Reference nastavnika i saradnika Odseka za menadžment

Stanje na dan 22.12.2021.
Ime i prezime
Broj radova u časopisima sa IF
Broj heterocitata na JCR listi(a)
index(a)
i10 index(c)
h index(c)
SCOPUS(a) WoS(b)
Prof. dr Živan Živković 
175
117
1607
20
80
25
Prof. dr Nada Štrbac
63
53
549
12
26
16
Prof. dr Dejan Riznić
5
5
17
2
4
7
Prof. dr Ivan Mihajlović
74
67
637
13
56
21
Prof. dr Ivana Đolović
19
19
145
7
7
9
Prof. dr Milovan Vuković
30
23
208
7
16
12
Prof. dr Dejan Bogdanović
14
16
149
6
6
8
Prof. dr Snežana Urošević
36
27
213
8
26
14
Prof. dr Ivan Jovanović
12
8
83
5
6
6
Prof. dr Đorđe Nikolić
47
39
563
13
14
13
Prof. dr Isidora Milošević
22
14
224
10
13
11
Prof. dr Dragiša Stanujkić
61
56
1107
21
53
28
Prof. dr Milica Veličković
12
10
61
5
6
7
Prof. dr Predrag Đorđević
20
16
111
8
12
11
Prof. dr Nenad Milijić
5
8
55
4
6
6
Prof. dr Marija Panić
17
14
82
7
7
9
Prof. dr Aleksandra Fedajev
15
14
82
4
6
7
Prof. dr Danijela Voza
8
7
44
3
4
5
Dr Darko Kocev
7
6
39
2
2
4
Dr Ivana Stanišev
4
3
1
1
0
2
Dr Sanela Arsić
10
11
175
5
6
6
Dr Ivica Nikolić
2
3
11
1
0
0
Dr Milena Gajić
10
10
50
4
5
6
Dr Anđelka Stojanović
7
6
38
3
4
5
Branislav Ivanov
4
4
8
2
0
3
Adrijana Jevtić
0
0
0
0
0
0

Izvor: (a) – SCOPUS; (b) Web of Science; (c) – Google Scholar