Članovi

Dr Živan D. Živković
Osnivač katedre
Redovni profesor u penziji
Dr Ivan N. Mihajlović
Prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju
Redovni profesor
Dr Nada D. Štrbac
Dekan fakulteta
Redovni profesor
Dr Milovan V. Vuković
Redovni profesor
Dr Dejan T. Riznić
Redovni profesor
Dr Ivana Z. Đolović
Redovni profesor
Dr Dejan M. Bogdanović
Redovni profesor
Dr Snežana M. Urošević
Redovni profesor
Dr Ivan M. Jovanović
Redovni profesor
Dr Đorđe M. Nikolić
Šef katedre
Redovni profesor