Kontakt

Šef Odseka za inženjerski menadžment: Prof. dr Đorđe Nikolić
Kontakt telefon: 064/ 066 58 88
E-mail: djnikolic@tfbor.bg.ac.rs
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Srbija
Studentska služba: 030/ 422 375
Centrala fakulteta: 030/ 424 555
Web adresa Tehničkog fakulteta u Boru: www.tfbor.bg.ac.rs