Programi stručnog usavršavanja

PONUDA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – EDUKACIJA I KONSALTING USLUGA

Jedan od ciljeva „Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu” je davanje adekvatnog odgovora na iskazanu potrebu za usavršavanjem u oblasti menažmenta, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, bezbedne proizvodnje i preduzetništva zasnovanog na tehnologijama.

Svoje kompetencije negujemo i razvijamo na principima kontinuiranih poboljšanja, oslanjajući se pre svega na svoje snage, koje se ogledaju u kvalitetnom nastavnom kadru, od kojih većina ima iza sebe rezultate koji se uvažavaju u svetu, kao i projekte međunarodnog i nacionalnog karaktera.
Kompetencije koje posedujemo mogu biti od pomoći i na usluzi menadžerima, nezaposlenim licima sa evidencije NZS ili preduzetnicima. Ukupne kompetecnije našeg odseka su dostupne na sledećem Link-u.

Ukupna ponuda edukacija i konsultantskih oblasti nastavnika i saradnika Odseka za menadžment – Tehničkog fakulteta u Boru, dostupna je na sledećem Link-u.