(22. Oktobar, 2018) Tri preduzetničke ideje studenata ušle u uži izbor javnog poziva za učešće mladih u projektu DIY ACCEL

U sklopu projekta ”Piloting of Danube and Ionian Youth Entrepreneurship Acceleration”DIY ACCEL, 17. oktobra u prostorijama Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije-RARIS objavljeni su rezultati javnog poziva za učešće mladih u DIY ACCEL Voucher scheme (https://accel.smebg.net/voucher_scheme/).  

Javni poziv za DIY ACCEL Voucher scheme raspisala je Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije u saradnji sa partnerima Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse iz Bugarske i Institute for Research & Technology – Thessaly (I.RE.TE.TH.)/ Centre for Research & Technology Hellas (CE.R.T.H.) iz Grčke.

Opšti cilj projekta je unapređenje omladinskog preduzetništva i usmeravanje ka putu uspešnog finansiranja biznis ideja mladih. Specifični ciljevi projekta su istraživanje start up akcelerator programa u različitim zemljama koji su pogodni za mlade, razvoj alata za lični razvoj i podizanje inicijative mladih preduzetnika da koriste akceleratore kao izvor finansiranja.

Među 5 poslovnih ideja, koje su ušle u uži izbor, nalaze se i tri poslovne ideje studenata osnovnih i master studija našeg Odseka. U narednom periodu izabrani timovi uz pomoć ekseprata za medije i promociju radiće na izradi promotivnog videa, kojim će se nadmetati za ulazak u finalni krug ovog takmičenja. Finale DIY ACCEL Voucher scheme biće održano sredinom decembra meseca u Grčkoj, gde će pored timova iz Srbije još učestvovati i timovi iz ostalih partnerskih zemalja ovog projekta.

 

Par detalja sa događaja u RARIS-u: