(22. septembar, 2022) Učešće profesora sa Odseka za inženjerski menadžment u aktivnostima COST akcije CA18213- Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion

U periodu od 13. do 15. septembra 2022. godine Doc. dr Anđelka Stojanović  sa Odseka za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru,  boravila je u Italiji, u okviru projekta: COST Action: CA18213 – Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion “ i  učestvovala na konferenciji “Rural Youth and the New Youth Guarantee” Brescia’22 Conference.

Pored plenarnih sekcija: “EU policies for young people in the aftermath of the New Youth Guarantee” i “Current challenges for youth employment and the policy response”, i sekcija u okviru kojih su učensici prezentovali svoje radove, u   okviru sekcije “Presentation of abstracts of the projects of the RNYN mentoring program“ predstavljeni su predlozi projekata kojim će timovi, koji su formirani pod pokroviteljstvom COST akcije CA18213, aplicirati u narednim pozivima EU fondova. Takođe, održani su sastanci radnih grupa u okviru akcije CA18213 što je bila odlična prilika da se produbi saradnja i dogovore buduće aktivnosti (https://rnyobservatory.eu/web/)

Par detalja: