Reference nastavnika i saradnika Odseka za menadžment

Stanje na dan 01.10.2018.
Ime i prezime
Broj radova u časopisima sa IF
Broj heterocitata na JCR listi(a)
index(a)
i10 index(c)
h index(c)
SCOPUS(a) WoS(b)
Prof. dr  Živan Živković 
168
111
1168
17
58
18
Prof. dr Nada Štrbac
54
45
288
9
17
13
Prof. dr Dejan Riznić
3
4
7
2
0
5
Prof. dr Ivan Mihajlović
62
57
229
9
27
15
Prof. dr Ivana Đolović
17
17
73
7
7
8
Prof. dr Milovan Vuković
20
17
117
5
6
8
Prof. dr Dejan Bogdanović
12
11
39
3
2
5
Prof. dr Snežana Urošević
21
20
40
5
7
9
Prof. dr Ivan Jovanović
9
8
15
3
1
3
Prof. dr Đorđe Nikolić
38
30
136
7
4
7
Prof. dr Isidora Milošević
12
5
56
6
5
8
Prof. dr  Dragiša Stanujkić
27
25
162
10
18
13
Dr Darko Kocev
5
5
11
2
1
3
Dr Milica Arsić
9
6
18
3
2
4
Dr Predrag Đorđević
17
14
26
4
6
8
Dr Vladimir Despotović
32
23
21
5
3
6
Dr Nenad Milijić
3
3
15
3
2
4
Dr Marija Panić
13
9
19
3
2
5
Dr Aleksandra Fedajev
6
6
3
2
1
4
Dr Danijela Voza
5
4
4
1
2
4
Dr Ivana Stanišev
3
3
1
1
0
1
Dr Sanela Arsić
5
4
30
3
3
4
Ivica Nikolić
0
0
0
0
0
0
Milena Jevtić
8
6
1
2
0
2
Anđelka Stojanović
0
0
0
0
0
0
Branislav Ivanov
1
1
0
0
0
0
Saša Krstić
0
0
0
0
0
0

Izvor: (a) – SCOPUS; (b) Web of Science; (c) – Google Scholar