(20-24. novembar, 2017) Gostovanje profesora Odseka za Inženjerski menadžment u Mađarskoj

U periodu od 20-24. novembra profesori Odseka za inženjerski menadžment u sklopu projekta Erazmus+ „Key Action 1 – Mobility for teaching and staff“ (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/konkurs-za-erasmus-stipendije-za-studente-naastavnike-saradnike-odseka-za-menadzment-tehnickog-fakulteta-u-boru/), učestvovali su na VII Internacionalnoj nedelji „New Challenges of the 21st Century“ i međunarodnom simpozijumu „Symposium for Young Researchers- FIKUSZ 2017 “ na Keleti fakultetu sa biznis i menadžment, Obuda Univerziteta u Budimpešti (Mađarska).

 

20-22. novembar– U okviru aktivnosti Internacionalne nedelje  (https://kgk.uni-obuda.hu/english/international-week) kao gostujući profesori prof. dr Ivana Đolović, prof. dr Đorđe Nikolić, doc. dr Aleksandra Fedajev i doc. dr Milica Arsić, održali su predavanja studentima na Keleti fakultetu za biznis i menadžment. Više detalja o sadržini predavanja profesora možete pogledati na sledećem link-u: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/7th_IW_brochure_2017_11_08.pdf

 

Detalji sa predavanja:

 

23. novembar– Predstavnici našeg Odseka učestvovali su na radionici za uspostavljanje i razvijanje saradnje sa profesorima sa drugih akademskih institucija iz Poljske, Češke, Rumunije, Gane, Mađarske, Albanije, Finske, Austrije, a koji su takođe bili učesnici interancionalne nedelje na Obuda Unvierzitetu. Tokom radionice inicirane su ideje i definisani dalji planovi saradnje našeg Odseka i novih partnerskih institucija.

 

Detalji sa radionice:


24. novembar
– U okviru međunarodnog simpozijuma FIKUSZ 2017, predstavnici našeg Odseka predstavili su svoje rezultate istraživanja i učestvovali u diskusijama po radnim sekcijama simpozijuma. (http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ_2017_FinalProgram_1124.pdf).

 

Detalji sa simpozijuma: