(8. Maj, 2016) Profesori Odseka za inženjerski menadžment gostovali na Obuda Univerzitetu u Mađarskoj

Profesori Odseka za inženjerski menadžment učestvovali su na IV Internacionalnoj nedelji „New Challenges of the 21st Century“ i XIV međunarodnoj konferenciji „International Conference On Management, Enterprise And Benchmarking 2016“ na Obuda Univerzitetu u Mađarskoj.

Prof. dr Ivan Mihajlović i prof. dr Đorđe Nikolić sa Odseka za inženjerski menadžment, boravili su u periodu od 25. do 30. aprila na Obuda Univerzitetu u Budimpešti u sklopu aktivnosti Erasmus+ projekta: „Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility“. Ovaj projekat Odsek za inženjerski menadžment Tehničkog fakulteta u Boru realizuje u saradnji sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte u školskoj 2015/2016. (http://rtvbor.rs/vesti/2442-tf-u-boru-me%C4%91u-prvima-u-srbiji-realizuje-program-%E2%80%9Eerasmus-plus%E2%80%9C-%E2%80%93-razmenu-nastavnog,-nenastavnog-kadra-i-studenata)

U toku boravka na Keleti fakultetu za biznis i menadžment, Obuda Univerziteta u Budimpešti (http://kgk.uni-obuda.hu/english), prof.dr Ivan Mihajlović i prof.dr Đorđe Nikolić su kao gostujući profesori održali predavanja u sklopu IV Internacionalne nedelje pod nazivom „Novi izazovi 21. veka“. (http://kgk.uni-obuda.hu/english/international-week)

Više detalja o sadržini predavanja profesora možete pogledati na sledećem link-u: (http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/4th_IW_brochure_2016_April_11_utan.pdf)

Među studentima koji su ove godine učestvovali na predavanjima u okviru IV Internacionalne nedelje na Keleti fakultetu za biznis i menadžment, bile su i dve studentkinje sa Odseka sa inženjerski menadžment, Ivana Veličkovska i Jelena Jovkić, koje se u sklopu Erasmus+ projekta trenutno nalaze na studentskoj razmeni na Obuda Univerzitetu u Budimpešti.(http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/18-februar-2016-boravak-studenata-odseka-za-menadzment-na-obuda-univerzitetu-u-budimpesti/)

Više detalja sa IV Interancionalne nedelje „Novi izazovi 21. veka“, možete pogledati na sledećem link-ovima:

http://tig.kgk.uni-obuda.hu/kepek/Erasmus/2016_iw_spring/2016_iw_spring_classroom/

http://tig.kgk.uni-obuda.hu/kepek/Erasmus/2016_iw_spring/2016_iw_spring_welcome/

http://tig.kgk.uni-obuda.hu/kepek/Erasmus/2016_iw_spring/2016_iw_spring_farewell/

 

Pored toga, u sklopu IV Internacionalne nedelje profesor Ivan Mihajlović je sa studentima doktorskih studija na Obuda Univerzitetu (Doctoral School on Safety and Security Sciences- https://www.uni-obuda.hu/en/faculties-and-schools/doctoral-school-on-safety-and-security-sciences) realizovao i okrugli sto pod nazivom: “Fall of the giant: Choosing the wrong strategy- twice”.

 

Detalji sa okruglog stola:

Takođe, profesori Mihajlović i Nikolić učestvovali su i na XIV međunarodnoj konferenciji „International Conference On Management, Enterprise And Benchmarking: MEB2016“ održanoj na Obuda Univerzitetu od 29. do 30. aprila. (http://kgk.uni-obuda.hu/meb)

Ovo gostovanje profesori Odseka za inženjerski menadžment iskoristili su i za proširivanje dalje saradnje sa kolegama na Obuda Univerzitetu, kao i za uspostavljenje kontakata sa delegacijama univerziteta iz Francuske, Holandije, Letonije, Bugarske, Albanije u cilju pokretanja novih projekata i zajedničkih istraživačkih aktivnosti u budućnosti.

Više detalja sa međunarodne konferencije MEB2016, možete pogledati na sledećim link-ovima:

http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/MEB-2016-Program.pdf

http://tig.kgk.uni-obuda.hu/kepek/MEB/MEB_16/29_Apr/

 

GALERIJA SLIKA: