(17. Januar, 2018) Panel diskusija sa profesorima Obuda univerziteta iz Budimpešte

Profesori Reicher Regina Zsuzsánna  i Jolan Velencei, sa Keleti Faculty of Business and Management, Obuda Univerziteta, su u periodu od 15. do 19. januara 2018. godine boravile u Boru, u okviru ERASMUS + projekta mobilnosti: http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/erasmus/

U okviru njihove posete, organizovane su dve panel diskusije na Odseku za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru.

Prva panel diskusija je organizaovana 16. janauara, na temu: Innovation in the education  and research. U okviru ove panel diskusije profesor Reicher Regina Zsuzsánna  je predstavila koncept BrainBay, koji je pokrenut na Obuda univerzitetu u cilju integracije profesora i studenata sa predstavnicima kompanija i MSP-a u Budimpešti. Potom, detalje o radu Odseka za menadžment u ovoj oblasti je predstavio prof. Ivan Mihajlović. Potom su rezultate svojeg istraživanja predstavili PhD studenti Odseka za menadžment Nenad Nikolić i Anđelka Stojanović. Rezultate istraživanja iz svoje doktorske disertacije je predstavila i dr Sanela Arsić.

Prezentacija profesora Reicher Regina Zsuzsánna je dostupna OVDE.

 

Par detalja sa panel diskusije:

Druga panel diskusija je organizovana 17. januara, na temu: Supporting decision maker Knowledge visualization by Concept Mapping and Curriculum Development. Ovu panel diskusiju je otvorila profesor Jolan Velencei, koja je predstavila koncept e-learning platforme Obuda univerziteta, kao i softverska rešenja koja se na ovom univerzitetu koriste kao podrška u donošenju strategijskih odluka. Potom su rezultate svog istraživanja predstavili prof. dr Đorđe Nikolić i prof. dr Isidora Milošević, sa odseka za menadžment.

Prezentacija profesora Jolan Velencei je dostupna OVDE.

Nakon prezentacija, vođena je diskusija o mogućnosti razmene ideja i primenjivosti koncepta koji se koriste na  Keleti Faculty of Business and Management i Odseku za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru.

 

Par detalja sa panel diskusije: