(10. Oktobar, 2016) Internacionalna nedelja u organizaciji Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, pored toga što organizuje nastavni proces prema najvišim domaćim standardima, postao je prepoznatljiv i po izuzetnoj tendenciji i permanentnom radu na internacionalizaciji svojih aktisnovti. Na taj način, sam početak zimskog semestra 2016/2017. godine, naš odsek je obeležio nizom internacionalnih događaja.

 

VI Internacionalna konferencija o ekološkom menadžmentu i materijalnim tokovimaEMFM2016.

U skladu sa strategijskim planovima internacionalizacije Odseka za menadžment, u periodu 2-4. oktobra održana je 6. Internacionalna konferencija o ekološkom menadžmentu i materijalnim tokovimaEMFM2016. Ovaj skup zajedno organizuju Tehnički fakultet u Boru, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici –BiH  i Umwelt Campus Birkenfeld Univerziteta u Triru – Nemačka.  Skup je obeležilo učešće velikog broja domaćih i stranih eksperata iz oblasti ekologije i materijalnih tokova. Svoje radove su na ovom skupu su prezentovali istraživači iz Nemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Grčke, Litvanije, Rumunije, Slovenije, Nigerije, Rusije, Hrvatske, Libije i Poljske. Osim samih prezentacija na skupu, vođene su brojne diskusije na temu ekološkog menadžmenta i materijalnih tokova, koje su dodatno doprinele razmeni saznanja iz ovih oblasti i rezultovaće brojnim zajedničkim projektima učesnika skupa u budućem periodu. Detalji o ovom skupu su dostupni na (http://emfm.tfbor.bg.ac.rs/).

Par detalja sa ovog simpozijuma:

 

Letnja škola za PhD i master studente: „Ekološko preduzetništvo : Upravljanje inovacijama za tehničko – tehnološke proizvode i Intelektualno vlasništvo

Paralelno sa konferencijom EMFM2016, organizovana je i letnja škola za PhD i master studente: „Ekološko preduzetništvo : Upravljanje inovacijama za tehničko – tehnološke proizvode i intelektualno vlasništvo”. Ova letnja škola je trajala od 2. do 6. oktobra. Detalji o ovoj školi su dati na sledećem linku: http://emd.edu.rs/. Obzirom da je ova škola organizovana u okviru Internacionalne Rešica mreže za preduzetništvo i inovacije (www.resitanet.eu ) na radionicama ove škole uključeni su studenati sa institucija ove mreže iz Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Srbije. Međutim, ova letnja škola je po prvi put bila otvorena i za učešće studenata van navedene akademske mreže, tako da su učestvovali i studenti iz Mađarske.

Studenti učesnici letnje škole su bili iz različitih istraživačkih oblasti. Učestvovali su studenti iz oblasti Ekonomije, Menadžmenta, Biznisa, Inženjerskog menadžmenta, Inženjerskih disciplina, Materijalih tokova, …. Tokom aktivnosti letnje škole, studenti su raspoređeni u interdisciplinarne i internacione timove, od 5 osoba, i radiili su na razvoju originalnih poslovnih ideja iz oblasti ekološkog preduzetništva. Tokom uvodnih sesija, studenti su upoznati sa oblastima istraživanja Ekološkog Preduzetništva. Studenti su dobili osnovni trening o alatima Strategijskog odlučivanja, Generisanju novih inovativnih ideja, Kreativnih tehnika odlučivanja, Operativnog menadžmenta, Korporativne Društvene Odgovornosti  i Socijalnog preduzetništva.

Potom, studenti su uz podršku mentora radili na razvoju sopstvenih poslovnih ideja. U okviru radionica, sa studentima su rešavane brojne studije slučaja iz oblasti ekološkog preduzetništva. Takođe, studenti i profesori su posetili kompaniju Limes Pirot koja proizvodi preko šezdeset vrsta različitih proizvoda za kozmetiku, ličnu i kućnu higijenu. Svi proizvodi su biorazgradivi, bez alkalija i fosfata a ujedno su i energetski štedljivi. U svakom od proizvoda je sadržana kombinacija ekstrakata lekovitog bilja: nevena, bosiljka, kantariona, kamilice, lipe, žalfije, koprive, hajdučke trave, bršljena…. Sedište kompanije Limes nalazi se u  Staničenju na obroncima Stare planine. Ova, relativno mlada kompanija, uspela je da se uzdigne do neslućenih visina. Kompanija je osnovana 2000.godine na čelu sa svojim osnivačem dipl.ing. Miloradom Krstićem. Počela je sa proizvodnjom i plasiranjem malog broja, vrlo kvalitetnih proizvoda. Iz godine u godinu, Kompanija je počela da ulaže sve veće napore u tehnologiju proizvodnje i kvalitet proizvoda. Danas, Limes je postao brend, širokih razmera, a proizvodi su već poznati u Evropi, Kanadi, Americi i Australiji (http://limes-pirot.com/ ). Ova kompanija je odabrana kao interesantna studija slučaja polaznicima letnje škole, te je organizovan intervju sa osnivačem i celokupnim menadžmentom kompanije:

limes-1 limes-2
limes-3 limes-4

Predavači na letnjoj školi su bili profesori iz Nemačke, Rumunije, Makedonije i Srbije.

professors

Takođe, ovu letnju školu je podržao i Centar za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu (http://www.ctt.bg.ac.rs/en/). Samim time, predavanja su održali Tamara Čolić Milosavljević, Menadžer projekta transfera tehnologija ovog centra i dr Nedeljko Milosavljević direktor ovog centra. Tamara je govorila na temu „Osnovnih elemenata u razvoju biznis plana za start-up kompanije“, dok je dr Nedeljko Milosavljević održao radionicu sa studentima na temu „Strategijska upotreba intelektualne svojine iz ugla istraživača i biznisa“.

center-for-tehnology-transfer-logo

Potom su studenti radili na razvoju sopstvenih biznis ideja, zasnovanih na ekološkom preduzetništvu, sve do nivoa poslovnih modela za pokretanje MSP-a koja bi se bavila ovom oblašću poslovanja.

Agenda Letnje škole, sa planom održanih aktivnosti, dostupna je ovde.

 

Predavanja profesora u okviru ERASMUS + programa mobilnosti

Obzirom da se na odseku za mendažment sprovodi veći broj ERASMUS + projekata mobilnosti studenata i nastavnog kadra (http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/27-novembar-2015-konkurs-za-erasmus-stipendiju-za-studente-osnovnih-i-master-studija-odseka-za-menadzment-tehnickog-fakulteta-u-boru/ ), tokom prve nedelje oktobra, na samom početku semestra, organizovana su predavanja za studente Odseka za menadžment u okviru ERASMUS + programa mobilnosti.

U okviru ovog programa, predavanja je održala Prof. dr Kornelia Lazani sa Obuda univerziteta iz Budimpešte, koja je predavala na predmetu Osnove menadžmenta. Njeno predavnje je održano 5. oktobra 2016. godine.

k1 k2

Potom, 6. oktobra 2016. godine, predavanja je održala dr Ildiko Marosi, sa Obuda Univerziteta u Budimpešti, koja je predavala studentima Odseka za menadžment na predmetu Preduzetništvo.

im1 im2

Istog dana, predavanje je održala i Prof. dr Ilijana Petrovska sa UACS univerziteta iz Skoplja koja je predavala na predmetu Marketing. Dodatni detalji o tematici njenog predavanja su dostupni na: http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/29-septembar-2016-obavestenje-o-predavanju-iz-predmeta-osnovi-marketinga/

ip1 ip2

 

Radionica za pisanje studija slučaja u okviru internacionalne Rešica Mreže za preduzetništvo i inovacije

Kao dodatna aktivnost internacionalizacije, u periodu 6-9. oktobra, održana je radionica za pisanje studija slučaja u okviru internacionalne Rešica Mreže za preduzetništvo i inovacije (www.resitanet.eu ). Resita Net je akademska mreža kuju čine 16 univerziteta iz jugoistočne Evrope, na čelu sa univerzitetima iz Nemačke. Finansirana je od DAAD asocijacije. Mreža se bavi razvojem akademske prakse, razmenom studenata i profesora  i obukama iz oblasti preduzetništva i inovacija.  U okviru ove radionice za pisanje studija slučaja, angažovano je 10 profesora iz ove mreže. Učestvovali su profesori iz Nemačke, Bugarske, Albanije, Makedonije i Srbije. Na samoj radionici, profesori su u timovima analizirali poslovanje odabranih uspešnih kompanija, iz regiona Istočne i Južne Srbije i vršili intervju sa predstavnicima kompanija. U okviru toga, profesori su posetili kompanije: Alatnica Krstić Pirot (http://www.alatnica-krstic.co.rs/indexENG.html ); Adonis D.O.O Soko Banja (http://adonis.rs/ ); Kompaniju AMR Hotel i Etno Selo iz Paraćina kao i kompaniju ALBO Bor (http://albo-bor.rs/ ). Potom, na osnovu analize poslovanja i intervjua sa vlasnicima i menadžmentom ovih kompanija, učesnici radionice su radili na razvoju studija slučaja, koje su namenjene studentima ekonomije i menadžmenta, u okviru nastave na fakultetima Rešica mreže.

Kratak opis svih navedenih događaja moguće je pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=5iA5ZghM_ro