NAJNOVIJE VESTI


DVANAEST PRINCIPA PAMETNOG STUDIRANJA


UPIS NA OSNOVNE STUDIJE ODSEKA ZA INŽENJERSKI MENADZMENT


(30. januar, 2023) Primena softvera MATLAB u okviru predmeta Teorija sistema

Univerzitet u Beogradu je omogućio svim nastavnicima i studentima UB korišćenje campus licence za Matlab u narednih godinu dana. Ovo je odlična prilika da se ovaj softver primeni u okviru predmeta Teorija sistema gde će studenti imati mogućnost da nauče kroz praktične primere raditi u ovom softverskom okruženju. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(18. oktobar, 2022) Svečana dodela sertifikata studentima osnovnih i master studija Odseka za inženjerski menadžment

Pozivaju se svi studenti koji su školske 2021/2022 uspešno savladali rad u SAP/ERP poslovnom softveru u okviru nastave na predmetima Upravljanje kvalitetom, Upravljanje projektima, Planiranje i kontrola troškova, Menadžment informacioni sistemi (na osnovnim akademskim studijama), kao i u okviru predmeta Logistika i Elektronsko poslovanje (na master akademskim studijama) da prisustvuju svečanoj dodeli sertifikata koja će se održati u sredu 26. oktobra 2022. god. u 12h u svečanoj sali fakulteta (sala 15). Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

ARHIVA VESTI

VAŽNI PODACI O PREDMETIMA ODSEKA ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT

ZNAČAJNI DATUMI ODSEKA ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT


10. Novembar, 2020 i 1. April, 2021
U trećem ciklusu akreditacije uspešno akreditovani studijski programi inženjerskog menadžmenta na sva tri nivoa akademskih studija. 
Više detalja je dostupno ovde.

5.  April, 2019
Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu (IMCSM) je indeksirana  u naučnoj bazi Web of Science.

20. Jun, 2018
Časopis Serbian Journal of Management je prihvaćen na CLARIVATE Emerging Sources Citation Index – JOURNAL LIST.
Više detalja je dostupno ovde.

22. Oktobar, 2014
Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu (IMCSM) je indeksirana  u naučnoj bazi EBSCO.

27. Januar, 2014 i 28. Mart, 2014
Odsek za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces druge akreditacije na svim studijskim programima.

07. Maj, 2010
Časopis Serbian Journal of Management u rangu M24.  
Više detalja je dostupno ovde.

08. Jul, 2009
Odsek za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces akreditacije na svim studijskim programima. 
Više detalja je dostupno ovde.

NAUKABusiness Solutions

BLOG ODSEKA