(14. Januar, 2020) Održana svečana dodela sertifikata studentima

U utorak, 14.01.2020. godine, na Tehničkom fakultetu u Boru, održana je svečana dodela sertifikata studentima osnovnih i master studija koji su uspešno savladali rad u poslovnom softveru SAP/ERP u okviru nastave na predmetima Menadžment informacioni sistemi (na osnovnim akademskim studijama) i u okviru predmeta Logistika i Elektronsko poslovanje (na master akademskim studijama). Nakon tronedeljne nastave 50 studenta je savladalo rad u sledećim modulima: Material Management (MM), Warehouse Management (WH) i Sales and Distribution (SD).

Zvanične sertifikate SAP WEST BALKANS studentima su uručili predmetni nastavnici koji su realizovali nastavu u okviru SAP University Alliances programa: prof. dr Ivan Mihajlović, prof. dr Đorđe Nikolić, doc. dr Nenad Milijić i doc. dr Sanela Arsić.

Stečenim znanjem studenti su značajno unapredili svoje kompetencije i stekli komparativnu prednost na tržištu rada čime im se otvaraju mnogobrojne mogućnosti za zaposlenje.

Studenti četvrte godine osnovnih akademskih studija u narednom semestru imaće prilike da u okviru predmeta Upravljanje i kontrola troškova prođu kroz rad, u još jednom modulu, pod nazivom Financial Accounting (FI).

 

Par detalja sa svečane dodele sertifikata: