(22. Mart, 2020) VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE. Realizacija online nastave na Odseku za inženjerski menadžment

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog novonastalih okolnosti usled uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, u narednom periodu nastava na Odseku za Inženjerski menadžment biće realizovana putem online digitalnih servisa.

Pre svega, nastavni materijali i zadaci biće postavljani na Moodle stranice predmeta, koje pohađate u ovom semestru. Svi predmeti biće operativno pokriveni nastavnim materijalom na Moodle platformi Tehničkog fakulteta u Boru (www.moodle.tfbor.bg.ac.rs), a u skladu sa planiranom dinamikom realizacije nastavnih jedinica po radnim nedeljama.

Takođe, kao dodatna podrška za učenje na daljinu nastavnici na našem Odseku su kreirali naloge za komunikaciju sa studentima u realnom vremenu putem online aplikacija za video konferencijsku vezu. U vezi s tim, molim vas da na odgovarajućim stranicama vaših predmeta, pronađete detaljne informacije o terminima realizacije online nastave i konsultacija, kao i na koji način je video komunikacija organizovana.

Ukoliko imate nekih nejasnoća ili problema sa tehničkom pripremom za praćenje nastave na daljinu, molim vas da kontaktirate vaše predmetne nastavnike i saradnike putem email-ova ili službenih telefona.

Kontakt informacije o nastavnom osoblju: https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/clanovi/

 

Telefonski imenik osoblja na TF Bor – LINK

 

Kolegijalni pozdrav,

**********

Dr Đorđe Nikolić, vanredni profesor

Šef Odseka za inženjerski menadžment

Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Srbija

Telefon: +381 30 424 555, lokal: 115

Mob.tel.: +381 64 0665888