Reference nastavnika i saradnika Odseka za menadžment

Stanje na dan 14.01.2020.
Ime i prezime
Broj radova u časopisima sa IF
Broj heterocitata na JCR listi(a)
index(a)
i10 index(c)
h index(c)
SCOPUS(a) WoS(b)
Prof. dr Živan Živković 
173
113
947
15
68
20
Prof. dr Nada Štrbac
57
47
360
8
20
15
Prof. dr Dejan Riznić
3
5
9
2
4
6
Prof. dr Ivan Mihajlović
68
62
309
8
39
18
Prof. dr Ivana Đolović
17
17
83
5
6
7
Prof. dr Milovan Vuković
29
19
99
5
11
10
Prof. dr Dejan Bogdanović
13
13
74
5
5
7
Prof. dr Snežana Urošević
24
23
73
5
12
11
Prof. dr Ivan Jovanović
10
10
28
3
2
5
Prof. dr Đorđe Nikolić
42
34
222
8
8
9
Prof. dr Isidora Milošević
11
9
99
5
8
9
Prof. dr Dragiša Stanujkić
39
37
316
12
28
20
Dr Darko Kocev
5
6
17
2
1
4
Dr Milica Veličković
11
7
29
4
2
5
Dr Predrag Đorđević
18
14
45
5
9
9
Dr Nenad Milijić
5
6
26
3
3
5
Dr Marija Panić
14
9
34
4
4
7
Dr Aleksandra Fedajev
10
10
16
2
3
5
Dr Danijela Voza
7
5
12
1
3
3
Dr Ivana Stanišev
3
3
1
1
0
1
Dr Sanela Arsić
5
6
69
4
5
5
Dr Ivica Nikolić
2
2
1
1
0
0
Dr Milena Jevtić
9
9
7
2
2
4
Anđelka Stojanović
0
3
0
0
0
2
Branislav Ivanov
2
2
1
1
0
2
Momir Popović
0
0
0
0
0
0
Adrijana Jevtić
0
0
0
0
0
0

Izvor: (a) – SCOPUS; (b) Web of Science; (c) – Google Scholar