Doktorske disertacije odbranjene na Odseku za menadžment

Iako je Odsek za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru najmlađi odsek na ovom fakultetu, uspešno je akreditovan na sva tri nivoa. Studijski program Inženjerski menadžment na III nivou studija - doktorske studije u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka i oblasti industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment obezbeđuje sticanje diplome doktor nauka- inženjerski menadžment posle savlađivanja nastavnog plana i programa doktorskih studija i odbrane urađene doktorske disertacije. Ovaj studijski program doktorskih studija obezbeđuje sticanje najviših znanja iz oblasti nauke o upravljanju i namenjene su pre svega naprednim studentima sa posebnim sposobnostima i ambicijama. Uspešna akreditacija doktorskih studija je postignuta vanserijskim rezultatima nastavnika na ovom odseku, u smislu internacionalnih publikacija rezultata njihovog istraživačkog rada. Kao rezultat toga, na doktorske studije ovog studijskog programa, upisan je veliki broj kandidata.