(14. Oktobar, 2019) U okviru programske aktivosti „Razvoj visokog obrazovanja“ MPNTR, Tehničkom fakultetu u Boru odobreno finasiranje projekta SET-SAP “Students’ Entrepreneurship Training through SAP“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) će u školskoj 2019/20. godini u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ finansirati ukupno 44 projekta. U cilju ostvarenja svojih programskih ciljeva, Ministarstvo će na taj način podržati visokoškolske ustanove u Srbiji u razvoju novih i inoviranju postojećih predmeta u okviru akreditovanih studijskih programa. Među odabranim projektima Ministarstva nalazi se i projekat sa Tehničkog fakulteta u Boru, pod nazivom SET-SAP “Students’ Entrepreneurship Training through SAP http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/konacna-rang-lista.pdf

Osnovni ciljevi SET SAP projekta su:

  • Uspostavljanje inoviranih nastavnih predmeta studijskog programa Inženjerski menadžment na svim nivoima akademskih studija, kroz podsticanje još veće primene IKT-a u realizaciji nastavnog procesa.
  • Unapređenje digitalnih i preduzetničkih kompetencija studenata kroz rad u SAP/ERP informacionom sistemu.

Projekat SET SAP će se realizovati kroz sedam projektnih aktivnosti, raspoređenih u periodu od oktobra 2019. godine do juna 2020. godine. Realizacijom planiranih aktivnosti projekta biće omogućena uspešna implementacija SAP University Alliances programa u okviru nastavnog procesa na studijskom programu Inženjerski menadžment na osnovnim i master akademskim studijama. https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/blog/13-jun-2019-profesori-sa-tehnickog-fakulteta-u-boru-tokom-maja-meseca-su-prisustvovali-na-nastavi-za-rad-u-poslovno-informacionom-sistemu-sap-na-masinskom-fakultetu-i-ekonomskom-fakultetu-u-beogra/

 

Modifikacija i inoviranje nastavnih sadržaja biće sprovedena na studijskom programu Inženjerski menadžment na predmetima osnovih akademskih studija: Menadžment informacioni sistemi i Planiranje i kontrola troškova, kao i na dva predmeta master akademskih studija: Logistika i Elektronsko poslovanje.

SAP University Competence Center u Magdeburgu (SAP UCC) je krajem maja meseca ove godine objavio novu verziju 3.3 nastavnog materijala „Introduction to ERP with Global Bike”. Obzirom, da se ovim projektom planira i izrada priručnika za potrebe SAP/ERP treninga na srpskom jezeku, studenti će imati prilike da kroz rešavanje praktičnih zadataka steknu potrebna znanja iz nastavnih materijala najnovije generacije za sledeće SAP/ERP module: Materials Management (MM), Financial Accounting (FI), Sales and Distribution (SD) i Warehouse Management (WM).

U nastavku je planirani raspored vežbi za rad u SAP/ERP programu, definisan prema odgovarajućim tematskim oblastima inoviranih predmetima, koje studenti u ovom semestru pohađaju na studijskom programu Inženjerski menadžment.

 

 Termin
Satnica

Ponedeljak

25.11.2019.

Ponedeljak

02.12.2019.

Ponedeljak

09.12.2019.

11:15-

14:00

Elektronsko poslovanje

(MAS)

 

 SAP modul (Sales and Distribution)

 

 Sala R5

 

 dr Sanela Arsić

Elektronsko poslovanje

(MAS)

 

 SAP modul (Sales and Distribution)

 

 Sala R5

 

 dr Sanela Arsić

Elektronsko poslovanje

(MAS)

 

 SAP modul (Sales and Distribution)

 

 Sala R5

 

 dr Sanela Arsić

Menadžment informacioni sistemi

(OAS)

 

 SAP modul (Мaterials Management)

 

 Sala 4

 

 dr Đorđe Nikolić

Menadžment informacioni sistemi

(OAS)

 

 SAP modul (Мaterials Management)

 

 Sala 4

 

 dr Đorđe Nikolić

Menadžment informacioni sistemi

(OAS)

 

 SAP modul (Мaterials Management)

 

 Sala 4

 

 dr Đorđe Nikolić

17:15-

20:00

 

Logistika

(MAS)

 

 SAP modul (Warehouse Managemet)

 

 Sala 4

 

 dr Ivan Mihajlović,

 dr Nenad Milijić

Logistika

(MAS)

 

SAP modul (Warehouse Managemet)

 

 Sala 4

 

 dr Ivan Mihajlović,

 dr Nenad Milijić

Logistika

(MAS)

 

 SAP modul (Warehouse Managemet)

 

 Sala 4

 

 dr Ivan Mihajlović,

 dr Nenad Milijić

 

Tokom same realizacije SAP/ERP treninga planira se aktivno učeće i predstavnika kompanije SAP West Balkans, kao i predstavnika kompanija iz Srbije, koje koriste SAP sisteme. Na taj način, studenti na studijskom programu Inženjerski menadžment će iz prve ruke dobiti više informacija o značaju i praktičnoj primeni SAP/ERP sistema za rešavanje različitih poslovnih problema, kao i o trendovima razvoja unutar SAP ekosistema u narednim godinama.