranih aktivnosti projekta SET SAP biće omogućena uspešna implementacija SAP University Alliances programa u okviru nastavnog procesa na studijskom programu Inženjerski menadžment na osnovnim i master akademskim studijama. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

VAŽNI PODACI O PREDMETIMA ODSEKA ZA MENADŽMENT
ZNAČAJNI DATUMI ODSEKA ZA MENADŽMENT

27. Januar, 2014 i 28. Mart, 2014
Odsek za menadžment, tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces druge akretitacije na svim studijskim programima.
07. Maj, 2010
Časopis Serbian Journal of Management u rangu M24.              Više detalja je dostupno ovde.
08. Jul, 2009
Odsek za menadžment, tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces akreditacije na svim studijskim programina.

ARHIVA VESTI