(1. Decembar, 2016) Delegacija Odseka za menadžment na PhD radionici u Tirani

Studenti doktorskih studija Odseka za menadžment: Nenad Nikolić, Sanela Arsić i Anđelka Stojanović, učestvovali su na istraživačkoj radionici „Social Responsibility and Business Failure”, koja je organizovana u Tirani (Albanija). Jedan od predavača na ovoj radionici bio je Prof. dr Ivan Mihajlović sa odseka za menadžment. Tematski okvir radionice odnosio se na selekciju adekvatnih metodoloških alata istraživanja, kako kvantitativnog tako i kvalitativnog tipa. Predavači na ovoj radionici bili su profesori sa dugogodišnjim istraživačkim iskustvom u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi iz Nemačke, Srbije, Makedonije, Bugarske i Albanije. Takođe, na radionici su učestvovali i studenti doktorskih studija iz ovih zemalja. Cilj ove radionice je bio u obuci PhD studenata da na pravi način prepoznaju adekvatnost i primene raspoložive alate kvalitativne i kvantitativne analize, u cilju obrade rezultata svojih istraživanja na doktorskim studijama. I ova radionica je nastavak zajedničkih istraživačkih projekata na temu Korporativna društvena odgovornost i razlozi propadanja MSP-a, koji se sprovode u koordinaciji Odseka za menadžment već dve godine ( http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/2-novembar-2016-delegacija-odseka-za-menadzment-na-sastanku-internacionalnog-istrazivackog-tima-za-pripremu-projekta-na-temu-korporativan-drustvena-odgovornost-csr/ )

 

Par detalja sa radionice:

???????????????????????????????????? s2