(26. Oktobar, 2015) Internacionalna letnja škola u Albaniji

Studenti doktorskih studija Odseka za menadžment Sanela Arsić i Ivica Nikolić su u periodu od 18. do 23. oktobra 2015. godine učestvovali na internacionalnoj letnjoj školi u Albaniji pod nazivom „Business Ethics and Entrepreneurial Values„ u okviru organizacije RESITA mreže ( www.resitanet.eu). Letnja škola je organizovana u Albaniji u poznatom turističkom centru Drač. Na letnjoj školi je učestvovalo 18 studenta sa fakulteta iz Nemačke, Albanije, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Kosova. Predavači na letnjoj školi bili su profesori Peter Schulte i Gert Wassemberg iz Nemačke,kao i professor Vasilika Kume.

 

Par detalja sa letnje škole:

Albanija1 Albanija2
Albanija3 Albanija4