Konkurs za ERASMUS + stipendije za studente, nastavnike i saradnike Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru

Poštovane kolege studenti i nastavnici,

upravo je raspisan novi konkurs za mobilnost studenata sa partnerskom institucijom University of Eastern Finland. Na raspolaganju su 3 stipendije za studente i 2 stipendije za mobilnost nastavnika.

 

Detalji o partnerskoj instituciji su:

Partnerska institucija: University of Eastern Finland, Joensuu Campus, http://www.uef.fi/en/studies/joensuu-campus-study-programmes

Oblast razmene Subject area code * [ISCED 2013]: 07 Engineering, manufacturing and construction

 

Broj studenata koji mogu učestvovati u projektu mobilnosti sa Univerzitetom iz istočne Finske, počevši od jesenjeg semestra školske 2018/2019: 3 studenta osnovnih, master ili doktorskog nivoa studija, u ukupnom trajanju od po 5 meseci.

Trajanje razmene: 1 semestar – max 5 meseci.

Iznos stipendije: 850 EUR/mesečno + 360 EUR za putne troškove. Stipendija pokriva troškove boravka studenta u Joensuu Campus-u, Yliopistokatu 2, P.O. Box 111 FI-80101 Joensuu, Finland, kao i troškove osiguranja.

Jezik sprovođenja nastave: Engleski

Način prijavljivanja: Zainteresovani studenti prvo trebaju da se jave ECTS koordinatoru Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Prof. dr Ivanu Mihajloviću, koji će im pomoći oko pripreme zvanične aplikacije za stipendiju. Kontakt podaci ECTS koordinatora: +381(64)227 36 21   imihajlovic@emd.edu.rs

 

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Univerziteta u Beogradu (institucija koja šalje studente), opisani su u priručniku za mobilnost našeg Univerziteta: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/prirucnik.php?submenuheader=2

Potrebna dokumenta su dostupna na sledećem linku: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Pravila su definisana u pravilniku: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikOMobilnostiIPrenosenjuESPB.pdf

Kako bi mobilnost studenata bila odobrena od strane našeg Univerziteta, kao i Univerziteta koji prima studente potrebno je popuniti obrazac za prijavu studenata (dostupan na srpskom i engleskom jeziku), na linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

 

Detalji o mobilnosti studenata, u okviru Univerziteta iz istočne Finske (institucije koja prima studente), dostupni su na sledećoj adresi: http://www.uef.fi/en/studies/joensuu-campus-study-programmes

Studijski program koji odgovara studentima Odseka za menadžment: Detaljno opisan na stranici: http://www2.uef.fi/en/kauppatieteet/joensuu-campus  , dok su ostali studeijski programi ovog Univerziteta dostupni na: http://www.uef.fi/en/web/forest/exchange-studies

Ipak zainteresovani studenti ne trebaju sami da popunjavaju prijavu, već će to učiniti zajedno sa ECTS koordinatorom Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Ivanom Mihajlovićem.

 

Uz prijavu su potrebna sledeća dokumenta:

  • Prepis ocena (Transcript of records of the home university (in English)), je dokument koji predstavlja prethodno položene ispite kandidata na matičnoj instituciji. Ovaj dokument, studenti će dobiti na zahtev od Fakulteta, uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma ovog dokumenta, na srpskom i engleskom jeziku, dostupna je na sajtu Univerziteta u Beogradu –  http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2
  • Pismo o potvrdi sa univerziteta koji šalje (Univerziteta u Beogradu-TF Bor), biće popunjen uz pomoć ECTS koordinatora.
  • Potom, studenti kojima je odobrena razmena od strane Univerziteta u Beogradu, kao i od strane univerziteta koji prima studenta, u ovom slučaju Univerzitet iz istočne Finske, potpisuje Ugovor o učenju. Ovaj ugovor se priprema uz asistenciju ECTS koordinatora. Forma Ugovora o učenju je dostupna na: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?submenuheader=2

Ovo je ključni dokument koji omogućava punu zaštitu svih učesnika mobilnosti. Kako bi se popunio ugovor o učenju, studenti biraju predmete sa liste dostupnih predmeta na linku:  http://www2.uef.fi/en/kauppatieteet/joensuu-campus Potrebno je da se student opredeli za predmete koji su srodni predmetima, koje bi slušao u istom semestru na matičnoj instituciji (na Tehničkom fakultetu u Boru), jer će mu polaganje tih predmeta na Univerzitetu istočna Finska, biti priznato i na matičnom fakultetu.

 

Detaljnije o tipovima ERASMUS + mobilnosti

Postoje dva tipa mobilnosti studenata, na koje mogu da se prijave studenti Odseka za menadžment. Jedan tip mobilnosti su ERASMUS+ ugovori koje, u okviru Univerziteta inicira naš Odsek, odnosno naš Fakultet. Drugi tip mobilnosti su ERASMUS + ugovori na nivou samog univerziteta. O ugovorima koje je inicirao Odsek za menadžment, više detalja je dato u nastavku ove vesti.

Što se tiče Ugovora Univerziteta, oni su otvoreni za sve studente Univerziteta u Beogradu. Da bi studenti pronašli potencijalnu instituciju na koju bi želeli da apliciraju za mobilnost, neophodno je da budu registrovani na novoj platformi za mobilnost Univerziteta u Beogradu – MobiOn, koja se nalazi na linku: http://mobion.bg.ac.rs/

Na ovoj platformi, studenti mogu da provere raspoloživa mesta za mobilnost na linku: “I am a student at the University of Belgrade interested in mobility”.

Potom, na ovoj platformi, iz padajućeg menija, studenti trebaju obavezno da odaberu PROGRAM: ERASMUS+/KA1 mobility. Nakon toga, kod Home institution mogu da iz padajućeg menija odaberu prvo naš fakultet: Technical faculty in Bor. Kada odaberu našu instituciju, otvoriće im se polje za partnersku zemlju i polje za potencijalne Univerzitete u toj zemlji, gde se može ostvariti mobilnost prema kompatabilnosti sa našim studijskim programom.   

Studenti mogu da provere i raspoložive mobilnosti, tako što će kao Home institution odabrati direktno University of Belgrade. Time će im se otvoriti raspoloživa mesta na nivou čitavog Univerziteta.

Nakon što student odabere mobilnost za koju bi želeo da konkuriše, za dalju proceduru konkurisanja i pomoć oko pripreme konkursne dokumentacije, potrebano je da se obrati Prof. dr Ivanu Mihajloviću, ECTS koordinatoru sa Odseka za menadžment, na e-mail: imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs   ili lično u kabinet.

Za nastavnike i saradnike je procedura prijavljivanja slična, samo što oni raspoložive mobilnosti trebaju da potraže na linku:I am a professor / researcher at the University of Belgrade interested in mobility.

Takođe, za razliku od studenata,  nastavnici i sradnici trebaju da prilože i pozivno pismo za instituciju na koju bi aplicirali za mobilnost. Pozivno pismo mogu da dobiju tako što će ostvariti kontakt sa kolegama predavačima na toj nstituciji, koji se bave sličnom problematikom istraživanja. Bez pozivnog pisma, nije moguće aplicirati za mobilnost.

Tokom januara 2017. godine Prof. Mihajlović je održao radionicu zainteresovanim studentima, nastavnicima i saradnicima, Tehničkog fakulteta u Boru, sa dodatnim detaljima vezanim za korišćenje MobiOn platforme, kao i o pripremi dokumentacije neophodne za mobilnost.

 

ERASMUS + ugovori inicirani direktno preko Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru

 

Aktuelni ugovori mobilnosti 2017-2019:

  1. Tokom septembra 2017. godine dobili smo informaciju da su odobrena sredstva za nastavak mobilnost studenata, nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska (za perion 2017-2019). U okviru mobilnosti razmena će biti organizovana sa Keleti Faculty of Business and Management i Banki Donat Faculty of Mechanical and Safety Engineering. Za ovaj ugovor su iskorišćena raspoloživa sredstva za mobilnost.

 

  1. Tokom septembra 2017. godine dobili smo informaciju da su odobrena sredstva za novu mobilnost studenata, nastavnika i saradnika Odseka za menadžment, sa Transilvania University of Brasov, Brasov, Rumunija. Deo raspoloživih mobilonsti po ovom ugovoru je realizovan, dok će se deo realizovati tokom školske 2018/2019.

 

Realizovani ugovori mobilnosti:

Tokom 2015. godine, Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, aplicirao je projekte razmene studenata sa Obuda univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska i University of Eastern Finland, Finska. Oba projekta su odobrena. Ugovor razmene je potpisan 2015. godine od strane Rektora Univerziteta u Beogradu  i Rektora Obuda univerziteta. Dok je ugovor razmene Univerziteta u Beogradu  i Univerziteta iz Finske, potpisan tokom 2016. godine.

Projekti razmene sa obe institucije su uspešno realizovani. Tokom 2015/2016 su iskorišćena sredstva za mobilnost studenata i nastavnika za razmenu sa Obuda univerzitetom. Tokom 2016/2017, iskorišćena su raspoloživa sredstva za mobilnost studenata i razmenu sa Univerzitetom iz istočne Finske. Tokom 2017 bila je organizovana i mobinost nastavnog kadra.