(14. jun, 2022) Podela sertifikata za završenu obuku u knjigovodstvenom softveru Logik na osnovnim akademskim studijama

Studenti četvrte godine u okviru predmeta Planiranje i kontrola troškova su i ove godine uspešno savladali obuku u poslovnom softveru Logik. Tokom obuke studenti su imali prilike da se upoznaju sa softverom Logik, kao i sistemom evidentiranja poslovnih promena kod malih i srednjih preduzeća, za šta je softver specijalizovan. Ovom obukom studenti su stekli priliku da praktično primene znanja stečena na predmetu.

Par detalja sa dodele sertifikata: