NAJNOVIJE VESTI


DVANAEST PRINCIPA PAMETNOG STUDIRANJA


UPIS NA OSNOVNE STUDIJE ODSEKA ZA INŽENJERSKI MENADZMENT


(22. mart, 2024) Stručna praksa u JKP ,,Vodovod“ Bor

U okviru sprovođenja stručne prakse, studenti četvrte godine osnovnih studija kao i studenti master studija Tehničkog fakulteta u Boru, sa odseka za Inženjerski menadžment su 22.03.2024. godine posetili JKP ,,Vodovod“ Bor. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(22. novembar, 2023) PREZENTACIJA O MOGUĆNOSTIMA ZA MOBILNOST STUDENATA U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

U saradnji sa Sektorom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru organizuje prezentaciju o mogućnostima za razmenu studenata koje su dostupne u okviru Erazmus+ programa. Pozivamo sve zainteresovane studente da se pridruže prezentaciji koja će biti održana u sredu 29. novembra u 12 časova u svečanoj sali (S-15). Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(20. novembar, 2023) WOMEN IN TECH

Kompanija Aptiv poziva studente Tehničkog fakulteta da učestvuju u radionici „Women in Tech” koja će se održati u petak, 24. novembra u prostorijama kompanije Aptiv u Zaječaru, u trajanju od 10 do 15 časova (za učesnike radionice organizovan je besplatan prevoz od Fakulteta do Aptiv fabrike i nazad). Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(20. novembar 2023) Otvorena prijava za Erasmus + BIP mobilnost u okviru saradnje sa Ekonomskim Univerzitetom u Katovicama

Na inicijativu Ekonomskog univerziteta u Katovicama, otvoren je novi poziv za prijavu studenata Odseka za inženjerski menadžment Tehničkog fakulteta u Boru za učešće u programu Blended Intensive Programme (BIP). Ovaj program predstavlja kratkotrajnu razmenu u okviru Erasmus+ programa, kombinujući virtuelnu i fizičku komponentu mobilnosti. Realizacija programa planirana je za april 2024. godine. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

ARHIVA VESTI

VAŽNI PODACI O PREDMETIMA ODSEKA ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT

ZNAČAJNI DATUMI ODSEKA ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT


10. Novembar, 2020 i 1. April, 2021
U trećem ciklusu akreditacije uspešno akreditovani studijski programi inženjerskog menadžmenta na sva tri nivoa akademskih studija. 
Više detalja je dostupno ovde.

5.  April, 2019
Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu (IMCSM) je indeksirana  u naučnoj bazi Web of Science.

20. Jun, 2018
Časopis Serbian Journal of Management je prihvaćen na CLARIVATE Emerging Sources Citation Index – JOURNAL LIST.
Više detalja je dostupno ovde.

22. Oktobar, 2014
Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu (IMCSM) je indeksirana  u naučnoj bazi EBSCO.

27. Januar, 2014 i 28. Mart, 2014
Odsek za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces druge akreditacije na svim studijskim programima.

07. Maj, 2010
Časopis Serbian Journal of Management u rangu M24.  
Više detalja je dostupno ovde.

08. Jul, 2009
Odsek za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces akreditacije na svim studijskim programima. 
Više detalja je dostupno ovde.

NAUKABusiness Solutions

BLOG ODSEKA