Reference nastavnika i saradnika Odseka za menadžment

Stanje na dan 11.01.2023.
Ime i prezime
Broj radova u časopisima sa IF
Broj heterocitata na JCR listi(a)
index(a)
i10 index(c)
h index(c)
SCOPUS(a) WoS(b)
Dr Živan Živković 
178
121
1326
19
84
25
Dr Nada Štrbac
65
54
551
11
27
17
Dr Dejan Riznić
5
5
17
3
4
7
Dr Ivana Đolović
19
19
106
6
10
9
Dr Milovan Vuković
33
26
213
8
17
13
Dr Dejan Bogdanović
15
17
191
6
8
9
Dr Snežana Urošević
36
33
228
8
29
16
Dr Ivan Jovanović
11
8
72
4
6
6
Dr Đorđe Nikolić
47
39
553
13
19
15
Dr Isidora Milošević
22
14
224
10
17
15
Dr Dragiša Stanujkić
75
71
1234
22
12
11
Dr Milica Veličković
18
14
72
6
6
9
Dr Predrag Đorđević
20
16
104
7
12
12
Dr Nenad Milijić
5
8
55
4
6
6
Dr Marija Panić
25
19
94
6
8
9
Dr Aleksandra Fedajev
20
17
133
6
9
9
Dr Danijela Voza
12
9
57
3
5
6
Dr Sanela Arsić
13
13
244
6
6
7
Dr Ivana Stanišev
4
4
1
1
0
2
Dr Ivica Nikolić
2
3
13
1
0
0
Dr Milena Gajić
11
10
63
5
5
7
Dr Anđelka Stojanović
6
8
67
5
6
7
Branislav Ivanov
6
5
14
2
1
4
Adrijana Jevtić
0
0
0
0
0
0
Aleksandra Radić
0
0
0
0
0
0
Jovan Stanojević
0
0
0
0
0
0

Izvor: (a) – SCOPUS; (b) Web of Science; (c) – Google Scholar