(4. Jun, 2019) Internacionalna nedelja u organizaciji Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru

Već tradicionalno, paralelno sa održavanjem Internacionalne majske konferencije o strategijskom menadžmentu, u periodu 25.5-28.5 .2019. godine, organizovana je Internacionalna nedelja kada su studentima sa Odseka Inženjerski menadžment eminentni profesori iz inostranstva održali brojna predavanja. Internacionalna nedelja se sprovodi u okviru projekta Erasmus+ „ Key Action 1 – Mobility for teaching and staff“ (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/erasmus/ ).

24.05.2019. godine, profesorka Aleksandra Szewieczek sa Fakulteta za finansije i osiguranje, Ekonomskog univerziteta u Katovicama, Poljska, održala je studentima II godine predavanje sa temom „The issues of accounting science“.

24.05.2019. godine, profesor Keszthelyi András sa Keleti fakulteta za  biznis i menadžment, Obuda Univerziteta, Mađarska, održao je studentima četvrte godine sa modula Informacione tehnologije predavanje iz oblasti zaštite podataka „IT Security“. Predavanje je realizovano u okviru predmeta Poslovna informatika.

27.05.2019.godine, profesorka Olalla Díaz-Yáñez sa Fakulteta za šumarstvo, Univerziteta istočna Finska, Finska, održala je studentima III godine predavanje na temu „R as a scientific tool“, u okviru predmeta Teorija sistema.

27.05.2019.godine, profesor Katona Ferenc sa Keleti fakulteta za  biznis i menadžment, Obuda Univerziteta, Mađarska,održao je studentima IV godine predavanje na temu „Role of marketing-controlling in business efficiency“, u okviru predmeta Strategijski menadžment.

28.05.2019. godine održana je panel diskusija na kojoj su učestvovali Olalla Díaz-Yáñez, Sini Rantanen sa Fakulteta za šumarstvo, Univerziteta istočna Finska, Finska, András Keszthelyi, Katona Ferenc sa Keleti fakulteta za  biznis I menadžment, Obuda Univerziteta, Mađarska i profesori i saradnici Odseka za inženjerski menadžment. Učesnici panel diskusije su predstavili svoje institucije i istraživanja kojima se bave. U nastavku je razgovoarano o budućoj saradnji na polju nauke, istraživanja i obrazovanja.